Ottavio Michelini

Dictaten van Jezus Christus aan monsiegneur Ottavio Michelini

De geloofscrisis :  oorzaken en remedies

Inhoudstabel

Deel 1 : je weet dat ik je bemin

Deel 2 : mijn zonen, sterkte, moed !

Deel 3 : Verlos ons van de kwade

Deel 4 : niet ik ben het, kinderen die dit uur heb gewild

Deel 5 : de maat is vol de beker loopt over   
                  de mensheid zal het recht voltrekken aan zichzelf

Deel 6 : de mensheid op de drempel van haar bevrijding