11 nov 2021 – De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)”Mijn terugkeer naar Nazareth symboliseert mijn Goddelijke Wil!
Ik heb daar een verborgen geleefd.

Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil was volledig aanwezig in de Heilige Familie. Ik was het Woord, de Goddelijke Wil in eigen Persoon,
gesluierd door mijn Mensheid.

Dezelfde Wil die in Mij heerste
– was aanwezig in alle mensen en omarmde hen,
– was de Beweging en het Leven van elk van hen.

Ik voelde in Mij de Beweging en het Leven van elke mens.
Mijn Fiat was de acteur ervan en Hij leed. Zijn Lijden was niet gekend.
Hij kreeg geen ‘dank U wel ‘, geen ‘ik bemin U’, noch een teken van dankbaarheid,  noch van de  gehele wereld,  noch van Nazareth zelf,

En in Nazareth was niet alleen mijn Wil aanwezig, maar leefde ook mijn heilige Mensheid te midden van de mensen”(…)

“De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”
BvdH 34 – 31 mei, 1936

11 nov 2021 – Mijn Wil komt heersen in de mensen

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)”Mijn terugkeer naar Nazareth symboliseert mijn Goddelijke Wil!
Ik heb daar een verborgen geleefd.

Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil was volledig aanwezig in de Heilige Familie.  Ik was het Woord, de Goddelijke Wil in eigen Persoon,
gesluierd door mijn Mensheid.

Dezelfde Wil die in Mij heerste
– was aanwezig in alle mensen en omarmde hen,
– was de Beweging en het Leven van elk van hen.

Ik voelde in Mij de Beweging en het Leven van elke mens.
Mijn Fiat was de acteur ervan en Hij leed.
Zijn Lijden was niet gekend.  Hij kreeg geen ‘dank U wel ‘,
geen ‘ik bemin U’, noch een teken van dankbaarheid,
– noch van de hele wereld, noch van Nazareth zelf,

En in Nazareth was niet alleen mijn Wil aanwezig,
maar leefde ook mijn heilige Mensheid,
te midden van de mensen”(…)

“De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”BvdH 34 – 31 mei, 1936 

SG – DeGoddelijke Wil  – Lumen Luminis