BVH – Oktober 2021

31 okt 2021- “Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.”

Mijn dochter, mijn zoon,

hemel en aarde zijn gevuld en doordrongen van mijn Liefde.

Er is geen plaats waar mijn Liefde zich niet wil uitstorten.
Zij zoekt harten om te kunnen zeggen:  “Mijn dochter, mijn zoon,
Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.

En mijn Liefde is een en al oor om het schepsel te horen zeggen
“Ik bemin U”. Als het zo is, dan kan mijn Liefde rusten in het schepsel.
En Zij neemt haar zoete Rust.
Zo niet, dan rent Zij, doorkruist Zij Hemel en aarde.
En Zij stopt niet totdat Zij iemand vindt die “Ik bemin U ” tegen Haar zegt.
Het “Ik bemin U” van een schepsel is een uitlaatklep voor mijn Liefde. (…)

Zie je nu wat de lange psalmodie van jouw “Ik bemin U ” betekent?
Zij roepen Mij om naar jou te komen en te rusten in je ziel.

Daarom wil Ik dat je altijd “Ik bemin U “ tegen Mij zegt.
Ik wil het zien in alles wat Ik voor jou gedaan heb.
Ik hoor het graag altijd, ‘altijd’!

Ik wil dat jij altijd ‘Ik bemin U ‘ tegen Mij zegt.” BvdH 31 – 16 dec. 1932

31 okt. 2021 – Wij hebben de H. Maagd Maria als Geschenk onze Wil gegeven.

Toen zei een stem vanop de Goddelijke Troon:

“Zij is de uitverkorene onder alle uitverkorenen. Zij is de mooiste.
Zij is het enige schepsel dat Ons haar wil gaf en
hem levenloos op onze Knieën legde, in onze Handen.

Wat Ons betreft, in ruil hiervoor,
– gaven Wij haar het geschenk van onze Wil.

We hadden haar geen groter geschenk kunnen geven.
Het bekomen van deze opperste Wil gaf haar de Macht
– om het Woord op aarde te brengen en
– om de Verlossing van de mensheid mogelijk te maken.

Een Goddelijke Wil in dit niet te evenaren schepsel,
heeft ons overwonnen.
Wij konden niet weerstaan aan haar vurige gebeden,
en Wij zonden het Woord naar de aarde. “(…)

We hebben de H. Maagd Maria als geschenk onze Wil  gegeven”
 BvdH 18 – 10 oktober 1925

31 oktober 2021 – “Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God.”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)Het Goddelijk Wezen heeft zich uitgestort over de gehele Schepping.
Alles in de Schepping spreekt over mijn Liefde voor de mensen
en nodigt hen uit om Mij te beminnen. (…)

Met één stem, zeggen de geschapen dingen tegen elkaar
– en herhalen dit aan de mens:
‘Zie, o mens, onze Schepper schiep ons uit liefde voor jou.
We staan allemaal in jouw dienst.
Wees dus niet ondankbaar. We smeken je, bemin !
We herhalen voor jou : Bemin ! Bemin onze Schepper!’

“Mijn dochter, mijn zoon,
Alles wat Ik verlang is dat jij God bemint
en dat jij je naaste bemint uit liefde tot God.

Zie hoezeer Ik de mensen bemind heb, die zo ondankbaar zijn!
Hoe kan jij verwachten dat Ik hen niet straf?”(…)

Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God. – BvdH 2 – 13 maart 1899

30 oktober 2021 – “Mijn hemelse Mama was de kleinste”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn liefste kleintje, ik heb jou gekozen omdat kleintjes
– ons toestaan met hen te doen wat Wij willen.
Ze lopen niet uit zichzelf, maar ze laten zich leiden. (…)

Van alle generaties, is mijn hemelse Mama de kleinste
– omdat haar wil  nooit in haar geleefd  heeft,
enkel mijn eeuwige Wil.

En dit heeft haar niet enkel klein,  mooi en fris gehouden
– zoals op het moment dat zij uit Ons voortkwam.
Maar het maakte haar de grootste van allemaal.

Oh! Wat was zij mooi!  Zij was klein in zichzelf.
Maar zij was groot en verheven boven allen vanwege Ons.

Vanwege haar kleinheid werd zij verheven tot de hoogte
– van Moeder van Hem die haar vormde. “(…)

“Mijn hemelse Mama was de kleinste”- BvdH 16 – 10 nov. 1923

30 oktober 2021- “De echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze”

“Mijn dochter, mijn zoon,

leven in onze Goddelijke Wil is het grootste van alle wonderen.
Als onze Godheid een groter wonder zou willen verrichten,
is dat onmogelijk..

Hij kon niets vinden wat
– groter, wonderbaarlijker, krachtiger, mooier, gelukkiger is
dan onze Wil aan het schepsel te geven.

Wanneer wij onze Goddelijke Wil geven, geven Wij immers alles.

Zijn Macht vormt
– onze Echo in de diepten van de ziel, en
– onze mooiste evenbeelden.

En de echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze“(…)

Ik roep een groot aantal kleintjes” – BvdH 25 – 14 nov. 1928

30 oktober 2021 – “Ontwapen de Goddelijke Gerechtigheid”

De Koningin – Moeder zei tot Luisa:

“Mijn dochter, zo vaak
– heb jij de goddelijke Gerechtigheid ontwapend.
En jij was blij de slagen van Gerechtigheid op jou te krijgen.

Nu je haar op het hoogtepunt van haar woede ziet
– moet jij je niet laten ontmoedigen. Wees moedig!
Ga, met je ziel vol van een heilige Kracht,
– in de Gerechtigheid zelf binnen, en
– ontwapen Haar. (…)

Ga verder om je doel te bereiken.
En als je gekwetst bent, verslagen en afgewezen,
– keer dan niet terug.
Laat dit een stimulans voor jou zijn om verder te gaan.

Daarom kom ik je helpen.  Ik breng je een kleed
zodat jouw ziel de Moed en de Kracht zal krijgen
– om niets te vrezen. (…)

“Ga binnen in de Gerechtigheid zelf en ontwapen Haar”
BvdH 4 – 31 oktober 1900

29 okt 2021 – “Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Liefde is alles, voor God en voor de mens.
Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.

Er zijn echter twee soorten liefde:
– de ene is spiritueel en goddelijk,
– de andere  is lichamelijk en ongeordend.
Tussen deze twee liefdes is er een groot verschil. (…)

De Goddelijke Schepper maakte de schepselen enkel uit Liefde.
Als God voortdurend zijn Gaven aan de mensen schenkt,
– dan is het de Liefde die Hem daartoe aanzet.
Zijn eigenschappen zijn een gevolg van zijn overgrote Liefde. (…)

Als de liefde heilig is, heiligt zij.
Als de liefde pervers is, leidt zij tot de eeuwige verdoemenis.”

“Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op”.
BvdH 5 -23 maart 1903
 6 nov 1926 

29 okt 2021 – “De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”

Mijn zoon, mijn dochter,

De Wil van God is het Paradijs van de ziel op aarde.
En de ziel die leeft in de Goddelijke Wil is het Paradijs van God.

De Wil van God is de enige sleutel
– die toegang geeft tot de goddelijke Schatten
– en de ziel thuis laat zijn in Gods Huis, alsof zij de eigenares was.”

Hoeveel kon Ik begrijpen van de Goddelijke Wil!
O Goddelijke Wil, hoe bewonderenswaardig, beminnelijk,
aantrekkelijk en mooi bent U!

Terwijl ik mezelf in U vind, voel ik mijn eigen ellende
en al mijn kwalen niet meer. Ik wordt door U een nieuwe mens,
verrijkt met alle goddelijke Gaven.”

“De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”.
BvdH 7 – 3  juli  1906
  

29 oktober 2021- “Alles is getekend met mijn Zegen”

“Mijn dochter, mijn zoon,

– als je nadenkt over de Zegen die Ik mijn moeder gegeven heb,
– denk ook na over het feit dat Ik elk schepsel gezegend heb.

Alles is gezegend:
– hun gedachten, hun woorden, hun hartslag,
– hun stappen en de daden die ze voor Mij verrichten.

Absoluut alles is getekend met mijn Zegen.
Al het goede dat het schepsel kan doen, is al door Mijn Mensheid verricht.
Alles is door Mij vergoddelijkt.

“Mijn Leven gaat verder op aarde,
– niet alleen in het Heilig Sacrament,
maar ook in de zielen die in mijn Genade leven. (…) ”

Naargelang de vereniging van de zielen met Mij,
– ontwikkel Ik mijn leven in hen.

Zie je het verdriet dat de schepselen Mij aandoen wanneer Ik in hen wil handelen  en zij geen aandacht aan Mij schenken?”

“Alles is getekend met mijn Zegen” BvdH 5 – 3 okt 1903

28 okt 2021 – de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil.

Jezus zei tot Luisa: 

 “Mijn dochter, moed, laat Mij jou tonen wat nodig is
voor het Koninkrijk van mijn Wil, zodat er niets ontbreekt
om Het te vormen in de menselijke familie. (…)

Nadat Ikzelf alles gedaan had en niets anders meer te doen had,
heb Ik alles toevertrouwd aan de apostelen.
Zo konden zij  de verkondigers zijn van het Koninkrijk van de Verlossing.
En zo konden  de Vruchten van de Werken die Ik volbracht heb
voor het Koninkrijk der Verlossing zichtbaar worden.

Hetzelfde zal gebeuren voor het Rijk van het Allerhoogste Fiat. (…)
Ik zal de Fundamenten voorbereiden en als alles klaar is,
zal Ik het toevertrouwen aan mijn ministers.
Zij zullen dan de verkondigers ervan zijn,
– als Apostelen van het Koninkrijk van mijn Wil, (…)

“de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil”.
BvdH 20 –
 6 nov 1926 

 

 

28 okt 2021 – “Zorg ervoor dat je altijd in Zijn wil bent.”

De H Maagd Maria zegt :

“Mijn dochter, mijn zoon,

zet je kleine ‘ik bemin U’ op alles
– wat er tussen mijn Zoon en mij gebeurde.

Je moet weten dat alles wat ik voor mijn Zoon deed,
– ik ook deed voor de zielen die in de Goddelijke Wil zouden leven.
Aangezien zij in deze heilige Wil leven,
– kunnen zij net zoals Jezus genieten van alles wat ik voor Hem deed.

Toen ik mijn Zoon omhelsde,  omhelsde ik al deze zielen.

Als je wil dat ik voor jou hetzelfde doe als voor mijn Zoon,
zorg er dan voor dat je altijd in zijn Wil bent.
En ik zal vrijgevig zijn met mijn geschenken aan jou.”

“Zorg ervoor dat je altijd in Zijn Wil bent.” BvdH 18 – 10 okt 1925

28 okt 2021 – Ev- “De Goddelijke Wil bevindt zich in het centrum van mijn Mensheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Heb goede moed, wees niet bang.
De persoon die in mijn Wil leeft,  leeft in het centrum van mijn Mensheid.

Want, net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer staat,
– bevindt mijn Goddelijke Wil zich in het centrum van mijn Mensheid.

Zonder zijn sfeer te verlaten waar hij majestueus staat
– verspreidt de zon haar licht over de gehele aarde,

Zo ook schijnt  de Goddelijke Wil in mijn Mensheid
– op elke persoon en op elke plaats op aarde. (…)

Door zijn Leven, zijn Woorden en zijn Lijden
heeft mijn Mensheid de mens teruggebracht naar zijn Schepper.
– zodat hij zich opnieuw  in de orde bevindt waarvoor hij geschapen is”(…)

de Goddelijke Wil in mijn Mensheid schijnt op elke persoon op aarde”
BvdH 18 – 1 okt 1925

27 okt 2021 – “De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat Ik mijn kinderen, mijn geliefde schepselen,
– steeds bemin.
Ik heb hen in de handen van mijn hemelse Moeder gegeven.
Ik heb hen aan haar toevertrouwd om hen veilig te bewaren
onder haar mantel.  Ik zal haar alles geven wat zij wil.

En de dood zelf zal machteloos zijn over hen,
die onder de bescherming van mijn Moeder zullen zijn”. (….)

Oh, als iedereen kon zien met welke liefde en tederheid
de hemelse Koningin dit ambt uitoefent,
– zij zouden wenen van blijdschap.
Ze zouden van hun hemelse Mama beminnen,
Zij, die Ons zozeer bemint. (…)

“De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “
BvdH 33 – 6 juni 1935

27 okt 2021 – “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”

 

Mijn dochter, mijn zoon,

het ‘Uw Wil geschiede’  dat Ik onderwees in het ‘Onze Vader’ betekende,
dat allen moeten bidden om tenminste de Wil van God te kunnen doen.

Dat geldt voor alle christenen en voor alle tijden.
En je kan jezelf geen Christen noemen,
als je niet bereid bent om de Wil van de hemelse Vader te doen.

“Op aarde zoals in de hemel”,  betekent “leven in de Goddelijke Wil”.
Het betekent te bidden dat het Koninkrijk van mijn Wil
op aarde mag komen, 
 om er in te leven.

In de hemel doen zij mijn Wil niet, maar zij leven erin.
Zij bezitten Hem als hun eigen bezit en hun eigen Koninkrijk. (…)

“Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.
BvdH 20- 15 oktober 1926 – 

27 okt 2021 – “Wij willen samen met de mens handelen.”

“Mijn zoon, mijn dochter,

onze Liefde rust nooit. (…)

Wanneer Wij onze Creatieve Kracht gebruiken, willen Wij
– dat  het schepsel dit weet en Haar ontvangt.

Wij willen onze Verlossende Kracht gebruiken
– als de zonde haar tiranniseert.
Maar Wij willen dat het schepsel
– het Goede  kent dat Wij willen geven en
– Het ontvangt met liefde en dankbaarheid.

Wanneer Wij de Heiligmakende Kracht gebruiken,
willen Wij dat de mens bereid is
– om de transformatie van onze heilige Handelingen
in haar eigen daden te ontvangen, en
– om onze heiligende Kracht te ontvangen.”(…)

“Wij willen samen met de mens handelen. ”
BvdH 32-  12 februari 1933- 

 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de aarde doet de zaadjes die erin gelegd worden
– ontkiemen en vermenigvuldigen.

Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.
Haar zaad, door zich in de ziel te verspreiden,
–  komt tot ontkieming en
– ontwikkelt daar vele evenbeelden van Mijzelf.

Mijn Wil laat mijn kinderen ontkiemen en zich vermenigvuldigen.
De daden die in mijn Wil worden verricht, zijn als de zon:
– allen ontvangen haar licht, haar warmte en al wat goed is in haar.(…)

De daden die in mijn Wil verricht worden, zullen altijd
– in het eindeloze rad van de Eeuwigheid
Leven, Licht en Warmte voor allen zijn.”

” Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.” BvdH 13- 2 februari 1922- 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal”

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Wil is inderdaad immens . Het bevat de gehele Eeuwigheid.
Als je het goede kende dat zelfs
– één enkel woord over mijn Wil en  één enkele daad in mijn Wil,
– gedaan door een schepsel,  bevatten,
zou je met stomheid geslagen zijn.

In die handeling neemt zij Hemel en aarde als in haar macht.
Mijn Wil is het leven van alles en stroomt overal doorheen.

En samen met mijn Wil stroomt zij
– in elke genegenheid, in elke hartslag,
– in elke gedachte en in al het andere wat mensen doen.  (…)

Er is geen Goed dat Ik volbreng, noch enig punt van de Eeuwigheid,
– waarin zij niet haar kleine plaats inneemt.

O, hoe dierbaar is zij voor Mij, hoezeer voel Ik haar onafscheidelijk van Mij.
Zij is de ware getrouwe van mijn Wil, zij laat Hem nooit alleen. (…)

“Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal” –   BvdH 16  – 24 Febr. 1924               

26 okt 2021 – “Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Een vader zou ongelukkig zijn als hij zijn kind niet aan zijn zijde zou weten
– om door zijn kind gevolgd te worden in wat Hij doet.
En het kind zou zich niet geliefd voelen door de vader als de vader
het afzijdig houdt en niet toestaat van hem te volgen in wat hij doet.

Dochter van Mijn Wil en eerstgeborene in mijn Wil” betekent juist dit :
als een trouwe dochter, al Zijn Daden volgen.’ (…)

Om te handelen wil Mijn Wil de handeling van de mens in de Zijne,
– zodat Hij kan verder gaan met zijn Werken en Hij kan zeggen:
Mijn Koninkrijk is in het midden van mijn kinderen en
– in het centrum van hun meest innerlijke daden.”.

In feite, het is in de mate dat de mens mijn Wil gebruikt
– dat Ik mijn Koninkrijk in hem uitbreid en
– dat hij zijn koninkrijk uitbreidt in mijn Wil. “(…)

Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.” – BvdH 20 – 15 okt.1926

25 okt 2021 – De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.

Lieve dochter,  lieve zoon  van mijn Wil ,

je moet weten dat mijn Wil niets half kan doen.
Hij doet alles zo perfect dat Hij kan zeggen:
“Waar mijn Wil is, daar is ook mijn Daad.”

En onze Godheid ziet in onze Goddelijke Wil
– de aanbidding, de liefde van zijn schepsel uitgebreid.
In zijn Onmetelijkheid  vindt Hij  een steunpuntje
waar Hij op kan leunen.

Wij voelen onze diepe Aanbidding,
– die het schepsel in onze Wil heeft gelegd.
En Wij leunen erop en Wij rusten.
Wij voelen dat zij Ons overal liefheeft
En Wij rusten in haar liefde,
–  en zo ook met haar lof en zegeningen.

Een mens  in onze Wil wordt ons steunpunt en onze rust.

” De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.”
BvdH 29 – 13 februari 1931- 

25 okt 2021 – “Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik heb de gehele Wet en al het Goede van de Verlossing
– geschreven in het Hart van mijn lieve Mama en haar alles in bewaring gegeven.

Zij was de eerste die in mijn Wil leefde.
Hierdoor trok zij Mij uit de Hemel en verwekte Mij in Haar schoot.
Terecht kende zij de Wet en bewaarde zij al het Goede van de Verlossing.

En toen Ik mijn openbaar Leven begon, openbaarde Ik dit alles
– aan de mensen, aan de apostelen.
Ik voegde er geen enkele komma aan toe,  niet omdat Ik dit niet kon.

En de apostelen zelf, en de hele Kerk, hebben
– niets toegevoegd aan wat Ik zei en deed toen Ik op aarde was.

De Kerk heeft geen ander Evangelie toegevoegd
en geen ander Sacrament ingesteld.
Zij keert steeds terug tot alles wat Ik Zelf gedaan en gezegd heb. “(…)

Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd ” – – BvdH 16 – 24 februari 1924

25 oktober 2021 – “Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”

Luisa schrijft:

“Mijn biechtvader zei me:

“Je moet weten dat toen Jezus tot jou sprak  en zijn Waarheden aan jou openbaarde, stralen van Licht op jou neerkwamen.

Toen je deze Waarheden aan mij doorgaf, onthulde jij hen druppel voor druppel.
Jij had immers zijn Kracht niet. Maar toch was mijn ziel helemaal verlicht.

Een klein beetje van dit Licht was genoeg
– om me te motiveren en  om meer van deze Waarheden te willen horen,
zodat ik nog meer Licht kon ontvangen.

Want dit ging gepaard met een hemels Parfum
en een gewaarwording van het Goddelijke.

Enkel reeds het luisteren naar deze Waarheden trok deze Genaden aan.
Wat zal het dan zijn voor hen die hen in praktijk brengen?”(…)

“Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”
BvdH 14 – 13 maart 1922

24 oktober 2021 – Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn mama deed op het eerste gezicht geen sensationele dingen,
Maar zij  hield nooit op mooi en majestueus te zijn.

Zij zweefde boven de aarde,  helemaal gericht  naar de Eeuwige Wil.

Met haar intense Liefde bracht zij Hem zodanig in verrukking,
– dat zij  Hem van de Hemel naar de aarde bracht.
Deze Wil was door de  menselijke familie  zo wreed van de aarde verbannen .

Haar innerlijk was volledig geordend in de Goddelijke Wil.
Alles wat zij deed, haar gedachten, haar hartslagen, haar ademhalingen
– waren liefdevolle kettingen die het Eeuwige Woord naar de aarde trokken.

Zij won.
Zij verrichte het grootste Wonder dat niemand anders kon doen.(…)°

” Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.” BvdH 16 – 20 Aug. 1923

24 okt 2021 – Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil

“Mijn zoon, mijn dochter,

Aandacht is het oog van de ziel.
Zij kent het Geschenk dat Ik wil geven en zij kan het ook ontvangen.

Ik wil mijn goede Gaven  niet aan blinden geven.
Ik wil dat je hen ziet en kent.
Maar weet je waarom?

Door het zien van mijn Geschenk  kan je Het waarderen.
En door Het te kennen kan je ervan houden.

Ik laat je mijn Licht, mijn Kracht en mijn Liefde voelen.
Ik voel in jouw kleine gedachte  de Liefde herhaald,
– die de Goddelijke Wil weet te geven.

Het eerste wat mijn Goddelijke Wil doet voor degene die in Hem  wil leven
is het ‘zicht’  geven om naar Ons te kijken en Ons te kennen.”(…)

” onze Goddelijke Wil geeft het zicht om ons te kennen”
BvdH 33 – 29 juni 1934  – 

 

 

24 okt 2021 – De Goddelijk WiL is Licht – De menselijke wil is duisternis

“Mijn zoon, mijn dochter,

De menselijke wil heeft de atmosfeer met wolken bedekt
– zodat een dikke duisternis over alle mensen heerst.
Ze zijn bijna allemaal aan het rondtasten in het donker.

Elke menselijke handeling buiten de Goddelijke Wil om
vergroot deze duisternis en maakt de mens nog blinder.

De Goddelijke Wil is immers de Zon voor de menselijke wil.
Zonder Hem heeft de mens geen licht.

Degene die in mijn Wil handelt , stijgt  boven deze duisternis uit.
Hij zendt Lichtstralen  naar de aarde.
Zo schudt hij hen die op het laag niveau van hun eigen wil leven.
En hij bereidt hen voor
– om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen. “(…)

“in de Goddelijke Wil de duistere wolken verdrijven”
BvdH  16 – 9 aug 1923  

23 oktober 2021- “Ween en bidt voor de dorpen”

Luisa schrijft:

“Nadien zag ik mezelf in een kerk waar veel mensen waren,
die zegden: “Verdomme! Vervloekt!”
alsof ze de gezegende Heer en de mensen wilden vervloeken.

Ik kan de betekenis hiervan niet verklaren.
Ik kan alleen maar zeggen dat deze vervloekingen overeenkwamen
– met de verwerping van God door deze mensen, evenals
– met de verwerping van henzelf door God.
Ik weende omwille van deze vervloekingen.

Later zag ik een altaar en een priester die onze Lieve Heer leek te zijn.
Hij celebreerde tussen deze mensen die Hem vervloekt hadden.
Plechtig en vol gezag, zei Hij: “wees vervloekt ! Wees vervloekt!”
Hij herhaalde deze woorden minstens twintig keer.

Terwijl Hij dit zei, leek het alsof
– duizenden mensen stierven door revoluties, aardbevingen, vuur en water, en
– deze straffen voorboden waren van toekomstige oorlogen. ” (…)

Ween en bidt voor de dorpen” – BvdH 7 – 6 mei 1906

23 okt 2021 – Enkel het kruis redde velen van het verderf.

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld is altijd verdorven.  Maar er zijn bepaalde momenten
dat er zeer  hoge graad van verdorvenheid  bereikt is.

Als Ik dan niet  een deel van mijn Kruis  erop zou laten neerkomen,
dan zouden alle mensen in dit verderf  omkomen.

Toen Ik op de  wereld kwam, was dit zo.  Enkel het kruis
redde velen van het verderf waarin zij ondergedompeld waren .

Zo is het ook in deze tijden.  Het verderf heeft zo’n hoog niveau bereikt.
Als Ik geen  plagen, doornen en kruisen zend,
en hen ook  hun bloed niet laat  vergieten,
dan zou het volk verzonken blijven in de golven van dit verderf.”(…)

“Enkel het kruis redde velen van het verderf.”  BvdH  4 – 21 april 1901  

23 oktober 2023 – “Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.”

Moeder Maria :

“Mijn dochter, mijn zoon,
probeer alles te doen met Liefde. Hecht enkel belang aan beminnen
Heb enkel eén gedachte, enkel één woord, enkel één leven: Liefde.

Als jij Jezus wil tevreden stellen en Hem blij maken,  bemin Hem.
En  geef Hem altijd de gelegenheid om over Liefde te spreken.

Het enige wat Hem blij maakt is Liefde.
Vraag Hem om tot jou over Liefde te spreken, en Hij zal in feeststemming zijn.”

Luisa: “Mijn lieve Jezus, hebt U gehoord wat onze mama zegt?
Dat ik U moet vragen stellen over Liefde, en om over Liefde te spreken.

Jezus jubelde.
En Hij zei zovele dingen over de Deugd, de Verhevenheid, de Adel van de Liefde,
– dat het onmogelijk is om dit in menselijke taal te herhalen.”

“ Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.” – BvdH – 10 – 26 maart 1911

22 okt 2021 – Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama.

Jezus zei tot Luisa:

“Toen ze lazen dat Ik je naast de Soevereine Koningin plaatste
– omdat jij in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat geleefd hebt
en haar kon imiteren, en
– omdat Ik van jou een beeld wou maken dat op haar gelijkt, en
– dat Ik jou in haar handen leg,  zodat zij je kan leiden,  helpen,
beschermen   zodat je haar in alles kunt imiteren,
leek dit voor hen een grote absurditeit.

Door een valse en kwaadaardige interpretatie van de betekenis,
zegden ze dat jij jezelf tot koningin zou hebben uitgeroepen.
Welke vergissingen!

Ik heb niet gezegd dat je als de Koningin van de Hemel bent,
maar dat Ik wil dat je zoals haar wordt.
Net zoals Ik heb gezegd tegen zovele andere zielen die Mij dierbaar zijn
dat Ik wilde dat ze zouden zijn zoals Ik.
Maar daardoor werden ze nog geen God zoals Ik. “(…)

“Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama”  BvdH  29 – 19 mei 1931  

22 oktober 2021 – “Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drie-Eenheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe groter het werk is dat Ik wil volbrengen,
hoe noodzakelijker  het is dat het uitverkoren schepsel
uitzonderlijk behandeld wordt.

Het Werk van de Verlossing was het grootste.
Ik koos een schepsel als tussenpersoon.
En Ik heb haar met alle Gaven overladen als nooit ervoor,
zodat zij mijn Moeder kon zijn en zodat Ik haar alle Genaden
van de Verlossing kon in bewaring geven.

Vanaf het moment van haar Conceptie,
tot het moment van mijn eigen Conceptie in haar,
heb Ik haar verborgen gehouden in de Allerheiligste Drie-Eenheid,
Die haar in alles bewaakte en leidde.

Toen Ik verwekt werd in haar maagdelijke schoot
– als de ware Hogepriester en de eerste onder de priesters,
nam Ik het op Mij om haar in alles te beschermen en te leiden,
– zelfs in het kloppen van haar hart.”(…)

“Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drievuldigheid.”
BvdH 15 –  11 juli 1923                     

22 okt 2021 – Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden.

“Mijn dochter, mijn zoon,

(…) de ziel die niet voortdurend gevoed wordt door mijn Wil,
loopt het risico besmet te geraken met allerlei slechte neigingen.

Het is noodzakelijk om een beroep te doen
– op het geneesmiddel  van vernedering om de eigenliefde kwijt te geraken
– op het ‘wegzuigen’ van bloed om de ijdele glorie eruit te krijgen,
– op de aderlating om zich te onthechten aan bepaalde  mensen die goed doen.

Anders zouden deze slechte neigingen zo verankerd kunnen geraken
dat al het goede dat gedaan wordt , besmet geraakt
en de persoon verlamd is voor de rest van zijn leven.

Aderlatingen doet altijd goed. Zij zijn de schildwachten van het hart die
het bloed zuiver houden en de intenties van de ziel op de rechte weg”(…)

“Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden”. BvdH 17 – 17 oktober 1925

 

21 okt 2021 – Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn hemelse Mama was de meest perfecte kopie
– van de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil.
Zij was de eerste dochter in mijn Koninkrijk.
Zo werd de Verlossing mogelijk.

Indien  Wij de eerste dochter van onze Wil niet gehad  hadden,
had Ik,  het Eeuwige Woord,  nooit uit de hemel kunnen neerdalen.

Om op aarde te komen, had ik nooit kunnen vertrouwen
– op kinderen die onze Wil niet kennen.
Zie je dus dat  voor de komst van het Koninkrijk van de  Verlossing
– een dochter van onze Wil nodig was?

Omdat ze een dochter was van het Koninkrijk van de Eeuwige Fiat,
– was zij een getrouwe kopie van haar Schepper en
– een perfecte kopie van de gehele Schepping.

Oh, hoe mooi was onze hemelse Koningin!
In haar zagen Wij   niet alleen onze Kopie,  maar ook al onze Werken!
En dit omdat zij onze Wil in zich had.  ” (…)

“Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper”
BvdH – 20 – 4 Nov. 1926 

21 okt 2021 – Jouw ziel moet de vlucht van de adelaar imiteren

“Mijn dochter,  mijn zoon,

jouw ziel moet trachten de vlucht van de adelaar te imiteren.

Dit wil zeggen, zij moet proberen van zichzelf hoog te houden,
– boven alle lage dingen van deze aarde.
Zij moet zich zo hoog houden dat geen enkele vijand haar kan bereiken.

De ziel die in hogere sferen leeft,  kan haar vijanden bereiken.
Maar zij kunnen haar niet aanvallen.

Het volstaat echter niet dat zij  in die hogere sferen  leeft.  Zij moet trachten
om de zuiverheid en het gezichtsvermogen van de adelaar te bekomen.(…)

Door de zuiverheid van haar blik,  zal zij
– de Liefde tot God en de liefde voor de naaste in één Liefde verenigen
en alles in orde brengen bij God. ” (…)

“Jouw ziel moet de vlucht van de adelaar imiteren”  BvdH – 6 – 4 maart 1904  

20 oktober 2021- “Jij zal Mij meer beminnen want jij kent mijn bittere Pijnen”

“Mijn dochter! Mijn zoon!

Kijk naar de leiders! Kijk naar de bisschoppen!

Het vergif van de belangen is in iedereen binnengedrongen.
Bovendien, word Ik niet begrepen door iemand
die niet ontdaan is van alles en van iedereen.

Mijn Stem klinkt niet goed bij hen.
Mijn woorden lijken absurd te zijn
en niet te passen bij hun menselijke toestand.

Als Ik met jou spreek, begrijpen we elkaar vrij goed.

Bij jou vind Ik tenminste een mogelijkheid om mijn pijn te uiten.
En jij, jij zal Mij meer beminnen, want jij kent mijn bittere Pijn kent.” (…)

“Jij zal Mij meer beminnen ” – BvdH 10 – 15 januari – 1911

20 oktober 2021 – In Mijn Wil wordt het menselijk lijden Goddelijk.

Mijn dochter, mijn zoon,

“In mijn Wil transformeren  de dingen,  het lijden  zichzelf.
En van menselijk worden ze Goddelijk.
Ik voel niet dat het schepsel  lijdt, maar Ikzelf vorm hen in Mij.

Ik creëer dat lijden in Mij,
– om het te ondergaan in mijn geliefd schepsel.

Mijn Leven herhaalt zich in haar met de stoet van al  mijn Lijden,
– en daarom noem Ik dit Mijn Lijden.

Wist jij maar wat Ik met dit Lijden doe!

Ik plaats het tussen de Hemel en de aarde,
– als Glorie en eeuwigdurende Liefde voor mijn Hemelse Vader,
– als een verdediging en een toevluchtsoord voor de schepselen,
– als berouw voor degene die Mij beledigt,
– als een schreeuw van Liefde voor iemand die Mij  niet bemint,
– als Licht voor iemand die Mij niet kent. (…)

Ik kan deze Werken alleen doen in iemand die leeft in Mijn Wil.”

In Mijn Wil wordt het menselijk lijden Goddelijk.”
BvdH 35 – 16 maart 1938         

19 oktober 2021 – Mijn moeder was een getrouwe kopie van Mijzelf

Jezus zei aan Luisa : 

“(…) Dit is wat Ik deed met mijn moeder. (…)
Haar wezen was een getrouwe kopie van het Mijne.
Zozeer zelfs dat wanneer Ik naar haar keek, Ik een “ander Ik“ zag.

Nu wil Ik met jou doen wat Ik met mijn moeder deed,
voor zover dat mogelijk is.
Het is noodzakelijk dat mijn Wil kan leven en handelen
in een kleine mens op aarde.

Maar hoe kan mijn Wil zijn Leven vinden
– en in een mens werken
als deze mijn Mensheid niet bevat
– noch hetgeen Mijn Mensheid geleden heeft?

Mijn Wil heeft zo’n werkzaam Leven gevonden
– in Mij en in mijn onafscheidelijke Moeder.

Nu, wil Ik dat mijn Wil een werkzaam Leven vindt in
een ander schepsel, zoals Mijn wil het bepaald heeft..
En dat schepsel ben jij. (…)

Mijn moeder was een getrouwe kopie van Mijzelf”-
BvdH 14 – 20 juli 1922

19 oktober 2021 – “Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil”

“Mijn zoon, mijn dochter,

datgene wat Ik bekend maak over mijn Goddelijke Wil, kan het
Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil genoemd worden

Niets is in tegenspraak met de heilige Geschriften noch met het Evangelie
dat Ik verkondigde toen Ik op de aarde was.
Het ene ondersteunt veeleer het andere.

En daarom roep Ik de Priesters om het Evangelie lezen
van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat.
Ik zeg hen dan, zoals aan de Apostelen:
Verkondig het aan de gehele wereld. (…)

De zovele verrassende Waarheden, de Beloften van zoveel Goeds
dat Ik wil geven aan de kinderen van het ‘Fiat Voluntas tua’
zal het Evangelie zijn, de basis, de onuitputtelijke bron.
Hieruit zal iedereen putten:  het hemelse Leven,
– het aardse geluk, en – het herstel van hun Schepping.”(…)

“Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil”
BvdH 23 – 28 Jan.
 1928

19 okt 2021 – Standvastig het goede doen volgens de plannen van onze Schepper

 

“Mijn dochter,  mijn zoon,

het is noodzakelijk voor de ziel
– om het goede te doen met standvastigheid en
– om te voldoen aan de plannen die God met haar heeft.
God is rechtvaardig, heilig en barmhartig.

De ziel mag niet
– op een dag geduldig, nederig en gehoorzaam zijn en
– op een andere dag ongeduldig, trots en wispelturig.

Op die manier zijn de deugden niet geordend.
Zij zijn een mengsel van wit en zwart,
van licht en duisternis waar alles verwarring is.

De standvastige ziel is bewoond door de vrede.
Standvastigheid is het zwaard waarvoor alle wanorde vlucht.

Standvastigheid is een ketting die
– alle deugden bindt,  alle passies verwondt,
– alles organiseert in de ziel,
om haar op de weg van de Schepper te houden.”(…)

“Standvastig het goede doen”  BvdH – 7 – 30 jan 1906  

18 oktober 2021 – “Een handeling van de mens in mijn Wil bevat onze Godheid. “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de ziel die mijn goddelijke Fiat bezit, heeft zo een Kracht
dat zij in staat is om de duivelse machten te verscheuren.(…)
Maak je geen zorgen over hen. En ga verder met je leven in mijn Fiat.

(…) Elk gebed, elke daad en elke beweging,  die de mens
in mijn Wil uitvoert, bevat in zichzelf een oneindige en onuitwisbare
Kracht en Gewicht. (…)

Een handeling verricht in mijn Wil is een handeling
– die nooit eindigt en
– wiens macht zo groot is dat hij Hemel en aarde omvat. “(…)

“Een handeling van de mens in mijn Wil bevat onze Godheid. ”
 BvdH  26  – 25 mei 1929                        

18 oktober 2021 – Mijn Moeder was het zaad van het “Uw wil geschiede”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Een kleine mens verbrak de relatie die tussen de Goddelijke Wil  en de mensen bestond .  Deze breuk dwarsboomde het Plan van God voor de mens.

Een andere kleine mens, de Maagd Maria, Koningin van allen,  begunstigd met vele gaven en voorrechten, – maar nog steeds een mens
werd de Zending gegeven om zich te verenigen met de Wil van haar Schepper om de breuk van het eerste schepsel te herstellen. (…)

Mijn Moeder was het Zaad van het “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”.  Vanuit dit Zaad van mijn Wil dat in mijn goddelijke Moeder was,
vormde mijn Mensheid, die nooit gescheiden was van mijn Godheid,
het grote project van ‘de menselijke wil in de Goddelijke Wil.’”(…)

Mijn Moeder was het zaad van het “Uw wil geschiede”
BvdH – 16 -13 aug. 1923

18 okt 2021 – Het is noodzakelijk om de eerste priesters te vormen

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik verheug mij over de belangstelling van de priesters voor
deze Geschriften, die het Rijk van mijn Wil  zullen vormen. (…)
Ik ben blij dat mijn andere priesters de grote schat leren kennen
van het bekendmaken van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil.

Ik gebruik dit voorval om de eerste priesters te vormen
voor de komst van het Koninkrijk van mijn Fiat. (…)

Het is zeer noodzakelijk om de eerste priesters te vormen.
Zij zullen nuttig zijn voor Mij , zoals mijn apostelen dat waren
voor de vorming van mijn Kerk.

En zij die zullen trachten deze geschriften te publiceren
– om ze bekend te maken,  zullen de nieuwe evangelisten zijn
van het Koninkrijk van mijn opperste Wil. (…)

“Het is noodzakelijk om de eerste priesters te vormen”
BvdH – 23 – 18 jan. 1928 

17 oktober 2021- Ev – “Een groter Offer dan mijn sterfelijk Leven”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Toen Ik mijn zending hier op aarde volbracht had , ging Ik naar de hemel.
En Ik bleef tegelijkertijd, als gevangene in elke Sacramentele Hostie.

Maar, weet je waarom?
Omdat mijn Liefde, mijn Gevangenschap, Mij zei :

“Het doel waarvoor U uit de hemel naar de aarde bent gekomen
is niet volbracht. Waar is het koninkrijk van onze Wil?
Het bestaat niet en het is niet gekend.

Blijf dus gevangen in elke sacramentele Hostie,
Er zal dus niet slechts één Jezus zijn, zoals in onze Mensheid,
maar een Jezus voor elke bestaande sacramentele Hostie”(…)

Dit zal Mij in staat stellen met zekerheid het Koninkrijk van Mijn Wil te vormen.

Zonder deze zekerheid, zou Ik niet gebleven zijn.
Het is immers nog eer groter offer dan dat van mijn sterfelijk Leven.”(…)

Een groter Offer dan mijn sterfelijk Leven” – BvdH 35 – 24 jan. 1938

17 okt 2021 – Mijn Mama gaf Mij de oneindigheid

“Mijn  zoon, mijn dochter,

Indien de Soevereine Koningin niet in het bezit was
geweest van de Goddelijke Wil,
zou Ik niet tevreden geweest zijn met haar kussen,
haar liefde, haar omhelzingen en haar melk.

Mijn Mensheid zou tevreden geweest zijn.

Maar mijn Godheid, het Woord van de Vader,  die
het Oneindige en het Onmetelijke bevatte,
wilde oneindige Kussen, immense Omhelzingen,
melk gevuld met Goddelijke Vreugden en Zoetheden.

Ik was tevreden omdat mijn Mama de Goddelijke Wil bezat.
En hierdoor kon zij Mij met haar kussen, omhelzingen,
met haar liefde en in al  haar daden de Oneindigheid geven.”

“Mijn Mama gaf Mij de oneindigheid”  BvdH – 28 – 18 okt. 1930 

16 okt 2021 – Hoe moeilijk is het om te beminnen en niet bemind  te worden!

Mijn zoon, mijn dochter,

“hoe wens  Ik dat iedereen weet
dat Ik hen met al mijn Liefde,  steun, omarm, bemin.
Ik laat hen ademen.
Ik bemin hen en Ik laat hun hart kloppen
Ik bemin hen  en Ik laat hen spreken.
Ik bemin hen  en Ik laat hen stappen.
Ik bemin hen  en Ik geef hen beweging, gedachten, voedsel, water…

Alles wat zij zijn en alles wat zij ontvangen
– is het gevolg van mijn overvloeiende Liefde.

Is het dan geen verschrikkelijke ondankbaarheid
om  niet te beminnen?

Dit maakt van onze Liefde een martelaar,
– want Wij hebben bemind en Wij zijn niet bemind. ” (…)

“Wij hebben bemind en Wij zijn niet bemind” – BvdH – 35 – 6 Dec. 1937 

16 okt 2021 – Jezus en zijn Mama zijn onafscheidelijk

“Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn mama en Ik waren met elkaar versmolten. En de versmelting
was zo en zo groot, dat Ik bij Haar bleef  en Zij bij Mij kwam.

De kussen die mijn Mama Mij gaf,  bevatten de kus
van de hele mensheid. Zij gaf Mij de kus van alle mensen terug.

Ik voelde mijn lieve Mama overal.  Ik voelde haar in mijn Adem.
En als deze moeizaam was, maakte ze die lichter.
Ik voelde haar in mijn Hart. En als het vol bitterheid, verzachtte zij het.
Ik voelde Haar in mijn Stap, en als Ik moe was, gaf zij mij kracht en rust .

En wie kan je vertellen hoe Ik haar voelde tijdens mijn Passie?
Ik voelde Haar overal,
– bij elke zweepslag, bij elke doorn,
– bij elke wonde, bij elke druppel van mijn Bloed.
Zo vervulde zij  haar taak als mijn echte Moeder.

“Jezus en zijn Mama zijn onafscheidelijk”  BvdH – 11 – 9 mei 1913  

15 okt 2021 – De Godheid nam een sterfelijk lichaam aan.

Mijn zoon, mijn dochter,

Vóór de zonde van de mens was de Godheid niet verborgen voor hem.
Hij draaide  rond Mij en zo was hij mijn Spiegelbeeld en was hij een lichtje.

Dit  was zeer natuurlijk omdat Ik de grote Zon was en zijn lichtje
gevoed werd door mijn Licht.

Maar van zodra hij zondigde, hield hij op rond Mij te draaien.
En, bijgevolg,  werd zijn lichtje verduisterd,  werd hij blind en verloor hij
het vermogen om in zijn sterfelijk lichaam mijn Godheid te zien,
– voor zover dit voor een mens mogelijk is.

Toen Ik daarna kwam om de mens te verlossen,  nam Ik een sterfelijk
lichaam aan om door hem gezien te worden.
Maar mijn Godheid, die in mijn Mensheid woonde, kon slechts een paar
stralen van mijn Godheid op hem kon laten doorschijnen.”(…).

“De Godheid nam een sterfelijk lichaam aan”- BvdH – 16 – 28 sept. 1929  

15 oktober 2021 – De eerste kus tussen Moeder en Zoon

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) In deze omhelzing wilde Ik mijn Liefde
voor mijn Mama tonen.

Alles wat door onze opperste Majesteit gedaan werd
Is eigenlijk enkel één uitstorting van Liefde

Wij hebben al onze Liefdesuitingen in de Schepping
in de Maagdelijke Koningin samengebracht.

De Goddelijke Wil was in mijn Mama. En zo kon zij
– samen met mijn Kus deze grote Liefdesuitstorting ontvangen.
– en alles aan Mij teruggeven. (…)

Aan degene die mijn Goddelijke Wil bezit kan Ik alles geven.
En zij (hij) kan  Mij alles teruggeven.”

“De eerste kus tussen Moeder en Zoon” – BvdH – 27 – 28 sept. 1929  

14 okt 2021 – Er was zo’n sterke vereniging van mijn Mama en Mijzelf, haar Zoon

Mijn zoon, mijn dochter,

“Al haar Grootheid, haar Macht en haar Heiligheid,
– de enorme oceanen van Goedheid die uit haar Hart vloeiden,
– elke Hartslag , elke ademhaling, gedachte, woord,
vloog rechtstreeks naar haar Schepper.

Er was een voortdurende uitwisseling  tussen haar God en haar.
Deze uitwisselingen vergrootten haar Grootheid,
verhieven haar en stelden haar in staat alles te overheersen.
Toch merkte niemand iets ongewoons aan haar.

Alleen Ik, haar God, haar Zoon, wist alles.

Er was zo’n sterke vereniging  tussen mijn Mama en Mij
– dat haar Hart en het Mijne samen klopten.
Ze leefde met mijn eeuwige Hartslag,
– en Ik leefde met haar moederlijke Hartslag.
Juist dit, onderscheidde haar als  mijn Moeder.”(…)

“Vereniging van mijn Mama en Mij ”  BvdH – 14 – 16 maart 1922                       

14 okt 2021 – EV – Adam zondigde omdat hij vergat dat Ik hem beminde.

“Mijn dochter, mijn zoon,

hou  nooit op met Mij te beminnen
– in de eerste plaats voor jezelf, maar ook
– voor al onze dierbare broers en zussen.

Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?
Het was
– omdat hij vergat dat Ik hem beminde, en
– omdat Hij vergat Mij te beminnen.
Dit was de voornaamste oorzaak van zijn val.

Indien hij eraan gedacht
– dat Ik hem zozeer beminde en
– dat hij de plicht had om Mij te beminnen,
dan zou hij Mij nooit ongehoorzaam geweest zijn. (…)

In al je lijden en ontberingen,
vergeet nooit dat Ik je zeer veel bemin,
 zodat je nooit vergeet van Mij te beminnen.

“Vergeet nooit dat Ik je zeer veel bemin”  BvdH – 16 – 6 Sept. 1923 

13 oktober 2021 – Jezus en Mama Maria zijn altijd samen aanwezig

 

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik ben altijd bij Jezus.  Soms verberg ik me in Hem.
En Hij lijkt alles te doen alsof ik niet bij Hem ben.

Maar ik ben in Hem.  Soms zit Hij verborgen in zijn mama
en laat Hij mij bepaalde dingen doen.
Maar Hij is altijd bij mij.

Op andere momenten tonen Wij ons samen.
En de zielen zien de Moeder en de Zoon die zoveel van hen houden,
– afhankelijk van de omstandigheden en van wat zij nodig hebben.

Vaak is het de Liefde die we niet langer kunnen  inhouden
die ons laat overgaan tot  excessen tegenover hen.

Maar wees ervan overtuigd
dat als mijn Zoon aanwezig is, ik er ook ben, en
dat als ik kom, mijn Zoon bij mij is.

“Jezus en Mama Maria zijn altijd samen ” BvdH – 34 – 28 mei 1937

12 oktober 2021- “Onze Koningin Maria heeft ons haar wil gegeven”

Een stem kwam van de Goddelijke Troon en zei:

“Zij (de koningin-moeder) is de uitverkorene onder alle uitverkorenen.
Ze is de mooiste. Zij is het enige schepsel
– dat ons zijn wil gaf en
– die hem levenloos op onze knieën legde, in onze handen.

En wij gaven haar als dank , het Geschenk van onze Wil.
We hadden haar geen groter Geschenk kunnen geven

Het bezit  van deze opperste Wil gaf haar de macht
– om het Woord op aarde te brengen en
– om de Verlossing van de mensheid in gang te zetten.

Een menselijke wil had  Ons nooit kunnen aantrekken.
Maar een Goddelijke Wil in dit niet te evenaren schepsel
heeft ons verrukt en veroverd.” (…)

“Wij verwachten dat ook jij  Ons jouw wil geeft” (…)

 “Onze Koningin Maria heeft Ons haar wil gegeven”  BvdH 17 – 10 okt. 1925       

12 oktober 2021- De hemelse Koningin luisterde naar alle lessen over de Goddelijke Wil.

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik draag Jezus omdat ik in mij het Koninkrijk van zijn Goddelijke Wil bezit.
Hij openbaart mij aan wie Hij wil, en ik ren om Hem te brengen
– zonder Hem te verlaten.

Ik draag niet alleen Jezus .
Ik kijk en luister naar wat Jezus doet en  zegt tegen de zielen.
Denk je dat ik niet aanwezig was om naar alle Lessen te luisteren
– die mijn lieve Zoon je gaf over zijn Goddelijke Wil?

Ik was daar, ik hoorde elk woord dat Hij tegen jou sprak.
En bij elk woord dankte ik mijn Zoon.
Ik  voelde  mij dubbel vereerd om Hem te horen spreken
over het Koninkrijk dat ik al bezat, en dat  mijn groot fortuin was
en de reden van het grote Geschenk van mijn Zoon.

En door Hem te zien spreken,
–  zag ik het fortuin van mijn kinderen geënt op het mijne. “(…)

De hemelse Koningin luisterde naar alle lessen over de Goddelijke Wil.”- BvdH -34 – 28 mai 1937 

11 oktober 2021 – “Kom in mijn Wil en doe wat Ik doe.”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Kom in mijn Wil om te doen wat Ik doe.
Daar kan je handelen voor het welzijn van alle mensen” (…)

“de meest sublieme en heldhaftige daad die een ziel kan verrichten
is te leven en te handelen in mijn Wil.

Als een ziel besluit in mijn Wil te leven,
dan versmelten onze twee Willen tot Eén.

Als de ziel bevlekt is, reinig Ik haar.
Als de doornen van de menselijke natuur haar omringen, vernietig Ik ze.
Als de nagels van de zonde haar doorboren, verpulver Ik ze.
Niets kwaads kan mijn Wil binnendringen.

Al mijn Kwaliteiten komen binnen in de ziel en veranderen
– haar zwakheid in Kracht, haar onwetendheid in Wijsheid
– haar ellende in Rijkdom, enz.”(…)

“Kom in mijn Wil en doe wat Ik doe.” – BvdH 12 – 25 juli 1917

11 okt 2021 – De hemelse Koningin beschermt Jezus in de geconsacreerde Hostie

De Hemelse Koningin zegt:

“Ik moet zijn Leven in veiligheid brengen,
het grote Geschenk dat God mij toevertrouwde.”

Als Hij neerdaalt in de harten in de sacramentele Hostie,
kom ik samen met Hem om Hem te beschermen.(…)

Ik ben de Drager van Jezus. Hij wil nergens zonder mij zijn.

En wanneer de Priester  op het punt staat om de
Woorden van de Consecratie over de hostie uit te spreken,
maak ik mijn moederhanden tot vleugels.

Zo daalt Hij langs mijn handen af om in de hostie geconsacreerd
te worden. En wanneer onwaardige handen Hem aanraken,
laat ik Hem de mijne voelen,
die Hem beschermen en Hem overladen met mijn Liefde.”(…)

“De hemelse Koningin beschermt Jezus – Hostie”  BvdH – 34
28 Mei, 1937 

10 okt 2021 – EV – Kennis verwerven van hemelse Dingen.

Mijn zoon, mijn dochter,

“Hoe meer een ziel zich ontdoet van natuurlijke dingen,
hoe meer bovennatuurlijke en goddelijke Dingen verwerft zij.

Hoe meer zij zichzelf ontdoet van haar eigenliefde,
hoe meer  liefde zij krijgt voor  God.

Hoe minder zij  streeft
– naar kennis van menselijke wetenschappen en
– naar aardse genoegens
hoe meer Kennis zij verwerft van hemelse Dingen en Deugden.”

“Kennis verwerven van hemelse Dingen ”  BvdH – 5 – 3 aug. 1903 

10 okt 2021 – Maria, de hemelse Koningin, is de draagster van Jezus

 

De opperste Majesteit zei tot de Hemelse Koningin

‘Onze dochter,
Wij geven u het grote Geschenk van het Leven van de Zoon van God,
zodat  je Hem bezit en  je Hem kan geven aan wie je wil.

Bemin Hem, verdedig Hem, laat Hem nooit alleen, aan wie je Hem ook geeft,
– om Hem te beminnen als ze Hem niet beminnen,
– om te herstellen  als ze Hem beledigen,

Jij zal ervoor zorgen dat het Hem niet ontbreekt
– aan de Eer, aan de Heiligheid, aan de Zuiverheid die bij Hem past,

Wees aandachtig.
Dit is het grootste Geschenk dat Wij u kunnen geven.

En Wij geven u de macht om Hem te bilocaliseren telkens je dit wil,
Opdat  iedereen die Hem bemint,
dit grote Geschenk kan ontvangen en Hem bezitten. ‘

“Maria is de draagster van Jezus”  BvdH – 34 -28 mei 1937

9 okt 2021 – het Leven en Glorie van “Koningin van het Licht”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Wil die de hemelse Koningin en Mijzelf bezielde, was Eén.
Wij leefden beide in de Goddelijke Wil.

Maar er was een verschil tussen haar en Mij:

Zij is de woning die overvloeid werd door het Licht.
Zij was in de ban van dat Licht .
En de Zon van mijn Wil werd haar altijd gegeven.
Zij  voedde haar altijd met haar Licht.
Zij groeide op in de eindeloze stralen van de eeuwige Zon van mijn Fiat.

Mijn Mensheid echter,  bezat in Zichzelf
–  
de sfeer van de Goddelijke Zon,
– zijn Bron die nooit opdroogt.

De soevereine koningin putte uit Mij het Licht
dat haar het Leven en Glorie gaf van “Koningin van het Licht“.

“Koningin van het Licht”  BvdH – 23 – 11 maart 1928

9 okt 2021 – Onze Koningin Moeder vraagt om zonder ophouden te bidden

De  Moeder – Koningin zegt tot Luisa:

“Mijn dochter, vraag mijn Zoon  om de plagen niet te zenden:

Alle boosdoeners zijn klaar om te handelen.
Maar zij zien zichzelf gebonden door een Oppermacht
– die hen ervan weerhoudt actie te ondernemen.

Als de Goddelijke Gerechtigheid hen toestaat om te handelen,
– niet op het moment dat zij dat willen,
zal dit tot goed gevolg hebben dat zij de Goddelijke Autoriteit
over hen erkennen.  En zij zullen zeggen: “Wij hebben het gedaan,
omdat de kracht ons van bovenaf   is
.”

Wat een oorlog is er aan de gang in de morele wereld!
Het is afschuwelijk om te zien. (…)

Bid, mijn dochter, bid!”

“Bidt zonder ophouden”  BvdH – 4 – 11  oktober 1901 

8 okt 2021 – De “Goddelijke Wil” betekent “Scheppende Kracht “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de eenvoudige woorden ‘Goddelijke Wil’ betekenen
de” Scheppende Kracht.” Zij betekenen de Macht
– om te scheppen , om te transformeren en
om in de zielen nieuwe stromen te laten vloeien
– van Licht,   Liefde en   Heiligheid.

De priester kan Mij in de Hostie consacreren,  door de Macht
die Mijn Wil verleende aan de Woorden
 van de Consecratie.

Alles komt voort uit het “Fiat”  en wordt erin gevonden. 

Bij de gedachte alleen al aan het doen van mijn Wil,
voelt de ziel zich rustig worden, gesterkt en veranderd.

Door mijn Wil te willen doen, zet zij zichzelf immers op weg
om alle Goeds te vinden. “(…)

De “Goddelijke Wil” betekent “Scheppende Kracht “.
BvdH – 12 – 22 dec. 1920 

8 okt 2021 – De oorzaak van de plagen – de Liefde van God voor de mensen

Mijn Zoon, mijn dochter,

“De voornaamste reden van ons groot Verdriet is
het verlies van zielen:
Zij zijn van Ons.  Zij behoren toe aan Ons.
De reden waarom Ik hen plagen zend is mijn grote Liefde
voor hen, om hun zielen in veiligheid te brengen.”

Ook al lijd Ik, de Liefde doet Mij zwaardere plagen zenden. (…)
Andere middelen lijken hem stoutmoediger te maken.
Schik je dus naar mijn Gerechtigheid.

Mijn Mama  heeft Mij meer bemint  dan alle mensen .
Niemand kan Haar evenaren. En toch, om de zielen te redden,
schikte zij zich naar de Gerechtigheid.

En zij aanvaardde om Mij zoveel te zien lijden.
Als mijn Moeder dit deed, kan jij dan niet hetzelfde doen?” (…)

“Mijn Mama aanvaardde om Mij zoveel te zien lijden.”
BvdH – 2 – 24 okt  1899

7 oktober 2021 – God danken voor de Schepping

Lieve zoon, lieve dochter,

“Elk geschapen ding is een uitdrukking van Gods Liefde
voor de mensen. Het is hun plicht om aan God hun liefde
en dankbaarheid voor deze grote geschenken te tonen.
Dit is zelfs hun eerste plicht tegenover de Schepper.

Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,
die onze glorie, de verdediging van onze belangen, ter harte nam,
naar alle geschapen dingen ging, van de kleinste tot de grootste.

Zij plaatste er in de naam van alle mensen, een stempel op
van Liefde, Glorie en Dank aan de Schepper.
In navolging van mijn Moeder, vervulde ook mijn Mensheid
deze heilige plicht.

Dit bewoog mijn Vader om welwillend te zijn
tegenover de schuldige mensheid.” (…)

God danken voor de Schepping” – BvdH 17 – 9 aug. 1925

7 oktober 2021- Dag toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans

Mijn zoon, mijn dochter,

“deze dag is toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans,
Koningin van de overwinningen en van de triomfen. (…)

De Soevereine Dame overwon haar Schepper.
Zij boeide Hem met Haar kettingen van Liefde,
en trok Hem van de Hemel naar de aarde
om het Koninkrijk van de Verlossing te vormen.

 Zo ook zullen de zachte en krachtige kralen van haar Rozenkrans
 haar opnieuw laten zegevieren  en triomferen over de Godheid,
en het Koninkrijk van de Goddelijke Fiat
 laten neerdalen in het midden van de schepselen. “(…)

“Dag toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans ”  BvdH -25 -7 okt 1928

6 oktober 2021- Jezus leert het “Onze Vader”

Mijn dochter, mijn zoon,

je moet weten dat mijn Komst op aarde en alles wat Ik deed
– in de Verlossing, mijn Dood en mijn Verrijzenis,
slechts een voorbereiding was op het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil.

Toen ik het Onze Vader vormde, vormde Ik de kiem van
het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil onder de schepselen.(…)

Als ik spreek, schep Ik uit het niets, de  meest wonderbare Werken.
Het Koninkrijk van mijn Wil is door Mij geschapen
terwijl ik het Onze Vader vormde en luidop bad.

Ik heb het aan mijn Apostelen geleerd  opdat de Kerk,
door het steeds te bidden,
– deze kiem zou irrigeren en bevruchten. en
– hun leven zou modelleren naar de ordening van mijn Goddelijke Fiat”(…)

Jezus leert het ‘Onze Vader’” – BvdH – 26 -25 aug. 1929

6 okt 2021 – De Offerzielen zijn een steun voor Jezus

“Mijn dochter, mijn zoon,

het is waar dat ik de wereld wil straffen.
Ik heb de zweepslagen in mijn handen om haar te slaan

Maar het is ook waar dat
als zowel jij als je biechtvader zich enkel bezighouden
– met bidden tot Mij en
– met lijden,
dit altijd een steun is.

En zo geven jullie Mij de steun die ik nodig heb,
– zodat de wereld gespaard blijft,
althans voor een deel.

Indien Ik geen steun vind,
is mijn Hand vrij om Mij te ontladen op de wereld.”

“De Offerzielen zijn een steun voor Jezus”  BvdH – 4 – 29 sept 1900

5 okt 2021 – Ev (Lk 10, 38-42) – Mijn woord bevat een nieuwe schepping.

Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat mijn Woord een schepping is.

Deze negen excessen van mijn Liefde in mijn Menswording,
die Ik je met zoveel Tederheid, Liefde en Eenvoud,
bekend gemaakt heb,
waren een inleiding op de vele lessen
die Ik je ging geven over mijn Goddelijke Wil
om zijn Koninkrijk te vormen.

Deze Woorden die Ik tot jou sprak,
kwamen vanuit het Leven van de Bron van mijn Liefde.
Zij bevatten Leven, een onweerstaanbare Kracht. (…)

“Luister! Hoe mooi! Het Woord bevat de adem.
En wanneer het gesproken wordt, draagt het Woord de adem
die, zoals lucht, van mond tot mond gaat
en de Kracht van mijn creatief Woord doorgeeft.

Mijn Woord bevat een nieuwe schepping.
En deze daalt af in de harten.”

Mijn woord bevat een nieuwe schepping die neerdaalt in de harten.”
BvdH 25 – 16 dec 1926

5 okt 2021 – Verwarm mijn Zoon met je genegenheid

 

Onze Koningin Mama  zei tot Luisa:

“Mijn dochter, verwarm mijn Zoon  met je genegenheid.
Mijn Zoon  is geboren
– in extreme armoede,
– in volledige verlatenheid door de mensen, en
– in de grootste ontberingen.”

De tedere kleine Baby zei me :
“Beloof je Mij dat je altijd offerziel zal zijn uit liefde voor Mij,
 net zoals Ik dat ben uit Liefde voor jou?” (…)

“Vanaf het ogenblik van mijn Geboorte, heb Ik steeds
mijn Hart geofferd :
– om de Vader te verheerlijken,
– voor de bekering van de zondaars, en
– voor de mensen die Mij omringden,
en die mijn meest trouwe metgezellen waren in mijn Pijnen. (…)

“Verwarm mijn Zoon met je genegenheid ”  BvdH -3 -25 dec 1899

4 oktober 2021 – “een hart dat liefheeft in de naam van allen”

Jesus : “Hoe kunnen rampen gebeuren, met verwoestingen en dood van mensen, als er een hart is dat liefheeft in de naam van allen?
Er kunnen hoogstens een paar trillingen gevoeld worden, zonder grote schade.”

Luisa:  Bij het horen van ‘een hart dat liefheeft voor allen’, voelde ik me geraakt. En ik weet zelf niet hoe ik ertoe kwam om te zeggen:
“Wat zegt U? – een hart dat liefheeft in de naam van allen?
Niet alleen een hart dat liefheeft in de naam van allen,  maar dat herstelt , lijdt, dankt, prijst, aanbidt, de heilige Wet eerbiedigt in de naam van allen.

Ik geloof niet dat het ware liefde is jegens de Geliefde,
– als je Hem niet de liefde en de voldoening geeft
die de anderen verondersteld worden Hem te geven,
– zodanig dat Hij in die persoon, al het goede en de voldoening moet vinden
die Hij in allen moest vinden.”

“Een hart dat liefheeft in de naam van allen” – BvdH 7 – 26 april 1906

4 okt 2021 – Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld

Jezus:
Vandaag wil Ik een beetje genieten door Mijzelf in jou te weerspiegelen”

Luisa: Ik bleef maar herhalen in mijn binnenste:
Oh God, zal ik U blij maken, of zal ik U verbitteren?

Intussen kwam onze lieve Koningin Mama mij te hulp.
Met een zuiver wit gewaad in haar handen, en zeer liefdevol, zei zij mij:

“Dochter, wees niet bang . Ikzelf zal alles in orde brengen voor jou.
Ik zal je te kleden met mijn onschuld.
Dan zal mijn Zoon, als Hij zich in jou weerspiegelt, de grootste vreugde vinden
die in een mens kan gevonden worden.”

Zij kleedde me met dit kleed en zij gaf mij aan mijn lieve Jezus. Zij zei Hem:
“Lieve Zoon, neem haar aan uit eerbied voor mij, en wees blij met haar.”

Elke vrees verdween uit mij, en Jezus was blij met mij, en ik met Hem. (…)

“Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld”
BvdH 3 – 21 Nov. 1899 –

3 okt 2021 – Ze komen hun verbintenissen niet na

“Mijn dochter, mijn zoon,

wat mijn Passie het meest hernieuwt ,is het gebrek aan vastberadenheid.

Ah, ze zijn laf genoeg
om niet alleen om hun verbintenissen onder elkaar niet na te komen
naar ook niet tegenover Mij .

En het is alleen tegenover Mij dat zij zo laf en ondankbaar zijn,
ook al weten zij dat Ik daar zoveel onder lijd.

Eén moment beloven ze.
En het volgende moment, komen ze hun belofte niet na.” (…)

“ze komen hun verbintenissen niet na ”  BvdH -8 -22 août 1907

3 okt 2021 – Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel

“Mijn zoon, mijn dochter,

De Engelen, de Heiligen, zien  dat de
Hemelse Vader, de Soevereine Koningin en hun Koning
,
in deze mens werken.
En zij willen Ons helpen in dit Werk.

Zij omringen deze gelukkige mens, en
– zij werken om haar te verdedigen,
– zij verwijderen de vijanden,
– zij bevrijden haar van de gevaren en
– zij vormen muren van standvastigheid,
zodat niemand haar kan vernietigen.

Je ziet dus hoe iemand die in mijn Goddelijk Willen  leeft,
werk geeft aan iedereen.
En iedereen houdt zich met haar bezig.”

“Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel ”
BvdH -33   – 14 mei 1935

2 oktober 2021 – Feest van de Engelbewaarders – de kleine mens in mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

de mens die in mijn Goddelijke Wil leeft, voelt in zich
– de voortdurende en constante Actie van mijn Goddelijke Fiat.

Deze voortdurende Daad, door Zijn Kracht voortgebracht in de mens,
– heeft Macht en Heerschappij over alle dingen
zodat door zijn zoete betovering alles wordt veroverd.

Alles draait om hem : de Engelen, de heiligen,
de heilige Drie-Eenheid, de elementen en de gehele schepping.

Allen willen toeschouwers zijn van dit tafereel, zo lief, zo mooi,
een fascinerende scène van de voortdurende handeling van de mens
in het Goddelijke Fiat.

En wat het meest verrukt is de kleinheid ervan te zien,
– dapper en moedig ,zonder enige vrees” (…)

“de kleine mens in mijn Wil, vol dapperheid en moed… “-BvdH 26 – 4 mei 1929

2 okt 2021 – De H. Maagd Maria is vol van Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

de vreugden en de genaden die Ik in mijn Mama  uitstortte
waren zo groot en zo talrijk,
dat het voldoende is om je te vertellen dat
– wat Ik van nature ben,
– mijn Mama geworden is door Genade.

Meer zelfs, omdat zij zonder zonde was,
– en mijn Genade daarom vrij in haar kon stromen,
is er niets van mijn Wezen dat Ik aan haar niet gegeven heb.”

Op dat moment leek ik onze Koningin-Mama te zien alsof zij
een andere God was, met alleen dit verschil:
– dat dit  in God zijn eigen Natuur is,
– terwijl het in de Allerheiligste Maria verworven Genade is. “(…)

“De H. Maagd Maria is vol van Genade ”  BvdH -2 -26 sept 1899

1 okt 2021- Mijn Liefde wil geven zonder ophouden

Mijn zoon, mijn dochter,

“Mijn Liefde en Goedheid zijn zo groot dat, dat telkens een mens
handelt volgens mijn Wil , Ik hem veel geef.

En opdat Ik hem steeds veel zou kunnen geven,
wil Ik dat hij mijn Wil doet.
Mijn verlangen is :  geven zonder ophouden.

Mensen die mijn Wil vervullen, verhogen mijn Glorie.

Deze Glorie daalt neer uit de Hemel en keert rechtstreeks terug
naar de voet van mijn Troon ,  vermenigvuldigd met de Goddelijke Wil
die in de mens aanwezig is. (…)

Wanneer de mens zich oefent om Mijn Wil te doen, geef Ik hem
de Mijne. 
Mijn Wil geeft aan zijn werk mijn Heiligheid,  mijn Macht,
mijn Wijsheid,  de schoonheid van mijn Werken,  een onberekenbare waarde.

“Mijn Liefde wil geven zonder ophouden ”  BvdH -16-16 Aug. 1923

1 oktober 2021 – Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama.
En dit, omdat Haar Hart nooit verstoord werd, zelfs niet een beetje.

In de immense zee van de Passie leed zij immense pijnen,.
Haar hart werd doorboord door het zwaard van Verdriet.

Maar zelfs in de geringste ademhaling was zij niet verstoord.

Mijn Koninkrijk is een Koninkrijk van vrede.
Dus Ik kon mijn Koninkrijk in haar Hart leggen,

En Ik kon er vrij heersen zonder enige belemmering.”

“Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama ”  BvdH -24 Juli, 1899