BVH – sept 2020

17 Sept 2020 – De Koningin van de Hemel is de schrik van de ganse Hel.

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn liefde werd door de val van de mens niet uitgedoofd. ..
Mijn Gerechtigheid heeft hem terecht gestraft en veroordeeld.

Tegelijkertijd kuste Mijn Liefde mijn Gerechtigheid
en beloofde onmiddellijk de toekomstige Verlosser.

Zij sprak met krachtige bevelhebbende stem tot de bedrieglijke slang :
“Jij hebt een vrouw gebruikt om de mens uit de Goddelijke Wil uit te trekken.
ik zal via een andere vrouw, die de Macht van mijn Fiat zal bezitten,
jouw hoogmoed vernietigen.
En zij zal met haar onbevlekte voet jouw kop verpletteren.”…

Het hemelse schepsel dat zijn kop zou verpletteren kwam dan werkelijk.
En hij had geen kracht om haar te benaderen…

Mijn Wil is een macht, die alle kwaad en helse machten krachteloos maakt.
de Hemelse Koningin de schrik van gans de hel

De Koningin van de Hemel is de schrik van de ganse Hel -BVH29

15 Sept 2020 – Maria is de Koningin van alle Smarten.

Mijn dochter,  mijn zoon,

De smarten van mijn Mama waren niets anders
dan de weerspiegelingen van de Mijne.
Maar liefde ondersteunde Haar en schonk Haar opnieuw  leven.

Weerspiegeld in Haar, lieten zij Haar delen in al mijn Smarten. Zij doorboorden Haar. En zij vervulden Haar met zo’n bitterheid en pijn dat Zij zich voelde sterven bij iedere weerspiegeling van mijn smarten.

Daarom was Zij -niet alleen om haar te eren  maar ook terecht
de eerste Koningin van de onmetelijke zee van haar Smarten.”

Maria,  Koningin van Smarten – BVH 15

8 sept 2020 – De Geboorte van de H. Maria

Het hemels baby-meisje,
heeft  onze Goddelijke Wil in haar ziel zuiver  bewaard.
Zij heeft n
ooit haar eigen wil gedaan….

Zij kreeg van  haar Schepper
-al de rechten van de onschuldige Adam en
-de heerschappij over de ganse Schepping.

Allen voelden  zich herboren in Haar. ……
De mensheid herkreeg haar verloren rechten.
En dit is de reden waarom haar Geboorte
de mooiste en meest glorievolle geboorte was…

Deze zo tedere hemelse Mama bemint
de schepselen zozeer omdat:
-allen herboren zijn in haar Hart, en
-Zij het leven van haar kinderen in haar Hart voelt. 

De Geboorte van de H.Maagd Maria -BVH26