BVH – April 2021

30

28 april 2021 – Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.”

Lieve Jezus, hemelse gevangene,

de zon gaat onder en het wordt donker op aarde.
U blijft alleen achter in het tabernakel.
U Lijkt droevig omwille van de eenzaamheid in de nacht.

Lieve Jezus, …Ik heb  de moed niet om U te verlaten.
Ik zeg U “slaapwel” met mijn lippen, maar niet met mijn hart.
Ik laat mijn hart bij U achter. (…)

In elk tabernakel wil ik een lamp plaatsen. Zij zal U,
samen met de lamp bij het Tabernakel, licht geven en U zeggen:
“Ik bemin U, ik aanbid U, ik zegen U, ik breng eerherstel
en ik dank U,  voor mij en voor allen.”

Lieve Jezus, laat ons goed overeenkomen.
Laat ons beloven elkaar meer en meer  te beminnen. (…)

Laten we onze liefdesbanden verstevigen.
Ik zal enkel gelukkig zijn als U mij uw Liefde schenkt
zodat ik U werkelijk kan beminnen.

“Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.” BvdH 11

27 – Goede nacht aan Jezus

Goede nacht aan Jezus 


Lieve Jezus,

zegen mij, zegen ons allemaal.

Druk mij aan uw Hart en sluit mij op in uw Liefde.

Ik verlaat U maar druk eerst  een kus op uw Hart .

Goedenacht, goedenacht, lieve Jezus!

 

Het Boek van de Hemel – Deel 11-1 – L. Piccarreta 

27 april 2021 – “Maak de 24 Uren van de Passie bekend.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

tijdens mijn aardse leven,
vergezelden duizenden en duizenden engelen mijn Mensheid.

(…) Met welke aandacht en respect,
moeten de zielen de Uren van de Passie overwegen,
als zij weten dat de engelen aan hun lippen hangen
– om te herhalen wat zij zeggen!  (…)

Deze Uren voor mij aangename verfrissingen,
te midden van zoveel bitterheid die de mensen Mij geven,
Er zijn er te weinig, bij alle bitterheid die de mensen Mij geven.

Daarom, maak deze Uren zoveel mogelijk bekend.”

“Maak  deze Uren  zoveel mogelijk bekend.” BVH 28

7 april 2021 – “De vereniging van de Godheid met de Mensheid was duidelijk zichtbaar.”

“De vereniging van de Godheid met de Mensheid was duidelijk zichtbaar.BVH4.

 

BVH maart 2021

18 maart 2021 – Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij

4 maart 2021 – Waarom ben je hierheen gekomen?

Waarom ben je hierheen gekomen?- 24U Passie Uur 8

BVH – jun 2020

26 Juni 2020 – “Zich leegmaken van zichzelf ” – BVH-12

 

24 Juni 2020 – Feest van Johannes de Doper – Kleine Jezus liet hem weten dat Hij de Zoon van God was

Mijn zoon, mijn dochter,

Het Fiat kende mij het statuut van Moeder toe.
Dit verleende  me de Macht om Jezus te vermenigvuldigen
telkens wanneer een schepsel Hem wil ontvangen.
Dit was het grootste mirakel dat ik kon verrichten:
Jezus geven aan elk die naar Hem verlangde….

…Ik heb me gehaast naar het huis van Elisabeth.
Zij begroette mij vol feestelijke vreugde.
Terwijl ik haar al het beste wenste gebeurde iets fantastisch:

Mijn kleine Jezus jubelde van vreugde in mijn Schoot.
Met de stralen van zijn Godheid,
fixeerde Hij de kleine Johannes in de schoot van zijn mama.
HIj heiligde hem. Hij gaf hem het gebruik van het verstand.
En Hij liet hem erkennen dat Hij de Zoon van God was.

Johannes ontving alle nodige genaden om zich voor te bereiden
om de voorloper van mijn Zoon te worden.

uit “de H.Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wi

21 Juni 2020 – Gebeden van Jezus tot de Vader om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.

  • Gebeden van Jezus tot zijn Vader –  deel 1 – Text  – Video

19 Juni 2020 – Feest van het H.Hart van Jezus -Gebed van Jezus aan zijn Vader – Passie -Uur 19

 

  • Gebed van Jezus aan Zijn Vader –  deel 2 – Text  – Video

BVH febr 2021

28 Februari 2021 – Ik wachtte hier op jou

Ik wachtte hier op jou – Passie- Uur 5a

BVH jan 2021