BVHemel december 2021

1 dec 2021 – De mens tempel van God en God Tempel van de ziel

Mijn dochter, mijn zoon,

de mens als tempel van God,
is  blootgesteld aan gevaren, aan vijanden,
en onderworpen aan passies.

Zeer vaak bevindt ons Opperwezen zich in deze tempels
– als in een tempel van steen.
Hij is er verlaten en niet bemind is zoals het hoort.
En het  kleine lampje van zijn voortdurende liefde
– die de ziel zou moeten hebben
als eerbetoon aan de God die in haar woont,
– is gedoofd bij gebrek aan zuivere olie. (…)

God, tempel van de ziel,  is niet blootgesteld aan gevaren.
Vijanden kunnen hem niet benaderen.
De passies zijn uitgedoofd.

En de ziel in deze Goddelijke Tempel is
– zoals de kleine Hostie die Jezus in zich draagt. (…)

“De mens tempel van God en God Tempel van de ziel.”
BvdH 33 – 11 maart 1934                     

13 nov.2021 – “Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

Luisa schrijft:
Ik denk erover na hoe ik U kan verdedigen.

En Jezus lijkt tegen mij te zeggen:

“Mijn kind, Ik heb niets verkeerds gedaan en Ik heb alles gedaan!
Liefde omvat alle offers.
Liefde is van een onmetelijke Waarde.
Wij zijn nog maar aan het begin.

Jij, blijf in mijn Hart: observeer alles, bemin Mij, zwijg en leer.
Laat jouw bloed, bevroren van medelijden circuleren in mijn aderen
om mijn Bloed dat in brand staat af te koelen.

Laat jouw bibberen doorheen mijn ledematen circuleren,
Zo zal jij, versmolten met Mij jezelf kunnen versterken en verwarmen,
om een deel van mijn Pijnen te voelen.

Door Mij zo te zien lijden zal je kracht krijgen .
Dit zal de mooiste verdediging zijn die jij Mij kunt geven.
Wees trouw en oplettend!”

Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

11 november 2021- “Zielen, kom en verlicht mijn Lasten” – De Passie – Uur 7

Luisa schrijft:

Jezus zegt voor de 3de maal:
(…) “Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan.”

“Heilige Vader, help Mij. Ik heb steun nodig.
Het is waar Ik door de fouten die op mijn Rug geladen zijn,
voor uw oneindige Majesteit lelijk ben, afstotelijk, de laatste
onder de mensen. Uw gerechtigheid is verontwaardigd op Mij.

Maar Vader, kijk naar Mij, Vader.
Ik ben nog steeds uw Zoon en Ik ben één met U.
Alsjeblief, heb medelijden met Mij.
O Vader, laat Mij niet zonder steun! “(…)

Zielen, zielen, kom, verlicht Mij.
Neem jullie plaats in mijn Mensheid in. Ik wil jullie. Ik verlang naar jullie!
Alsjeblieft, wees niet doof voor mijn oproepen! “(…)

“Zielen, kom en verlicht mijn Lasten” – De Passie – Uur 7

BVHemel november 2021

20nov2021JezusdadennadienwoordenBvdH32.pdf

20 nov 2021 – “Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wederopstanding van mijn Mensheid
– heeft aan alle mensen het recht gegeven
om te herrijzen in glorie en in eeuwige gelukzaligheid
– niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam.

De zonde had dit recht van hen afgenomen.
Door zijn Verrijzenis heeft Mijn mensheid
hen dit recht teruggegeven.

Door zijn wederopstanding heeft Mijn Mensheid
– de band van eenheid hersteld
en ook rechten op wederopstanding.

Alle Glorie, Eer en Gelukzaligheid hoort toe aan mijn Mensheid.
Als Ik niet verrezen was, had niemand kunnen verrijzen.”

Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “
 BvdH 21 – 18 avril 1927                      

20 nov 2021 – “O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij”

Jezus zegt:

“Aanbiddelijk kruis, eindelijk omhels Ik je.
Mijn Hart verlangde naar jou, (…)
Mijn stappen waren steeds naar jou gericht.

Heilig Kruis, jij was het doel van mijn bestaan hier beneden.
In jou concentreer Ik mijn gehele wezen, in jou plaats Ik al mijn kinderen.
Jij zult hun leven zijn, hun licht, hun verdediging, hun beschermer en hun kracht.
Jij zult hen in alles helpen. Jij zult hen naar Mij brengen, glorierijk in de Hemel.

O Kruis, zetel van Wijsheid, – alleen jij zal de ware Heiligheid onderwijzen,
Jij alleen zult helden, atleten, martelaren en heiligen opleiden.
Mooi kruis, jij bent mijn troon.

Terwijl Ik deze aarde moet verlaten, zal jij altijd van Mijn zijn.
Ik geef je als bruidsschat alle zielen.
Bewaar ze voor Mij, red ze voor Mij. Ik vertrouw ze aan jou toe!”

“O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij” – Passie – Uur 18

19 nov 2021 – Evangelie – Onze eerste plicht is dankbaarheid tegenover onze Schepper

Mijn dochter, mijn zoon,

“Elk geschapen ding is een uitdrukking van Gods Liefde voor de mensen.
Het is hun plicht God hiervoor te danken en wederliefde te betuigen.
Het is zelfs hun eerste plicht tegenover hun Schepper.
Als we dit niet doen, plegen we een ernstig bedrog tegenover Hem.

Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,
– die alles deed voor onze Glorie en de verdediging van onze Belangen,
naar alle geschapen dingen ging, van de kleinste tot de grootste,
om in de naam van alle mensen,
– een zegel van liefde, glorie en dank aan de Schepper te plaatsen.

In navolging van mijn Moeder, vervulde ook mijn Mensheid deze heilige plicht.
Dit bracht mijn Vader ertoe de schuldige mensheid goedgezind te zijn.

Dit zijn de gebeden van mijn Moeder en Mij.
Wil ook jij deze gebeden niet herhalen?” (…)

“Onze eerste plicht is dankbaarheid tegenover onze Schepper”
– BvdH 18 – 9 augustus 1925  

19 nov 2021 – “laat jij Mij tenminste niet alleen”

“Mijn kind,

laat mijn Liefde zich uiten zoals Zij het wenst.
Herstel met Mij, voor hen die Mij onteren, terwijl zij goed doen.

Deze Joden kleden Mij opnieuw aan
om Mij nog meer in diskrediet te brengen bij de mensen,
om hen ervan te overtuigen dat Ik een boosdoener ben.

Blijkbaar, is de daad van Mij aan te kleden goed
maar in hun hart is het slecht.(…)

Als het goede slecht gedaan wordt, leidt het tot hardheid.
Ik wil voor de tweede keer met doornen gekroond worden,
met een erger lijden dan de eerste keer,
– om deze hardheid te doorbreken,
en om de mensen naar Mij toe te trekken.”(…)

“Laat jij Mij tenminste niet alleen” “- De Passie – Uur 18

18 nov 2021 -EV – Rome zal aan Jeruzalem het Koninkrijk van de Goddelijke Wil geven

Mijn  dochter, mijn zoon,

“Ook al heeft Jeruzalem Mij met ondankbaarheid
niet willen erkennen en het Goede van de Verlossing verworpen,
toch kan niet worden ontkend dat de oorsprong, het begin,
het eerste volk dat het Goede ontving, uit die stad kwam.(…)

Rome zal de grote eer hebben Jeruzalem te vergoeden
voor het grote Goed dat het van haar ontvangen heeft ,
namelijk de Verlossing.
Rome zal haar het Koninkrijk van mijn Wil bekendmaken.”(…)

“Rome zal aan Jeruzalem het Koninkrijk van de Goddelijke Wil geven.”- BvdH 24

 

18 nov 2021 – “Moge jouw leven een offerande zijn om zielen te redden”

Luisa schrijft:
U zegt tot mij:
“Mijn kind, kom dicht bij mijn Hart.
Neem deel aan mijn Pijnen en mijn Eerherstel.

Het moment is plechtig:
– ofwel is het mijn Dood
– of is het de dood van alle mensen.
Op dit moment komen er twee stromen in mijn Hart binnen.

In één, zijn er de zielen die mijn Dood willen
omdat zij in Mij het Leven willen vinden.
Als Ik in hun plaats de dood aanvaard, dan
–  zijn zij bevrijd van de eeuwige veroordeling en
– gaan de poorten van de Hemel voor hen open. (…)

Mijn kind, ondersteun Mij. Ik kan het niet meer aan.
Neem deel aan mijn Pijnen.
Laat jouw leven een voortdurende offerande zijn
– om zielen te redden,
– om mijn martelingen te verzachten!

“Moge jouw leven een offerande zijn om zielen te redden”
– De Passie – Uur 17.

18 nov 2021 – “Jezus weent omwille van de ondergang van deze zielen”

Mijn dochter, mijn zoon,

Elke daad van de menselijke wil scheidt de ziel
– van haar Schepper,
– van Zijn heiligheid, van Zijn kracht, van Zijn macht,
– Zijn liefde en Onveranderlijkheid.

Zonder mijn Goddelijke Wil, wordt de mens als
een belegerde stad waarvan de vijanden
alle inwoners in ellende doen omkomen van de honger

Maar met dit verschil: de beul hier is de wil van de ziel zelf.
Het zijn niet de vijanden die haar kwellen.
Zij is haar eigen vijand geworden. (…)

Mijn Wil zal ook nu niet erkend worden.
Terwijl Hij midden onder hen en in hen is, vormen zij
in hun zielen kleine steden die verwoest worden.
En zij dwingen Mij om ook aan hen de bedreiging te herhalen
dat er geen steen op steen zal worden achtergelaten.

“Jezus weent om de ondergang van deze zielen” – BvdH 31 – 5 maart 1933
“de bedreiging : “geen steen op steen zal worden achtergelaten”
Ev (Lc 19, 41-44)

17 nov 2021 – De mens die ons bemint, neemt onze Gaven aan.

Mijn dochter mijn zoon,

“Toen de Schepper de mens schiep,  schonk Hij hem zijn eigen Kwaliteiten.
Hij schonk hem
– zijn Liefde, zijn Heiligheid, zijn Goedheid, Intelligentie en  Schoonheid.
Kortom,  Hij heeft hem  al zijn Goddelijke Eigenschappen geschonken,

Hij heeft hem een vrije wil gegeven om te werken met onze bruidsschat
en om haar altijd te vergroten, naargelang hij meer of minder groeit.(…)

Als de mens Ons bemint, dan neemt hij de geschenken aan,
– die Wij hem gegeven hebben om Ons  te beminnen. (…)
En wanneer de mens ons zijn kleine liefde geeft, is onze vreugde uitbundig.”

“De mens die ons bemint, neemt onze Gaven aan.”- BvdH 28

 

17 nov 2021 – “De ziel die in mijn Wil leeft “

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) “de materie van de hostie ondergaat de transsubstantiatie
– in Goddelijke Leven.
Er kunnen veel woorden uitgesproken worden over de hostie.
Maar als het  niet die enkele Woorden zijn,
– door Mij uitgesproken bij de Instelling van de H. Eucharistie,
–  bezield door de Creatieve Kracht van het Fiat,
dan blijft mijn Leven in de Hemel , en
dan blijft  de hostie  de waardeloze materie waaruit zij gemaakt is.

Hetzelfde geldt voor de ziel. Zij kan doen, zeggen, lijden wat zij wil.
Maar als zij niet leeft in mijn Goddelijke Fiat,
– dan zijn het altijd eindige en waardeloze dingen.

Voor de ziel die leeft in mijn Goddelijke Fiat,  zijn haar woorden,
haar werken, haar lijden als sluiers die haar Schepper verbergen. (…)

“De ziel die  in mijn Wil leeft, verbergt  haar Schepper “
BvdH 23 -2 okt 1927

17 nov 2021 – “Mijn kind, echo mijn eerherstel”

Luisa schrijft:

Jezus is in het huis van Pilatus.
Pilatus laat Jezus aan de mensen zien.
O geduldige Jezus, doorheen de doornen ,
kan  U mij met moeite aankijken.

U zegt mij: “Mijn kind, kom in mijn armen,
leun met je hoofd op mijn Borst.
Je zult intenser en wreder lijden waarnemen.

Wat je buiten mijn Mensheid ziet,
– is slechts de echo van mijn innerlijke Smarten.
Wees aandachtig voor mijn Hartslagen.
Dan zal je begrijpen dat Ik eerherstel breng. (…)

Door deze doornen, wil Ik hun hoogmoed breken.
Via de gaten die ze in mijn Hoofd maken,
– wil Ik me een weg banen in hun intelligentie, om
alles te reorganiseren volgens het Licht van de Waarheid.” (…)

“Mijn kind, echo mijn eerherstel ” – de Passie – Uur 17

16 nov. 2021 -“Stel Mij aan tot Koning van allen”

Luisa schrijft:

U lijkt mij te zeggen:
“Mijn kind, deze Doornen betekenen dat
– Ik Koning wil zijn van elk hart,
Alle heerschappij hoort Mij toe.

Neem deze doornen en prik je hart.
Doe er alles weg wat niet van Mij is.
Laat één doorn achter in je hart
om je eraan te herinneren dat Ik uw Koning ben,
en om al het andere buiten te houden.

Ga naar alle harten en breng door hen te prikken
alle schijn, trots en rotheid naar buiten.
En stel Mij aan tot Koning van allen.”

Stel Mij aan tot Koning van allen”
de Passie – Uur 17

16 nov 2021- “Ik kwam naar de aarde om de mens te redden”

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Geboorte was de meest plechtige Daad van de gehele Schepping.
Hemel en aarde bogen zich in diepe aanbidding.
– bij het zien van mijn kleine Mensheid
waarin mijn Godheid als ommuurd was.
Er was een ogenblik van stilte, van diepe aanbidding en gebed.

Mijn moeder was in extase.
En zij aanbad dit grote Wonder dat uit haar geboren werd.
De heilige Jozef en de engelen waren ook in aanbidding.

Enkel de ondankbare mens was onwillig (…)
Het was nochtans  voor hem dat Ik naar de aarde kwam,
– om hem te redden en
– om hem terug te brengen naar zijn hemels vaderland.
Ik was aandachtig om te zien of hij de grote Gave
van mijn Goddelijk en Menselijke Leven zou komen ontvangen. (…)

Ik kwam naar de aarde om de mens te redden” – BvdH – 17
24 décembre 1924

16 nov 2021 – Evangelie – “Nu wil Ik mijn Wil in de mens redden”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Op het ogenblik van de Verlossing kwam Ik om de mens te redden.
Nu kom Ik om Mijn Wil in de mens te redden.

Dit betekent het bekendmaken van
– het doel van de Schepping, van de Verlossing,
– het goede dat mijn Wil schenkt,
– het Leven dat Hij in elk van hen wil vormen,
– de rechten die Hij heeft.

Het veilig stellen van een Goddelijke Wil bij de mensen is het meest grandioze van allemaal.  Mijn Wil, erkend en heersend tussen de mensen,
overtreft al het Goede van de Schepping en de Verlossing.

Het zal de bekroning zijn van mijn Werk en de Triomf van onze Werken. (…)

“Nu wil Ik Mijn Wil in de mens redden”- BvdH 19

 

15 nov 2021 – Evangelie – Jezus legde in Luisa alle Daden betreffende het Rijk van het Hoogste Fiat

Jezus zegt tot Luisa: 

(…)Als Ik spreek, wil Ik je dicht bij Mij hebben
– om je het geschenk van het Woord van mijn Wil te geven. (…)
Als Ik wonderen verricht, om je het Geschenk
– van het grote Wonder van mijn Wil te geven.

En bijgevolg,
als Ik blinden het zicht geef,
– verwijder Ik de blindheid van je menselijke wil
– om je de gave van het zicht van mijn Wil te geven.
Als Ik het gehoor aan de doven geef,
– geef Ik jou de gave om mijn Wil te horen.
Als Ik de doofstomme tot spreken breng,
– bevrijd Ik je van het onvermogen om over mijn Wil te spreken.
Als Ik het been van een kreupele strek, strek Ik jou in mijn Wil.
Als Ik de storm kalmeer door de wind te bevelen,
– dan beveel Ik de wind van je menselijke wil
te stoppen met het beroeren van de vredige zee van mijn Wil.

Kortom, er is niets dat Ik doe of lijd
– zonder jou het geschenk ervan te geven ” (…)

“Jezus legde in Luisa alle Daden ivm het Rijk van het Hoogste Fiat.”
BvdH 23 – 27 jan 1928

 

15 nov 2021- Elk Woord over het Koninkrijk van mijn Fiat is een Wonder”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Elke waarheid over mijn eeuwig Fiat
bevat meer kracht en wonderbare deugd dan wanneer
– een dode werd opgewekt, een melaatse genezen
– een blinde zijn zicht terugkreeg of een doofstomme kon spreken.

Mijn Woorden over de Heiligheid en Kracht van mijn Fiat
zal de zielen doen terugkeren naar hun Oorsprong.
Zij zullen hen genezen van de melaatsheid van de menselijke wil.

Zij zullen hen het zicht geven
– om het Goede van het Koninkrijk van mijn Wil te zien.
Want tot nu toe zijn ze blind geweest.

Zij zullen het Woord geven aan vele mensen die over vele dingen
kunnen spreken, maar stom zijn over mijn Wil” (…)

Elk Woord over het Koninkrijk van mijn Fiat is een Wonder”
BvdH 20 – 22 oktober 1926

15 nov. 2021 – “In Mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”

Luisa schrijft:

En via het Licht van uw ogen, zegt u mij vol liefde:
” mijn kind, wees stil.
Het was noodzakelijk dat Ik van mijn klederen beroofd werd
om te herstellen voor de zovelen die zich ontdoen
– van alle bescheidenheid, openhartigheid en onschuld,
– van het Goede en van mijn Genade,
Zij bekleden zich  met lelijkheid, en leven als beesten. “(…)

“Wees aandachtig voor wat Ik doe. Bid en herstel met Mij! “(…)

Uw kreunen zegt: “jullie allemaal, die Mij beminnen,
kom en leer het heldendom van de Liefde.
Kom en verdrink in mijn Bloed :
– de dorst van jullie passies, de dorst van zovele ambities,
– de dorst naar schijn, naar plezier en sensualiteit.
In mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”

“In mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”
De Passie – Uur 16

14 nov 2021- “Heilige Vader, Ik dank U”

Luisa schrijft :

De dageraad breekt aan.  Ik hoor uw lieve Stem zeggen:
“Heilige Vader, Ik dank U,
– voor alles wat Ik geleden heb en
– voor alles wat Ik nog moet doorstaan.

Deze dageraad is het begin van de dag.  Moge zo ook
de dageraad van uw Genade  zich openbaren in alle harten.

Moge Ik, de Goddelijke Zon,
– oprijzen in alle harten en  heersen in allen.

Vader, U ziet al deze zielen.  Ik sta in voor hen, voor al :
– hun gedachten, hun woorden,
– hun werken en hun nalatigheden,
tegen de prijs van mijn Bloed en mijn Dood!” (…)

Heilige Vader, Ik dank U ” – De Passie – Uur 13
Woorden van Jezus is in de gevangenis

14 nov 2021 – Ev – “Mijn Wil doorkruiste de eeuwen om hen te verzamelen”

“ Mijn lieve dochter,  mijn lieve zoon,

Je moet weten dat ware liefde in een schepsel
– Mij alles doet vergeten en
– Mij ertoe aanzet om mijn Wil op aarde te laten heersen.

Ware liefde heeft zo’n kracht
dat Zij mijn Wil oproept om het leven van de mens te worden.
Je moet weten dat toen Ik de hemelen op hun plaats zette
en de zon schiep, Ik in mijn alwetendheid jouw  liefde zag(…)

Oh, wat was Ik blij.
Mijn Wil ging uit naar jou en naar hen die Mij willen liefhebben
– om het leven te zijn van dat kleine liefde-oord.

Mijn Wil doorkruiste de eeuwen om hen te verzamelen in één Punt
en in één Daad. 
En Ik vond dit kleine liefde-oord waar Ik zijn Leven
kon plaatsen om Het verder te zetten  in al zijn Majesteit
en zijn goddelijke Decorum.”(…)

BvdH  33 – 5 nov 1934
Mc 13,24-32- “Hij zal de uitverkorenen verzamelen
uit de vier hoeken van de wereld”

14 nov 2021 – “Heilige Vader, Ik dank U”

Luisa schrijft :

“Het is dageraad.  Ik hoor uw lieve Stem zeggen:
Heilige Vader,  Ik dank U
– voor alles wat Ik geleden heb en
– voor alles wat Ik nog moet doorstaan.

Deze dageraad is het begin van de dag,
Moge zo ook de dageraad van uw Genade
– zich openbaren in alle harten.

Moge Ik, de Goddelijke Zon,
– oprijzen in alle harten en  heersen in allen.

Vader, U ziet al deze zielen. Ik sta in voor hen, voor al :
– hun gedachten, hun woorden,
– hun werken en hun nalatigheden,
tegen de prijs van mijn Bloed en mijn Dood!” (…)

“Heilige Vader, Ik dank U ” De Passie  – Uur 13 
Woorden van Jezus  in de gevangenis

14 nov. 2021 – Evangelie – “zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Mijn dood gaf een Stempel op alles wat Ik gedaan had.En Hij gaf leven aan
– mijn Werken, mijn Lijden, mijn Woorden,
– en aan de Sacramenten die Ik ingesteld had,
om hun Eeuwigheid te verzekeren tot aan de voltooiing van de Tijden.

Mijn Dood activeerde alles wat Ik gedaan had
en gaf aan alles een eeuwig Leven.

Mijn Mensheid was bewoond
door het eeuwige Woord en door de Goddelijke Wil
– die geen begin had,  die geen einde kent en
– die niet onderhevig is aan de dood.
Bijgevolg kon niets van wat Ik gedaan heb, verloren gaan,
niet het kleinste  Woord.

Alles moest verder in werking blijven tot het einde van de Tijden
– en in de Hemel alle uitverkorenen eeuwig gelukkig maken.” (…)

“Zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan” – BvdH 17 – 29 juni 1925

13 november 2021- Blijf in mijn Hart en bemin Mij.”

Luisa schrijft:
Ik denk erover na hoe ik U kan verdedigen.

En Jezus lijkt tegen mij te zeggen:
“Mijn kind, Ik heb niets verkeerds gedaan en Ik heb alles gedaan!
Liefde omvat alle offers.
Liefde is van een onmetelijke Waarde.
Wij zijn nog maar aan het begin.

Jij, blijf in mijn Hart: observeer alles, bemin Mij, zwijg en leer.
Laat jouw bloed, bevroren van medelijden circuleren in mijn aderen
om mijn Bloed dat in brand staat af te koelen.

Laat jouw bibberen doorheen mijn ledematen circuleren,
Zo zal jij, versmolten met Mij jezelf kunnen versterken en verwarmen,
om een deel van mijn Pijnen te voelen.

Door Mij zo te zien lijden zal je kracht krijgen .
Dit zal de mooiste verdediging zijn die jij Mij kunt geven.
Wees trouw en oplettend!”

Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

13 nov 2021 – Ev – “Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”

Mijn zoon, mijn dochter,

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.
Wie dat wil, kan tot mij terugkeren via de sacramenten.
De een zal ik troost en de ander kracht geven.
ik zal de Vader bidden om hun vergeving.

Ik verrijk de enen. Ik huw met anderen.Ik waak over iedereen.
Ik verdedig diegenen die verdedigd willen worden.
Ik verheerlijk iedereen die verheerlijkt wil worden.
Ik begeleid hen die gezelschap willen.
Ik ween over de onvoorzichtige en de roekeloze.” (…)

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”- BvdH 1

 

13 november 2021 – “De menselijke wil is een schaduw voor het geloof” –

Mijn dochter, mijn zoon,

De menselijke wil is momenteel een schaduw voor het geloof.
De passies zijn wolken die haar heldere visie vertroebelen.

Zo is het ook met de zon wanneer zich in een lagere atmosfeer
dikke wolken vormen. (…)
Maar als een onstuimige wind de wolken verspreidt, wie durft dan zeggen
dat de zon niet bestaat, wanneer zij haar stralend licht met hun eigen
handen kunnen aanraken.

Dit is de toestand waarin het geloof zich nu bevindt.
Mijn Wil heerst niet, en hierdoor zijn de mensen als blinden
die op anderen moeten vertrouwen om te geloven dat God bestaat.

Maar wanneer mijn Goddelijke Fiat regeert, zal zijn Licht hen met hun eigen
handen het bestaan van hun Schepper doen aanraken . (…)
Schaduwen en twijfels zullen verdwenen zijn.

“De menselijke wil is een schaduw voor het geloof” – BvdH 24 – 29 juni 1928

12 nov.2021- “Beloof Mij dat je Me nooit alleen laat ! “.

Luisa schrijft:

(…) niemand is U trouw gebleven, en uw hart is bedrukt en weent.

Jezus lijkt me te zeggen: “Ah, mijn kind!
laten we samen wenen om het lot van zoveel toegewijde zielen die,
– door kleine beproevingen of incidenten in het leven,
– zich niet meer om Mij bekommeren en Mij alleen laten.

Laat ons wenen voor zoveel andere zielen, beschaamd en bevuild,
die bij gebrek aan moed en vertrouwen, Mij verlaten.
Laat ons ook wenen voor zovele anderen
die  heilige dingen onbelangrijk vinden en  zich niet om Mij bekommeren.

Laat ons wenen om zoveel priesters die preken, de H.Mis opdragen,
Biecht horen voor hun eigen glorie.
Uiterlijk tonen zij dat zij rondom Mij zijn, maar zij laten mij alleen! “ (…)

Beloof Mij dat je Me nooit alleen laat ! “. – de Passie – Uur 7

12 nov 2021 – Evangelie – de macht van een langdurige opoffering

“Mijn dochter, mijn zoon,

Alleen daden bepalen wat het Goede teweegbrengt, niet de tijd.
Daden dwingen onze Gerechtigheid om schepselen van de aardbodem
te verwijderen, zoals gebeurde bij de zondvloed.

Toen verdienden enkel  Noah en zijn familie het om gered te worden,
omdat Noah gehoorzaamde aan onze Wil en zich langdurig opofferde
bij  het bouwen van de ark.

Door zijn daden verdiende hij de voortzetting van de nieuwe generatie
– waarin de beloofde Messias zou komen.

Een langdurig en voortdurend offer heeft zo’n macht en aantrekking over het Opperwezen dat het Hem een  grote Genade doet schenken en de voortzetting van het leven voor de mensheid.”(…)

“de macht van een langdurige opoffering”- BvdH 28 – 12 maart 1930

 

11 nov. 2021 – “De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)”Mijn terugkeer naar Nazareth symboliseert mijn Goddelijke Wil!
Ik heb daar een verborgen geleefd.

Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil was volledig aanwezig in de Heilige Familie. Ik was het Woord, de Goddelijke Wil in eigen Persoon,
gesluierd door mijn Mensheid.

Dezelfde Wil die in Mij heerste
– was aanwezig in alle mensen en omarmde hen,
– was de Beweging en het Leven van elk van hen.

Ik voelde in Mij de Beweging en het Leven van elke mens.
Mijn Fiat was de acteur ervan en Hij leed. Zijn Lijden was niet gekend.
Hij kreeg geen ‘dank U wel ‘, geen ‘ik bemin U’, noch een teken van dankbaarheid,  noch van de  gehele wereld,  noch van Nazareth zelf,

En in Nazareth was niet alleen mijn Wil aanwezig, maar leefde ook mijn heilige Mensheid te midden van de mensen”(…)

De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”
BvdH 34 – 31 mei, 1936

11 nov 2021 – Mijn Wil komt onder de mensen heersen.

“(…) Mijn openbare leven symboliseert
de triomf van het Koninkrijk van mijn Fiat onder de mensen

Met verrassende Waarheden zal Ik Hem bekend maken.
Om dit te bereiken, zal Ik wonderen verrichten.
Met de Kracht van mijn Wil, zal Ik de doden opnieuw tot leven wekken.
Ik zal het wonder van de wederopstanding van Lazarus herhalen.

Zij zijn  ontaard  in het kwaad,  een onwelriekend lichaam  geworden ,
zoals Lazarus . Maar  mijn Fiat zal hen terug tot leven roepen. Het zal
de stank van de zonde stoppen en hen doen herleven in het Goede.

Kortom, Ik zal al mijn goddelijke Strategieën gebruiken
– zodat mijn Wil heerst onder de mensen.

“Mijn Wil komt onder de mensen heersen”- BvdH 34 – 31 mei, 1936

 

11 november 2021 – “Zielen, zielen, kom en verlicht mijn Last.”

Luisa schrijft:

Jezus zegt voor de 3de maal:
(…) Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan.”

Heilige Vader, help Mij. Ik heb steun nodig.
Het is waar Ik door de fouten die op mijn Rug geladen zijn,
voor uw oneindige Majesteit lelijk ben, afstotelijk, de laatste
onder de mensen. Uw gerechtigheid is verontwaardigd op Mij.

Maar Vader, kijk naar Mij, Vader.
Ik ben nog steeds uw Zoon en Ik ben één met U.
Alsjeblief, heb medelijden met Mij.
O Vader, laat Mij niet zonder steun! “(…)

“Zielen, zielen, kom, verlicht Mij.
Neem jullie plaats in mijn Mensheid in. Ik wil jullie. Ik verlang naar jullie!
Alsjeblieft, wees niet doof voor mijn oproepen! “(…)

“Zielen, kom en verlicht mijn Last” – Passie – Uur 7

10 november 2021 -Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan “

Luisa schrijft:

Ik hoor uw stervende stem zeggen:

“Vader, als het mogelijk is, laat deze Beker aan Mij voorbijgaan.
Echter, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.”

Dit is de eerste keer dat ik deze Woorden uit uw Mond hoor.
De toon van uw stem verscheurt mijn hart !
Alle rebellies van de mensen tonen zich aan U.
U ziet het “Fiat Voluntas Tua” dat het Levensprincipe van elke
mens moet zijn, bijna door iedereen afgewezen.

Bijgevolg, in plaats van het Leven te vinden, vinden zij de Dood.
En U, U wil aan allen het Leven geven en aan de Vader
een plechtig eerherstel brengen voor hun rebellie

En U herhaalt een tweede maal:
“Vader, als het mogelijk is, laat deze Beker aan Mij voorbijgaan.
Deze Kelk is voor Mij zeer bitter.
maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede” (…)

“Vader laat deze Kelk aan Mij voorbijgaan – Uw Wil geschiede”-
De Passie –  5de  Uur

10 november 2021 – “Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”

Mijn dochter, mijn zoon,

“de ziel die in mijn Wil binnentreedt,
doet de schaduw van haar eigen wil verdwijnen.

Het Licht van mijn Wil
schijnt op haar, omhult haar en transformeert haar in Zichzelf.

De ziel die ondergedompeld is in mijn eeuwige Wil zegt tot Mij:
“Dank u, o heilige en allerhoogste Wil
voor uw Licht en voor alle weldaden die U ons geeft
door hemel en aarde te vullen met uw Licht.
In de naam van allen, bied ik U mijn dankbaarheid aan
voor al uw Weldaden.”

Dan voel Ik zoveel eer, glorie en vreugde,
die met niets kunnen vergeleken worden. “ (…)

“Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”
BvdH 15 – 21 juni 1923

10 oktober 2021 – De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.

Mijn dochter, mijn zoon,

Het Koninkrijk van mijn Fiat zal alle weldaden bevatten,
en ook de meest sensationele wonderen .
Bovendien zal het alle wonderen tezamen overtreffen.

Een wonder betekent dat je een blinde het gezichtsvermogen geeft,
een kreupele rechtop laat staan, een zieke geneest,
een dode tot leven wekt, enz,

Het Koninkrijk van Mijn Wil zal het voedsel bezitten om  de gezondheid
te bewaren.  Alle mensen die er binnengaan lopen geen risico meer
om blind, kreupel of ziek te worden.

De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.
Als de dood nog macht heeft over het lichaam,
zal dit geen dood meer zijn,  maar een overgang.”(…)

Boek van de Hemel – Deel 20 -22 oktober 1926 Luisa Piccarreta

9 november 2021 – Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht

Mijn dochter, mijn zoon,

Als ze alleen maar naar mijn Leven zouden kijken,
zouden ze zien dat Ik slechts één Daad van Gerechtigheid heb verricht:
Om het huis van mijn Vader te verdedigen,
nam Ik touwen en verbande hen die de Tempel schonden.

Al het andere in mijn Leven was Barmhartigheid
– Mijn Conceptie was Barmhartigheid,
– mijn Geboorte was Barmhartigheid
– mijn Woorden waren Barmhartigheid ,
– mijn Daden waren Barmhartigheid ,
– mijn Stappen waren Barmhartigheid,,
– het Bloed dat Ik vergoot was Barmhartigheid,
– mijn Lijden was Barmhartigheid..

Ik heb alles volbracht in de Barmhartigheid van Mijn Liefde.
Toch vrezen velen Mij.
Terwijl zij zichzelf veel meer zouden moeten vrezen dan Mij.”

Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht” – BvdH 14

9 nov 2021 – “Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Verrijzenis
– voltooid, bezegeld, – gaf Mij alle Eer
– riep alles wat Ik deed gedurende mijn gehele Leven op aarde tot Leven
– vormde de kiem van de verrijzenis van de zielen en
zelfs van de lichamen in het Universele Oordeel.

Want, zonder mijn Verrijzenis
– zou de Verlossing onvolledig geweest zijn en
– mijn mooiste Werken zou begraven zijn.

Mijn Wil is meer dan een zon.
Hij overschaduwt alles, voedt alles
Hij transformeert alles in Licht.

Hij vormt de volledige Verrijzenis van de ziel in God”(…)

“Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “
BvdH – 19 – 4 april 1926

9 nov. 2021 – “De Eeuwige Liefde wil over alles heersen”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Wil je weten
– wat mij meer foltert dan de beulen zelf, en
– waarom hun folteringen niets zullen zijn
vergeleken met wat Ik nu doormaak?

Het is de Liefde. De Eeuwige Liefde wil de suprematie in alles.
Zij laat Mij alles te samen lijden en tot in mijn diepste Vezels,
wat de beulen Mij beetje bij beetje fysiek zullen doen lijden..
Mijn ziel, het is de Liefde die in Mij heerst.

De Liefde is een nagel voor Mij,
De Liefde is een zweep voor Mij,
De Liefde is een Kroon van Doornen voor Mij,
De Liefde is alles voor Mij,
De Liefde is mijn eeuwige Passie,
terwijl wat Ik lijd in mijn Mensheid slechts tijdelijk is.

Mijn kind,
– kom binnen in mijn Hart, kom en verlies jezelf in mijn Liefde! (…)

“De Eeuwige Liefde wil over alles heersen” – De Passie – Uur 5

8 nov 2021 – De vergiffenis voor elke fout wacht in Mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

Voor elke zonde van de mensen heb Ik een apart pijn gevoeld.
En Ik heb aan elke fout een vergiffenis voor de schuldige verbonden.
Deze genade wacht op hen in mijn Wil

Als een zondaar verdriet heeft om een begane fout,
dan sluit mijn verdriet zich aan bij het zijne.
En Ik schenk hem onmiddellijk vergiffenis.

Dank je, mijn dochter, mijn zoon,
om in mijn Wil te komen en
om mijn Smarten en mijn Vergiffenis gezelschap te houden. (…)

Blijf  rondgaan in mijn Wil,
maak mijn Pijnen en mijn Vergiffenis tot de jouwe,
en roep voor elke fout  “pijn!  vergiffenis !”(…)

De vergiffenis voor elke fout wacht  in Mijn Wil”- BvdH 18

 

8 nov.2021 – “Hoe Luisa God ziet.”

Luisa schrijft:

De zon lijkt mij een een goede voorstelling van God (…)

De bol stelt God voor en zijn stralen, de oneindige Attributen van God.
De zon is tegelijk vuur, licht en warmte.

De Allerheiligste Drie-eenheid kan voorgesteld worden door de zon:
– het vuur vertegenwoordigt de Vader,
– het Licht, de Zoon en
– de Warmte, de Heilige Geest.
Hoewel de zon vuur, licht en warmte is, is zij Eén.

Net zoals in de zon kan men het vuur niet scheiden van het licht en de hitte.
De macht van de Vader, deze van de Zoon en deze van de Heilige Geest
zijn onafscheidelijk.
Het is niet denkbaar dat de Vader voorrang heeft op de Zoon en de Heilige Geest, of vice versa. Want alle drie hebben Zij dezelfde eeuwige Oorsprong. (…)

“Hoe Luisa God ziet.” – BvdH – 2

8 nov. 2021- Evangelie – “Het Geloof is God-Zelf “

Luisa schrijft:

“Het Geloof is God – zelf.”
God deelt het Geloof aan de mens mee op twee manieren:
– eerst, door het Doopsel en, nadien
– door in de ziel een deeltje van zijn Substantie in te storten.

Zo geeft God hem de Gave 
– om wonderen te verrichten, om de doden op te wekken
– om de zieken te genezen, om de zon te stoppen, enz.

Als de wereld het geloof bezat,
zou de aarde veranderd worden in een aards paradijs! (…)

De ziel die leeft in het Geloof,
is niet aangetrokken door de goederen van deze wereld.

Haar verblijfplaats is in de Wonden van Jezus Christus.
Zij verenigt zich met Jezus Christus en biedt zichzelf aan als offerziel
– om de Goddelijke Gerechtigheid te milderen en
– om de mensen de straf te besparen die ze verdienen. (…)

“Geloof is God – Zelf. – BvdH – 2 – Het Geloof – 28 februari 1899

7 nov 2021 – “Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Dit is juist het offer van ware liefde:  Terwijl je bij jezelf bent,
moet je leven van alles wat de Geliefde toebehoort. (…)

Als de Geliefde ziet dat de ziel Hem alles van zichzelf geeft,
zal Hij dit belonen door haar alles van Zichzelf te geven,
en haar zijn goddelijke Leven laten leiden.

Zo vindt hij die zichzelf volledig vergeet, alles. (…)

Je vergeet wat lelijk is en je vindt wat mooi is.
Je vergeet de natuur en je vindt de Genade.
Je vergeet passies en je vindt Deugden.
Je vergeet armoede en je vindt Rijkdom.
Je vergeet dwaasheid en je vindt Wijsheid.
Je vergeet de wereld en je vindt de Hemel.”

“Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”- BvdH 6

 

7 nov 2021 – Hoewel je niets bent kan je alles zijn.

Mijn zoon, mijn dochter,

Je wordt alles door het lijden.
Lijden maakt de ziel tot
– pontifex, priester, koning, prins, minister, rechter,
– advocaat, hersteller, beschermer, verdediger.

Het echte lijden is het lijden dat God wil voor de ziel.
Als de ziel zich volledig onderwerpt aan Zijn wil,
zal deze aanvaarding, samen met het lijden,
de ziel in staat stellen invloed uit te oefenen
– op de Gerechtigheid van God,
– op zijn Barmhartigheid
– op de mensen en op alle dingen.(…)

“Hoewel je niets bent, kan je alles zijn”- BvdH 6 – 19 nov 1903

7 nov. 2021 – Het kleine ‘Ik bemin U.”

Mijn dochter, mijn zoon,

degene die in mijn Wil leeft wordt door iedereen gewenst,
omdat iedereen zich door haar/hem bemind voelt .

Haar liefde deint zich uit over allen, omarmt alle dingen,
plaatst zichzelf in de harten van allen,
om Ons te laten beminnen door allen.

Het kleinste “Ik bemin U”, “Ik aanbid U”, “Ik zegen U”
van het schepsel dat in onze heilige Wil leeft,
heeft het recht om in alles opgenomen te worden. (…)

Hoe gelukkig zal zij/hij zijn als zij/hij in het hemels vaderland komt
en zij/hij zal haar klein “Ik bemin U” ziet
in al de Gelukzaligen die haar/zijn God liefhebben!

Het kleine ‘Ik bemin U. ” – BvdH 35 – 14 april 1938

6 nov 2021 – Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen

Luisa schrijft:

Ik zag, binnenin mij, mijn lieve Jezus lijden,
– op een hartverscheurende manier,
vanwege de beledigingen van de mensen,
– vooral door hun hypocrisie.

Zij verbergen onder schijnbare voordelen
– vergif, zwaarden, speren, spijkers,
om Jezus op alle mogelijke manieren te verwonden” (…)

Jezus zei tot Luisa:
“Mijn dochter, de schalen van mijn Gerechtigheid zijn overvol
en zijn op het punt om over te lopen over de mensen.

Wil jij , als een dochter van mijn Wil
– je onderwerpen aan de gevolgen van mijn Gerechtigheid
door deel te nemen aan zijn Straffen?” (…)

“Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen”- BvdH 19

 

6 nov 2021 – “Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe”

Jezus zegt tot Luisa:

“Mijn geheim met jou  delen, overtreft alle liefde.
Want in het geheim, is je eigen eigen leven en bezit verbonden.
In het geheim is er vertrouwen, verwachting.

Vind je het zo onbelangrijk
– dat jouw Jezus je vertrouwt,
– dat jij het voorwerp bent van zijn Hoop?

Maar niet zomaar een vertrouwen en hoop, maar wel
– het Vertrouwen om jou het Koninkrijk van mijn Wil toe te vertrouwen,
– in de Hoop dat jij zijn Rechten in veiligheid brengt, en dat jij Het bekend maakt.

Ik heb je het Geheim van mijn Wil toevertrouwd,
Dit is het essentiële deel van het Goddelijke Leven.
En Ik kan je niets groters geven dan dit.”(…)

“”Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe””- BvdH 19

 

6 nov. 2021 – “Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. “

“Lieve dochter, lieve zoon,

Het belangrijkste voor Mij, en wat Ik vurig wens is,
dat de mensen weten dat Ik hen bemin..

Ik wil in het oor van elk hart zeggen: “Mijn kind, Ik bemin je’.
Ik zou blij zijn als Ik hen zou horen antwoorden:
“Jezus, ik bemin je”.

Ik heb het zo nodig om te beminnen en bemind te worden.
Oh, hoe vaak wordt Ik verwaarloosd en versmacht Ik in mijn Liefde.

Wanneer Ik bemin zonder Mij bemind te voelen,
dan vindt mijn Liefde geen plaats om zich te ontplooien en Zij verstikt Mij
Daarom ben Ik zo blij met jouw ‘ik bemin U’.”(…)

“Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. ” – BvdH 31- 16 december 1932

5 nov 2021 – Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik bezit in Mijzelf de immense Zee van het Licht van Mijn Wil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
– als Ik kijk, spreek of beweeg,
er een groot Licht van Mij uitstraalt dat zichzelf aan iedereen meedeelt.

Ik wil  je ketenen met dit Licht, je overwinnen en  in jou zoveel zaadjes
van verrijzenis zaaien als je handelingen in mijn Wil verricht.

Mijn Wil is  Licht. En de ziel die in mijn Wil leeft, kan
– haar gedachten, haar woorden, haar werken en alles wat zij doet
veranderen in Licht .”(…)

“Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie”- BvdH 15

 

5 nov 2021 – Als de mens lijdt, lijdt Jezus meer dan hem.”

Jezus zei tot Luisa:
Mijn dochter,
“Pas je aan mijn Gerechtigheid aan,
– want Ik kan haar niet langer tegenhouden.
Ah, de mens is te ondankbaar!
Van alle kanten dwingt hij Mij om hem te straffen.
Hij rukt zelf de straffen uit mijn handen.

Als je eens wist hoezeer Ik lijd
– als Ik mijn Gerechtigheid laat optreden!
Maar het is de mens zelf die Mij dwingt.
Ik kocht zijn vrijheid met mijn Bloed.
Hiervoor is hij Mij dankbaarheid verschuldigd.

Maar, integendeel, hij wil Mij nog meer kwaad berokkenen.
En hij bedenkt steeds nieuwe manieren
– om mijn Bloed nutteloos te maken.” (…)

Luisa zei totJezus:
“Ik ben altijd tegen het optreden van uw Gerechtigheid geweest.
Want als de mens lijdt, lijdt U meer dan hij.”

BvdH 3 – 13 november 1899

      

5 nov. 2021 – De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld hernieuwt voortdurend mijn Passie.

Mijn Oneindigheid omhult alle schepselen,
– zowel inwendig  als  uitwendig .
Wanneer Ik met hen in  contact kom, ben Ik gedwongen om
– de nagels, doornen, zweepslagen, hoon, spuug en al de rest,
waarmee Ik belast werd tijdens mijn Passie, en zelfs meer,
in ontvangst te nemen.

Bij mijn contact met de zielen die de Uren van mijn Passie overwegen,
voel Ik– dat de nagels verwijderd worden en de doornen vernietigd, en
– dat mijn wonden minder pijnlijk zijn en het spuug verdwijnt.

Ik voel Mij gecompenseerd met goed voor het kwaad dat andere schepselen  Mij aandoen.  En omdat deze zielen mij geen kwaad doen,
maar veeleer goed, steun Ik meer en meer op hen.” (…)

De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”BvdH 11- 6 november  1914

4 nov 2021 – Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden

Jezus  zei tot Luisa: 

“Kijk daar, die zondaar die op het punt staat verloren te gaan.
Laten we terugkeren naar de aarde en proberen om zijn ziel
berouwvol te maken. Misschien bekeert hij zich.
Laten wij de Barmhartigheid van mijn hemelse Vader inroepen.

Wil je niet dat deze zondaar gered wordt?
Wacht nog even(met naar de Hemel te gaan).
Ben je niet bereid wat pijn te lijden voor de redding van een ziel
– die Mij zoveel Bloed gekost heeft ? (…)

“Mijn bruid, wil jij de straf die hij verdient op jou nemen ?
Als jij terug wil gaan naar je lichaam om te lijden,
– kan de Goddelijke Gerechtigheid bedaard worden, en
– kan Ik genade tonen aan deze ziel.”
Er blijft ons niets anders over, dan de straf te ondergaan die hij verdient.

“Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden”- BvdH 1

 

4 nov. 2021 – “Ik geef hen een handvol Liefde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Uren van mijn Passie,
zijn mijn eigen Gebeden, mijn voldoening en al mijn Liefde,
Zij komen uit het diepste van mijn Hart.

Ben je misschien vergeten
– hoe vaak Ik Mijzelf met jou  verenigd heb om ze met jou te doen,
en hoe Ik straffen veranderd heb in Genaden voor de hele aarde?

Mijn Tevredenheid is zodanig en zo groot,
– dat Ik de ziel in een handvol Liefde geef,
van een oneindige waarde .

Bovendien, als iets gedaan wordt uit zuivere Liefde,
– kan mijn Liefde zich uitstorten.
En het is niet onbelangrijk dat het schepsel verlichting geeft
aan haar Schepper en Hem zijn Liefde laat uitstorten.”

“Ik geef hen een handvol Liefde” – BvdH 11 – 6 sept 1913

4 nov. 2021 – “De ziel die zich volledig aan Mij geeft”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Als een ziel Mij tot Heer aanstelt
– van zijn geest, zijn armen, zijn hart en zijn voeten
– kortom, van zijn gehele wezen,
kan de zonde niet langer heersen over haar.

Zelfs als iets onvrijwilligs in haar komt,
– is ze onmiddellijk klaar voor zuivering en
– verwerpt zij onmiddellijk de onvrijwillige actie,
omdat Ik de meester van die ziel ben
– en zij onder mijn controle blijft. (…)

Deze ziel heeft Mij alles gegeven tijdens haar leven,
Het is dan ook terecht goed dat Ik haar alles geef bij haar dood
En Ik laat haar onmiddellijk toe tot de eeuwige Zaligheid.

Wie zich tijdens zijn leven volledig aan Mij geeft,
zal niet worden geraakt door de vlammen van het vagevuur.”

de ziel die zich volledig aan Mij geeft” – BvdH – 5 – 3 juli 1903

3 nov 2021 – “afstand doen van zijn eigen vorm”

 

“De ziel moet
– zich in alles vergeestelijken en
– als een zuivere geest zijn,
alsof er geen materie meer bestaat in haar .

Dan kan onze Wil één zijn.
Als we van twee objecten één willen maken
is het nodig dat het ene afstand doet van haar eigen vorm
– om de vorm van het andere aan te nemen.
Anders zullen ze nooit één geheel worden.

Oh, hoe gelukkig zal je zijn, als je
– door jezelf tot niets te herleiden om onzichtbaar te worden,
je in staat zal zijn om de goddelijke vorm perfect aan te nemen.

Door zo in Mij op te gaan, en Ik in jou
– en samen één Wezen vormen,
zal je uiteindelijk de goddelijke Bron bezitten.(…)

“afstand doen van zijn eigen vorm”- BvdH 3 – 21 mei 1900

 

3 nov 2021 – “Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn geliefde dochter, mijn lief kleine meisje,
neem je rust in Mij.

Hou je lijden niet voor jezelf, maar voeg het bij mijn Kruis,
als een escorte en verlichting van mijn Smarten.

Mijn Lijden zal het jouwe vergezellen en je steunen. (…)

Niet het lijden maakt de ziel ongelukkig .
Lijden maakt haar zegevierend, glorieus, rijk en mooi.

Zij wordt ongelukkig wanneer er iets ontbreekt aan haar liefde “ (…)

“Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”
BvdH – 12 – 12 april 1917 

3 nov 2021- “Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven”

Luisa vroeg aan Jezus:

“Zeg me, lieve Jezus, wat zal U geven aan de zielen die
de Uren van uw Passie mediteren zoals U mij dit geleerd hebt?

Onze lieve Heer antwoordde: “Mijn dochter,
Ik zal deze Uren niet beschouwen als iets dat van jou komt,
– maar alsof ik degene was die ze deed.
Aan hen die deze Uren mediteren, zal Ik mijn Verdiensten geven
– alsof Ik de Passie lijd gedurende de tijd dat zij erover mediteren.

De effekten
– die mijn Passie teweegbracht toen Ik haar onderging, en
– die Zij op elk moment kan teweegbrengen,
zullen hernieuwd worden in de zielen die mediteren over deze Uren,
– naargelang hun innerlijke gesteltenis.

Je kan in dit aardse leven geen grotere beloning ontvangen dan deze.”

“Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven” – BvdH-11 – 10 april 1913

2 nov 2021 – Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen

Luisa schrijft: 

Als Jezus, de Zon van de Gerechtigheid, verschijnt
– zal Hij alle heilige zielen in zich opnemen.

Hij zal hen voor altijd laten bestaan,  en hen laten zwemmen
in de oneindige Zeeën van de Goddelijke Eigenschappen (…)

Jezus liet me begrijpen
– dat de lichamen die verenigd zullen worden met hun ziel, stralend van Licht eeuwig verenigd zullen zijn met God.

Maar de zielen die geen licht hebben omdat zij niet wilden deelnemen
– aan het Heilig Offer en het Sacrament van de Liefde,
zullen in de diepte van de duisternis geworpen worden

En vanwege hun moedwillige ondankbaarheid jegens de Grote Schenker
-zullen zij slaven worden van Lucifer, de prins van de duisternis.
Zij zullen eeuwig gekweld worden door angstaanjagende wroeging. (…)

“Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen”. – BvdH 1

2 nov.2021- Allerzielen – “Het gekreun vanuit het vagevuur”

Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn Wil is voor iedereen beschikbaar.

Maar zij die ervan wegvluchten, ontvangen het Goede ervan niet,
Dit is een rechtvaardige straf voor hen die willen leven
met hun eigen wil, – met al zijn ellende,

Deze zielen  die zich tijdens hun leven niet willen verenigen met mijn Wil,
– die hen zovele goede dingen wil geven.
zullen Hem echter ontmoeten bij hun dood, en veel lijden,
– in de mate dat zij tijdens hun leven van Hem weggevlucht zijn. (..)

Oh, hoeveel gekreun stijgt op uit het vagevuur
en hoeveel kreten van wanhoop ontsnappen uit de hel
– omdat deze zielen op aarde mijn Wil geweigerd hebben! (…)

Het gekreun vanuit het vagevuur” – BvdH 16 – 23 juli 1923

2 nov. 2021 – “Wie in Mijn Wil leeft, kan niet naar het Vagevuur gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

het schepsel dat in mijn Wil leeft, is verenigd
– met de hemel, met de zon,  met de zee,
– met de wind en  met de gehele schepping.
Haar daden zijn versmolten met alle geschapen dingen.

Mijn Wil heeft haar alles ter beschikking gesteld,
– alsof alles het hare was..
De gehele schepping voelt het leven van dit schepsel.

Als zij naar het vagevuur kon gaan, zouden ze allemaal beledigd zijn.
Het hele universum zou in opstand komen. (…)

Het schepsel dat in mijn Wil leeft, kan  niet naar het vagevuur gaan.(…)

Mijn Wil zal de triomf kennen en Hij zal haar die in dit aardse ballingsoord
in de hemel geleefd heeft, naar de hemel brengen. (…)

Wie in Mijn Wil leeft, kan  niet naar het Vagevuur gaan”
BvdH 24 – 29 april 1928

1 nov 2021 – Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Door het gewicht van mijn Lijden met Mij te delen, dat wil zeggen
– door deel te nemen aan het Werk van de Verlossing,
deel je ook in het loon voor het Werk van de Verlossing.

De beloning voor ons Lijden wordt gedeeld tussen jou en Mij.
Ik kan goed doen aan wie Ik wil en ook jij kan goed doen aan wie jij wil.

Dit is de beloning,
– de beloning van hen die mijn Lijden delen,
– beloning toegekend aan zielen die leven in de staat van offerziel
en ook voor de zielen in hun nabijheid.

Want, door dicht bij offerzielen te zijn,
nemen zij gemakkelijker deel aan het goede dat zij bezitten.”(…)

“Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon ervoor”.
BvdH 6 – 22 aug 1905

1 nov 2021- “Hemelse vreugden en zaligheden”

Jezus zei tot Luisa:

(…)”Het is waar dat de kleine nieuw – geborene van mijn Wil deelneemt
– in de Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid van Hem
die haar het Leven gaf.

Al deze vlammen die je ziet in de Zee van mijn Wil, symboliseren
– de geheime Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid die mijn Wil bevat. (…)

Deze Zaligheden blijven opgesloten in de Godheid
– totdat Wij hen kunnen deponeren in de persoon,
die zonder onderbreking in onze Wil zal leven. (…)

De hemelse Vreugden en Zaligheden kunnen gedeeld worden
met een schepsel, voor zover het schepsel deze kan ontvangen.

Elke waarheid over mijn Wil die Ik aan jou bekendmaak,
– is een Gelukzaligheid die van binnenin de Godheid komt.” (…)

Hemelse vreugden en zaligheden” – BvdH 18 – 18 febr.1926

1 nov. 2021- Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde

Jezus zei tot Luisa:

“Daarom heb Ik je zovele genaden gegeven.
Ik wil je natuur en je ziel opfrissen tot die oorspronkelijke staat.

Mijn Waardigheid en Heiligheid eisen dat Ik je
in deze staat van gelukzaligheid breng vooraleer
– Ik je in het centrum van mijn Wil roep en
– Ik je al mijn Daden laat herhalen(…)

Leven in mijn Wil is precies dit :
– volmaakt gelukkig leven op aarde,
– en daarna nog gelukkiger leven in de Hemel. (…)

Wees oplettend en trouw. Kom in mijn eeuwige Wil.
Mijn Daden en deze van mijn Mama wachten daar op jou
– zodat jij er het zegel van jouw eigen daden kan aan toevoegen.

De gehele Hemel wacht op jou. De gelukzaligen willen
al hun daden verheerlijkt zien in mijn Wil,
– door een schepsel met dezelfde oorsprong als zijzelf. “(…)

Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde”
BvdH -14 – 11 Nov 1922

BVH – Oktober 2021

31 okt 2021- “Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.”

Mijn dochter, mijn zoon,

hemel en aarde zijn gevuld en doordrongen van mijn Liefde.

Er is geen plaats waar mijn Liefde zich niet wil uitstorten.
Zij zoekt harten om te kunnen zeggen:  “Mijn dochter, mijn zoon,
Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.

En mijn Liefde is een en al oor om het schepsel te horen zeggen
“Ik bemin U”. Als het zo is, dan kan mijn Liefde rusten in het schepsel.
En Zij neemt haar zoete Rust.
Zo niet, dan rent Zij, doorkruist Zij Hemel en aarde.
En Zij stopt niet totdat Zij iemand vindt die “Ik bemin U ” tegen Haar zegt.
Het “Ik bemin U” van een schepsel is een uitlaatklep voor mijn Liefde. (…)

Zie je nu wat de lange psalmodie van jouw “Ik bemin U ” betekent?
Zij roepen Mij om naar jou te komen en te rusten in je ziel.

Daarom wil Ik dat je altijd “Ik bemin U “ tegen Mij zegt.
Ik wil het zien in alles wat Ik voor jou gedaan heb.
Ik hoor het graag altijd, ‘altijd’!

Ik wil dat jij altijd ‘Ik bemin U ‘ tegen Mij zegt.” BvdH 31 – 16 dec. 1932

31 okt. 2021 – Wij hebben de H. Maagd Maria als Geschenk onze Wil gegeven.

Toen zei een stem vanop de Goddelijke Troon:

“Zij is de uitverkorene onder alle uitverkorenen. Zij is de mooiste.
Zij is het enige schepsel dat Ons haar wil gaf en
hem levenloos op onze Knieën legde, in onze Handen.

Wat Ons betreft, in ruil hiervoor,
– gaven Wij haar het geschenk van onze Wil.

We hadden haar geen groter geschenk kunnen geven.
Het bekomen van deze opperste Wil gaf haar de Macht
– om het Woord op aarde te brengen en
– om de Verlossing van de mensheid mogelijk te maken.

Een Goddelijke Wil in dit niet te evenaren schepsel,
heeft ons overwonnen.
Wij konden niet weerstaan aan haar vurige gebeden,
en Wij zonden het Woord naar de aarde. “(…)

We hebben de H. Maagd Maria als geschenk onze Wil  gegeven”
 BvdH 18 – 10 oktober 1925

31 oktober 2021 – “Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God.”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)Het Goddelijk Wezen heeft zich uitgestort over de gehele Schepping.
Alles in de Schepping spreekt over mijn Liefde voor de mensen
en nodigt hen uit om Mij te beminnen. (…)

Met één stem, zeggen de geschapen dingen tegen elkaar
– en herhalen dit aan de mens:
‘Zie, o mens, onze Schepper schiep ons uit liefde voor jou.
We staan allemaal in jouw dienst.
Wees dus niet ondankbaar. We smeken je, bemin !
We herhalen voor jou : Bemin ! Bemin onze Schepper!’

“Mijn dochter, mijn zoon,
Alles wat Ik verlang is dat jij God bemint
en dat jij je naaste bemint uit liefde tot God.

Zie hoezeer Ik de mensen bemind heb, die zo ondankbaar zijn!
Hoe kan jij verwachten dat Ik hen niet straf?”(…)

Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God. – BvdH 2 – 13 maart 1899

30 oktober 2021 – “Mijn hemelse Mama was de kleinste”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn liefste kleintje, ik heb jou gekozen omdat kleintjes
– ons toestaan met hen te doen wat Wij willen.
Ze lopen niet uit zichzelf, maar ze laten zich leiden. (…)

Van alle generaties, is mijn hemelse Mama de kleinste
– omdat haar wil  nooit in haar geleefd  heeft,
enkel mijn eeuwige Wil.

En dit heeft haar niet enkel klein,  mooi en fris gehouden
– zoals op het moment dat zij uit Ons voortkwam.
Maar het maakte haar de grootste van allemaal.

Oh! Wat was zij mooi!  Zij was klein in zichzelf.
Maar zij was groot en verheven boven allen vanwege Ons.

Vanwege haar kleinheid werd zij verheven tot de hoogte
– van Moeder van Hem die haar vormde. “(…)

“Mijn hemelse Mama was de kleinste”- BvdH 16 – 10 nov. 1923

30 oktober 2021- “De echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze”

“Mijn dochter, mijn zoon,

leven in onze Goddelijke Wil is het grootste van alle wonderen.
Als onze Godheid een groter wonder zou willen verrichten,
is dat onmogelijk..

Hij kon niets vinden wat
– groter, wonderbaarlijker, krachtiger, mooier, gelukkiger is
dan onze Wil aan het schepsel te geven.

Wanneer wij onze Goddelijke Wil geven, geven Wij immers alles.

Zijn Macht vormt
– onze Echo in de diepten van de ziel, en
– onze mooiste evenbeelden.

En de echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze“(…)

Ik roep een groot aantal kleintjes” – BvdH 25 – 14 nov. 1928

30 oktober 2021 – “Ontwapen de Goddelijke Gerechtigheid”

De Koningin – Moeder zei tot Luisa:

“Mijn dochter, zo vaak
– heb jij de goddelijke Gerechtigheid ontwapend.
En jij was blij de slagen van Gerechtigheid op jou te krijgen.

Nu je haar op het hoogtepunt van haar woede ziet
– moet jij je niet laten ontmoedigen. Wees moedig!
Ga, met je ziel vol van een heilige Kracht,
– in de Gerechtigheid zelf binnen, en
– ontwapen Haar. (…)

Ga verder om je doel te bereiken.
En als je gekwetst bent, verslagen en afgewezen,
– keer dan niet terug.
Laat dit een stimulans voor jou zijn om verder te gaan.

Daarom kom ik je helpen.  Ik breng je een kleed
zodat jouw ziel de Moed en de Kracht zal krijgen
– om niets te vrezen. (…)

“Ga binnen in de Gerechtigheid zelf en ontwapen Haar”
BvdH 4 – 31 oktober 1900

29 okt 2021 – “Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Liefde is alles, voor God en voor de mens.
Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.

Er zijn echter twee soorten liefde:
– de ene is spiritueel en goddelijk,
– de andere  is lichamelijk en ongeordend.
Tussen deze twee liefdes is er een groot verschil. (…)

De Goddelijke Schepper maakte de schepselen enkel uit Liefde.
Als God voortdurend zijn Gaven aan de mensen schenkt,
– dan is het de Liefde die Hem daartoe aanzet.
Zijn eigenschappen zijn een gevolg van zijn overgrote Liefde. (…)

Als de liefde heilig is, heiligt zij.
Als de liefde pervers is, leidt zij tot de eeuwige verdoemenis.”

“Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op”.
BvdH 5 -23 maart 1903
 6 nov 1926 

29 okt 2021 – “De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”

Mijn zoon, mijn dochter,

De Wil van God is het Paradijs van de ziel op aarde.
En de ziel die leeft in de Goddelijke Wil is het Paradijs van God.

De Wil van God is de enige sleutel
– die toegang geeft tot de goddelijke Schatten
– en de ziel thuis laat zijn in Gods Huis, alsof zij de eigenares was.”

Hoeveel kon Ik begrijpen van de Goddelijke Wil!
O Goddelijke Wil, hoe bewonderenswaardig, beminnelijk,
aantrekkelijk en mooi bent U!

Terwijl ik mezelf in U vind, voel ik mijn eigen ellende
en al mijn kwalen niet meer. Ik wordt door U een nieuwe mens,
verrijkt met alle goddelijke Gaven.”

“De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”.
BvdH 7 – 3  juli  1906
  

29 oktober 2021- “Alles is getekend met mijn Zegen”

“Mijn dochter, mijn zoon,

– als je nadenkt over de Zegen die Ik mijn moeder gegeven heb,
– denk ook na over het feit dat Ik elk schepsel gezegend heb.

Alles is gezegend:
– hun gedachten, hun woorden, hun hartslag,
– hun stappen en de daden die ze voor Mij verrichten.

Absoluut alles is getekend met mijn Zegen.
Al het goede dat het schepsel kan doen, is al door Mijn Mensheid verricht.
Alles is door Mij vergoddelijkt.

“Mijn Leven gaat verder op aarde,
– niet alleen in het Heilig Sacrament,
maar ook in de zielen die in mijn Genade leven. (…) ”

Naargelang de vereniging van de zielen met Mij,
– ontwikkel Ik mijn leven in hen.

Zie je het verdriet dat de schepselen Mij aandoen wanneer Ik in hen wil handelen  en zij geen aandacht aan Mij schenken?”

“Alles is getekend met mijn Zegen” BvdH 5 – 3 okt 1903

28 okt 2021 – de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil.

Jezus zei tot Luisa: 

 “Mijn dochter, moed, laat Mij jou tonen wat nodig is
voor het Koninkrijk van mijn Wil, zodat er niets ontbreekt
om Het te vormen in de menselijke familie. (…)

Nadat Ikzelf alles gedaan had en niets anders meer te doen had,
heb Ik alles toevertrouwd aan de apostelen.
Zo konden zij  de verkondigers zijn van het Koninkrijk van de Verlossing.
En zo konden  de Vruchten van de Werken die Ik volbracht heb
voor het Koninkrijk der Verlossing zichtbaar worden.

Hetzelfde zal gebeuren voor het Rijk van het Allerhoogste Fiat. (…)
Ik zal de Fundamenten voorbereiden en als alles klaar is,
zal Ik het toevertrouwen aan mijn ministers.
Zij zullen dan de verkondigers ervan zijn,
– als Apostelen van het Koninkrijk van mijn Wil, (…)

“de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil”.
BvdH 20 –
 6 nov 1926 

 

 

28 okt 2021 – “Zorg ervoor dat je altijd in Zijn wil bent.”

De H Maagd Maria zegt :

“Mijn dochter, mijn zoon,

zet je kleine ‘ik bemin U’ op alles
– wat er tussen mijn Zoon en mij gebeurde.

Je moet weten dat alles wat ik voor mijn Zoon deed,
– ik ook deed voor de zielen die in de Goddelijke Wil zouden leven.
Aangezien zij in deze heilige Wil leven,
– kunnen zij net zoals Jezus genieten van alles wat ik voor Hem deed.

Toen ik mijn Zoon omhelsde,  omhelsde ik al deze zielen.

Als je wil dat ik voor jou hetzelfde doe als voor mijn Zoon,
zorg er dan voor dat je altijd in zijn Wil bent.
En ik zal vrijgevig zijn met mijn geschenken aan jou.”

“Zorg ervoor dat je altijd in Zijn Wil bent.” BvdH 18 – 10 okt 1925

28 okt 2021 – Ev- “De Goddelijke Wil bevindt zich in het centrum van mijn Mensheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Heb goede moed, wees niet bang.
De persoon die in mijn Wil leeft,  leeft in het centrum van mijn Mensheid.

Want, net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer staat,
– bevindt mijn Goddelijke Wil zich in het centrum van mijn Mensheid.

Zonder zijn sfeer te verlaten waar hij majestueus staat
– verspreidt de zon haar licht over de gehele aarde,

Zo ook schijnt  de Goddelijke Wil in mijn Mensheid
– op elke persoon en op elke plaats op aarde. (…)

Door zijn Leven, zijn Woorden en zijn Lijden
heeft mijn Mensheid de mens teruggebracht naar zijn Schepper.
– zodat hij zich opnieuw  in de orde bevindt waarvoor hij geschapen is”(…)

de Goddelijke Wil in mijn Mensheid schijnt op elke persoon op aarde”
BvdH 18 – 1 okt 1925

27 okt 2021 – “De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat Ik mijn kinderen, mijn geliefde schepselen,
– steeds bemin.
Ik heb hen in de handen van mijn hemelse Moeder gegeven.
Ik heb hen aan haar toevertrouwd om hen veilig te bewaren
onder haar mantel.  Ik zal haar alles geven wat zij wil.

En de dood zelf zal machteloos zijn over hen,
die onder de bescherming van mijn Moeder zullen zijn”. (….)

Oh, als iedereen kon zien met welke liefde en tederheid
de hemelse Koningin dit ambt uitoefent,
– zij zouden wenen van blijdschap.
Ze zouden van hun hemelse Mama beminnen,
Zij, die Ons zozeer bemint. (…)

“De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “
BvdH 33 – 6 juni 1935

27 okt 2021 – “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”

 

Mijn dochter, mijn zoon,

het ‘Uw Wil geschiede’  dat Ik onderwees in het ‘Onze Vader’ betekende,
dat allen moeten bidden om tenminste de Wil van God te kunnen doen.

Dat geldt voor alle christenen en voor alle tijden.
En je kan jezelf geen Christen noemen,
als je niet bereid bent om de Wil van de hemelse Vader te doen.

“Op aarde zoals in de hemel”,  betekent “leven in de Goddelijke Wil”.
Het betekent te bidden dat het Koninkrijk van mijn Wil
op aarde mag komen, 
 om er in te leven.

In de hemel doen zij mijn Wil niet, maar zij leven erin.
Zij bezitten Hem als hun eigen bezit en hun eigen Koninkrijk. (…)

“Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.
BvdH 20- 15 oktober 1926 – 

27 okt 2021 – “Wij willen samen met de mens handelen.”

“Mijn zoon, mijn dochter,

onze Liefde rust nooit. (…)

Wanneer Wij onze Creatieve Kracht gebruiken, willen Wij
– dat  het schepsel dit weet en Haar ontvangt.

Wij willen onze Verlossende Kracht gebruiken
– als de zonde haar tiranniseert.
Maar Wij willen dat het schepsel
– het Goede  kent dat Wij willen geven en
– Het ontvangt met liefde en dankbaarheid.

Wanneer Wij de Heiligmakende Kracht gebruiken,
willen Wij dat de mens bereid is
– om de transformatie van onze heilige Handelingen
in haar eigen daden te ontvangen, en
– om onze heiligende Kracht te ontvangen.”(…)

“Wij willen samen met de mens handelen. ”
BvdH 32-  12 februari 1933- 

 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de aarde doet de zaadjes die erin gelegd worden
– ontkiemen en vermenigvuldigen.

Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.
Haar zaad, door zich in de ziel te verspreiden,
–  komt tot ontkieming en
– ontwikkelt daar vele evenbeelden van Mijzelf.

Mijn Wil laat mijn kinderen ontkiemen en zich vermenigvuldigen.
De daden die in mijn Wil worden verricht, zijn als de zon:
– allen ontvangen haar licht, haar warmte en al wat goed is in haar.(…)

De daden die in mijn Wil verricht worden, zullen altijd
– in het eindeloze rad van de Eeuwigheid
Leven, Licht en Warmte voor allen zijn.”

” Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.” BvdH 13- 2 februari 1922- 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal”

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Wil is inderdaad immens . Het bevat de gehele Eeuwigheid.
Als je het goede kende dat zelfs
– één enkel woord over mijn Wil en  één enkele daad in mijn Wil,
– gedaan door een schepsel,  bevatten,
zou je met stomheid geslagen zijn.

In die handeling neemt zij Hemel en aarde als in haar macht.
Mijn Wil is het leven van alles en stroomt overal doorheen.

En samen met mijn Wil stroomt zij
– in elke genegenheid, in elke hartslag,
– in elke gedachte en in al het andere wat mensen doen.  (…)

Er is geen Goed dat Ik volbreng, noch enig punt van de Eeuwigheid,
– waarin zij niet haar kleine plaats inneemt.

O, hoe dierbaar is zij voor Mij, hoezeer voel Ik haar onafscheidelijk van Mij.
Zij is de ware getrouwe van mijn Wil, zij laat Hem nooit alleen. (…)

“Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal” –   BvdH 16  – 24 Febr. 1924               

26 okt 2021 – “Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Een vader zou ongelukkig zijn als hij zijn kind niet aan zijn zijde zou weten
– om door zijn kind gevolgd te worden in wat Hij doet.
En het kind zou zich niet geliefd voelen door de vader als de vader
het afzijdig houdt en niet toestaat van hem te volgen in wat hij doet.

Dochter van Mijn Wil en eerstgeborene in mijn Wil” betekent juist dit :
als een trouwe dochter, al Zijn Daden volgen.’ (…)

Om te handelen wil Mijn Wil de handeling van de mens in de Zijne,
– zodat Hij kan verder gaan met zijn Werken en Hij kan zeggen:
Mijn Koninkrijk is in het midden van mijn kinderen en
– in het centrum van hun meest innerlijke daden.”.

In feite, het is in de mate dat de mens mijn Wil gebruikt
– dat Ik mijn Koninkrijk in hem uitbreid en
– dat hij zijn koninkrijk uitbreidt in mijn Wil. “(…)

Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.” – BvdH 20 – 15 okt.1926

25 okt 2021 – De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.

Lieve dochter,  lieve zoon  van mijn Wil ,

je moet weten dat mijn Wil niets half kan doen.
Hij doet alles zo perfect dat Hij kan zeggen:
“Waar mijn Wil is, daar is ook mijn Daad.”

En onze Godheid ziet in onze Goddelijke Wil
– de aanbidding, de liefde van zijn schepsel uitgebreid.
In zijn Onmetelijkheid  vindt Hij  een steunpuntje
waar Hij op kan leunen.

Wij voelen onze diepe Aanbidding,
– die het schepsel in onze Wil heeft gelegd.
En Wij leunen erop en Wij rusten.
Wij voelen dat zij Ons overal liefheeft
En Wij rusten in haar liefde,
–  en zo ook met haar lof en zegeningen.

Een mens  in onze Wil wordt ons steunpunt en onze rust.

” De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.”
BvdH 29 – 13 februari 1931- 

25 okt 2021 – “Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik heb de gehele Wet en al het Goede van de Verlossing
– geschreven in het Hart van mijn lieve Mama en haar alles in bewaring gegeven.

Zij was de eerste die in mijn Wil leefde.
Hierdoor trok zij Mij uit de Hemel en verwekte Mij in Haar schoot.
Terecht kende zij de Wet en bewaarde zij al het Goede van de Verlossing.

En toen Ik mijn openbaar Leven begon, openbaarde Ik dit alles
– aan de mensen, aan de apostelen.
Ik voegde er geen enkele komma aan toe,  niet omdat Ik dit niet kon.

En de apostelen zelf, en de hele Kerk, hebben
– niets toegevoegd aan wat Ik zei en deed toen Ik op aarde was.

De Kerk heeft geen ander Evangelie toegevoegd
en geen ander Sacrament ingesteld.
Zij keert steeds terug tot alles wat Ik Zelf gedaan en gezegd heb. “(…)

Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd ” – – BvdH 16 – 24 februari 1924

25 oktober 2021 – “Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”

Luisa schrijft:

“Mijn biechtvader zei me:

“Je moet weten dat toen Jezus tot jou sprak  en zijn Waarheden aan jou openbaarde, stralen van Licht op jou neerkwamen.

Toen je deze Waarheden aan mij doorgaf, onthulde jij hen druppel voor druppel.
Jij had immers zijn Kracht niet. Maar toch was mijn ziel helemaal verlicht.

Een klein beetje van dit Licht was genoeg
– om me te motiveren en  om meer van deze Waarheden te willen horen,
zodat ik nog meer Licht kon ontvangen.

Want dit ging gepaard met een hemels Parfum
en een gewaarwording van het Goddelijke.

Enkel reeds het luisteren naar deze Waarheden trok deze Genaden aan.
Wat zal het dan zijn voor hen die hen in praktijk brengen?”(…)

“Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”
BvdH 14 – 13 maart 1922

24 oktober 2021 – Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn mama deed op het eerste gezicht geen sensationele dingen,
Maar zij  hield nooit op mooi en majestueus te zijn.

Zij zweefde boven de aarde,  helemaal gericht  naar de Eeuwige Wil.

Met haar intense Liefde bracht zij Hem zodanig in verrukking,
– dat zij  Hem van de Hemel naar de aarde bracht.
Deze Wil was door de  menselijke familie  zo wreed van de aarde verbannen .

Haar innerlijk was volledig geordend in de Goddelijke Wil.
Alles wat zij deed, haar gedachten, haar hartslagen, haar ademhalingen
– waren liefdevolle kettingen die het Eeuwige Woord naar de aarde trokken.

Zij won.
Zij verrichte het grootste Wonder dat niemand anders kon doen.(…)°

” Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.” BvdH 16 – 20 Aug. 1923

24 okt 2021 – Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil

“Mijn zoon, mijn dochter,

Aandacht is het oog van de ziel.
Zij kent het Geschenk dat Ik wil geven en zij kan het ook ontvangen.

Ik wil mijn goede Gaven  niet aan blinden geven.
Ik wil dat je hen ziet en kent.
Maar weet je waarom?

Door het zien van mijn Geschenk  kan je Het waarderen.
En door Het te kennen kan je ervan houden.

Ik laat je mijn Licht, mijn Kracht en mijn Liefde voelen.
Ik voel in jouw kleine gedachte  de Liefde herhaald,
– die de Goddelijke Wil weet te geven.

Het eerste wat mijn Goddelijke Wil doet voor degene die in Hem  wil leven
is het ‘zicht’  geven om naar Ons te kijken en Ons te kennen.”(…)

” onze Goddelijke Wil geeft het zicht om ons te kennen”
BvdH 33 – 29 juni 1934  – 

 

 

24 okt 2021 – De Goddelijk WiL is Licht – De menselijke wil is duisternis

“Mijn zoon, mijn dochter,

De menselijke wil heeft de atmosfeer met wolken bedekt
– zodat een dikke duisternis over alle mensen heerst.
Ze zijn bijna allemaal aan het rondtasten in het donker.

Elke menselijke handeling buiten de Goddelijke Wil om
vergroot deze duisternis en maakt de mens nog blinder.

De Goddelijke Wil is immers de Zon voor de menselijke wil.
Zonder Hem heeft de mens geen licht.

Degene die in mijn Wil handelt , stijgt  boven deze duisternis uit.
Hij zendt Lichtstralen  naar de aarde.
Zo schudt hij hen die op het laag niveau van hun eigen wil leven.
En hij bereidt hen voor
– om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen. “(…)

“in de Goddelijke Wil de duistere wolken verdrijven”
BvdH  16 – 9 aug 1923  

23 oktober 2021- “Ween en bidt voor de dorpen”

Luisa schrijft:

“Nadien zag ik mezelf in een kerk waar veel mensen waren,
die zegden: “Verdomme! Vervloekt!”
alsof ze de gezegende Heer en de mensen wilden vervloeken.

Ik kan de betekenis hiervan niet verklaren.
Ik kan alleen maar zeggen dat deze vervloekingen overeenkwamen
– met de verwerping van God door deze mensen, evenals
– met de verwerping van henzelf door God.
Ik weende omwille van deze vervloekingen.

Later zag ik een altaar en een priester die onze Lieve Heer leek te zijn.
Hij celebreerde tussen deze mensen die Hem vervloekt hadden.
Plechtig en vol gezag, zei Hij: “wees vervloekt ! Wees vervloekt!”
Hij herhaalde deze woorden minstens twintig keer.

Terwijl Hij dit zei, leek het alsof
– duizenden mensen stierven door revoluties, aardbevingen, vuur en water, en
– deze straffen voorboden waren van toekomstige oorlogen. ” (…)

Ween en bidt voor de dorpen” – BvdH 7 – 6 mei 1906

23 okt 2021 – Enkel het kruis redde velen van het verderf.

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld is altijd verdorven.  Maar er zijn bepaalde momenten
dat er zeer  hoge graad van verdorvenheid  bereikt is.

Als Ik dan niet  een deel van mijn Kruis  erop zou laten neerkomen,
dan zouden alle mensen in dit verderf  omkomen.

Toen Ik op de  wereld kwam, was dit zo.  Enkel het kruis
redde velen van het verderf waarin zij ondergedompeld waren .

Zo is het ook in deze tijden.  Het verderf heeft zo’n hoog niveau bereikt.
Als Ik geen  plagen, doornen en kruisen zend,
en hen ook  hun bloed niet laat  vergieten,
dan zou het volk verzonken blijven in de golven van dit verderf.”(…)

“Enkel het kruis redde velen van het verderf.”  BvdH  4 – 21 april 1901  

23 oktober 2023 – “Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.”

Moeder Maria :

“Mijn dochter, mijn zoon,
probeer alles te doen met Liefde. Hecht enkel belang aan beminnen
Heb enkel eén gedachte, enkel één woord, enkel één leven: Liefde.

Als jij Jezus wil tevreden stellen en Hem blij maken,  bemin Hem.
En  geef Hem altijd de gelegenheid om over Liefde te spreken.

Het enige wat Hem blij maakt is Liefde.
Vraag Hem om tot jou over Liefde te spreken, en Hij zal in feeststemming zijn.”

Luisa: “Mijn lieve Jezus, hebt U gehoord wat onze mama zegt?
Dat ik U moet vragen stellen over Liefde, en om over Liefde te spreken.

Jezus jubelde.
En Hij zei zovele dingen over de Deugd, de Verhevenheid, de Adel van de Liefde,
– dat het onmogelijk is om dit in menselijke taal te herhalen.”

“ Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.” – BvdH – 10 – 26 maart 1911

22 okt 2021 – Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama.

Jezus zei tot Luisa:

“Toen ze lazen dat Ik je naast de Soevereine Koningin plaatste
– omdat jij in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat geleefd hebt
en haar kon imiteren, en
– omdat Ik van jou een beeld wou maken dat op haar gelijkt, en
– dat Ik jou in haar handen leg,  zodat zij je kan leiden,  helpen,
beschermen   zodat je haar in alles kunt imiteren,
leek dit voor hen een grote absurditeit.

Door een valse en kwaadaardige interpretatie van de betekenis,
zegden ze dat jij jezelf tot koningin zou hebben uitgeroepen.
Welke vergissingen!

Ik heb niet gezegd dat je als de Koningin van de Hemel bent,
maar dat Ik wil dat je zoals haar wordt.
Net zoals Ik heb gezegd tegen zovele andere zielen die Mij dierbaar zijn
dat Ik wilde dat ze zouden zijn zoals Ik.
Maar daardoor werden ze nog geen God zoals Ik. “(…)

“Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama”  BvdH  29 – 19 mei 1931  

22 oktober 2021 – “Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drie-Eenheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe groter het werk is dat Ik wil volbrengen,
hoe noodzakelijker  het is dat het uitverkoren schepsel
uitzonderlijk behandeld wordt.

Het Werk van de Verlossing was het grootste.
Ik koos een schepsel als tussenpersoon.
En Ik heb haar met alle Gaven overladen als nooit ervoor,
zodat zij mijn Moeder kon zijn en zodat Ik haar alle Genaden
van de Verlossing kon in bewaring geven.

Vanaf het moment van haar Conceptie,
tot het moment van mijn eigen Conceptie in haar,
heb Ik haar verborgen gehouden in de Allerheiligste Drie-Eenheid,
Die haar in alles bewaakte en leidde.

Toen Ik verwekt werd in haar maagdelijke schoot
– als de ware Hogepriester en de eerste onder de priesters,
nam Ik het op Mij om haar in alles te beschermen en te leiden,
– zelfs in het kloppen van haar hart.”(…)

“Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drievuldigheid.”
BvdH 15 –  11 juli 1923                     

22 okt 2021 – Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden.

“Mijn dochter, mijn zoon,

(…) de ziel die niet voortdurend gevoed wordt door mijn Wil,
loopt het risico besmet te geraken met allerlei slechte neigingen.

Het is noodzakelijk om een beroep te doen
– op het geneesmiddel  van vernedering om de eigenliefde kwijt te geraken
– op het ‘wegzuigen’ van bloed om de ijdele glorie eruit te krijgen,
– op de aderlating om zich te onthechten aan bepaalde  mensen die goed doen.

Anders zouden deze slechte neigingen zo verankerd kunnen geraken
dat al het goede dat gedaan wordt , besmet geraakt
en de persoon verlamd is voor de rest van zijn leven.

Aderlatingen doet altijd goed. Zij zijn de schildwachten van het hart die
het bloed zuiver houden en de intenties van de ziel op de rechte weg”(…)

“Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden”. BvdH 17 – 17 oktober 1925

 

21 okt 2021 – Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn hemelse Mama was de meest perfecte kopie
– van de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil.
Zij was de eerste dochter in mijn Koninkrijk.
Zo werd de Verlossing mogelijk.

Indien  Wij de eerste dochter van onze Wil niet gehad  hadden,
had Ik,  het Eeuwige Woord,  nooit uit de hemel kunnen neerdalen.

Om op aarde te komen, had ik nooit kunnen vertrouwen
– op kinderen die onze Wil niet kennen.
Zie je dus dat  voor de komst van het Koninkrijk van de  Verlossing
– een dochter van onze Wil nodig was?

Omdat ze een dochter was van het Koninkrijk van de Eeuwige Fiat,
– was zij een getrouwe kopie van haar Schepper en
– een perfecte kopie van de gehele Schepping.

Oh, hoe mooi was onze hemelse Koningin!
In haar zagen Wij   niet alleen onze Kopie,  maar ook al onze Werken!
En dit omdat zij onze Wil in zich had.  ” (…)

“Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper”
BvdH – 20 – 4 Nov. 1926 

21 okt 2021 – Jouw ziel moet de vlucht van de adelaar imiteren

“Mijn dochter,  mijn zoon,

jouw ziel moet trachten de vlucht van de adelaar te imiteren.

Dit wil zeggen, zij moet proberen van zichzelf hoog te houden,
– boven alle lage dingen van deze aarde.
Zij moet zich zo hoog houden dat geen enkele vijand haar kan bereiken.

De ziel die in hogere sferen leeft,  kan haar vijanden bereiken.
Maar zij kunnen haar niet aanvallen.

Het volstaat echter niet dat zij  in die hogere sferen  leeft.  Zij moet trachten
om de zuiverheid en het gezichtsvermogen van de adelaar te bekomen.(…)

Door de zuiverheid van haar blik,  zal zij
– de Liefde tot God en de liefde voor de naaste in één Liefde verenigen
en alles in orde brengen bij God. ” (…)

“Jouw ziel moet de vlucht van de adelaar imiteren”  BvdH – 6 – 4 maart 1904  

20 oktober 2021- “Jij zal Mij meer beminnen want jij kent mijn bittere Pijnen”

“Mijn dochter! Mijn zoon!

Kijk naar de leiders! Kijk naar de bisschoppen!

Het vergif van de belangen is in iedereen binnengedrongen.
Bovendien, word Ik niet begrepen door iemand
die niet ontdaan is van alles en van iedereen.

Mijn Stem klinkt niet goed bij hen.
Mijn woorden lijken absurd te zijn
en niet te passen bij hun menselijke toestand.

Als Ik met jou spreek, begrijpen we elkaar vrij goed.

Bij jou vind Ik tenminste een mogelijkheid om mijn pijn te uiten.
En jij, jij zal Mij meer beminnen, want jij kent mijn bittere Pijn kent.” (…)

“Jij zal Mij meer beminnen ” – BvdH 10 – 15 januari – 1911

20 oktober 2021 – In Mijn Wil wordt het menselijk lijden Goddelijk.

Mijn dochter, mijn zoon,

“In mijn Wil transformeren  de dingen,  het lijden  zichzelf.
En van menselijk worden ze Goddelijk.
Ik voel niet dat het schepsel  lijdt, maar Ikzelf vorm hen in Mij.

Ik creëer dat lijden in Mij,
– om het te ondergaan in mijn geliefd schepsel.

Mijn Leven herhaalt zich in haar met de stoet van al  mijn Lijden,
– en daarom noem Ik dit Mijn Lijden.

Wist jij maar wat Ik met dit Lijden doe!

Ik plaats het tussen de Hemel en de aarde,
– als Glorie en eeuwigdurende Liefde voor mijn Hemelse Vader,
– als een verdediging en een toevluchtsoord voor de schepselen,
– als berouw voor degene die Mij beledigt,
– als een schreeuw van Liefde voor iemand die Mij  niet bemint,
– als Licht voor iemand die Mij niet kent. (…)

Ik kan deze Werken alleen doen in iemand die leeft in Mijn Wil.”

In Mijn Wil wordt het menselijk lijden Goddelijk.”
BvdH 35 – 16 maart 1938         

19 oktober 2021 – Mijn moeder was een getrouwe kopie van Mijzelf

Jezus zei aan Luisa : 

“(…) Dit is wat Ik deed met mijn moeder. (…)
Haar wezen was een getrouwe kopie van het Mijne.
Zozeer zelfs dat wanneer Ik naar haar keek, Ik een “ander Ik“ zag.

Nu wil Ik met jou doen wat Ik met mijn moeder deed,
voor zover dat mogelijk is.
Het is noodzakelijk dat mijn Wil kan leven en handelen
in een kleine mens op aarde.

Maar hoe kan mijn Wil zijn Leven vinden
– en in een mens werken
als deze mijn Mensheid niet bevat
– noch hetgeen Mijn Mensheid geleden heeft?

Mijn Wil heeft zo’n werkzaam Leven gevonden
– in Mij en in mijn onafscheidelijke Moeder.

Nu, wil Ik dat mijn Wil een werkzaam Leven vindt in
een ander schepsel, zoals Mijn wil het bepaald heeft..
En dat schepsel ben jij. (…)

Mijn moeder was een getrouwe kopie van Mijzelf”-
BvdH 14 – 20 juli 1922

19 oktober 2021 – “Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil”

“Mijn zoon, mijn dochter,

datgene wat Ik bekend maak over mijn Goddelijke Wil, kan het
Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil genoemd worden

Niets is in tegenspraak met de heilige Geschriften noch met het Evangelie
dat Ik verkondigde toen Ik op de aarde was.
Het ene ondersteunt veeleer het andere.

En daarom roep Ik de Priesters om het Evangelie lezen
van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat.
Ik zeg hen dan, zoals aan de Apostelen:
Verkondig het aan de gehele wereld. (…)

De zovele verrassende Waarheden, de Beloften van zoveel Goeds
dat Ik wil geven aan de kinderen van het ‘Fiat Voluntas tua’
zal het Evangelie zijn, de basis, de onuitputtelijke bron.
Hieruit zal iedereen putten:  het hemelse Leven,
– het aardse geluk, en – het herstel van hun Schepping.”(…)

“Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil”
BvdH 23 – 28 Jan.
 1928

19 okt 2021 – Standvastig het goede doen volgens de plannen van onze Schepper

 

“Mijn dochter,  mijn zoon,

het is noodzakelijk voor de ziel
– om het goede te doen met standvastigheid en
– om te voldoen aan de plannen die God met haar heeft.
God is rechtvaardig, heilig en barmhartig.

De ziel mag niet
– op een dag geduldig, nederig en gehoorzaam zijn en
– op een andere dag ongeduldig, trots en wispelturig.

Op die manier zijn de deugden niet geordend.
Zij zijn een mengsel van wit en zwart,
van licht en duisternis waar alles verwarring is.

De standvastige ziel is bewoond door de vrede.
Standvastigheid is het zwaard waarvoor alle wanorde vlucht.

Standvastigheid is een ketting die
– alle deugden bindt,  alle passies verwondt,
– alles organiseert in de ziel,
om haar op de weg van de Schepper te houden.”(…)

“Standvastig het goede doen”  BvdH – 7 – 30 jan 1906  

18 oktober 2021 – “Een handeling van de mens in mijn Wil bevat onze Godheid. “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de ziel die mijn goddelijke Fiat bezit, heeft zo een Kracht
dat zij in staat is om de duivelse machten te verscheuren.(…)
Maak je geen zorgen over hen. En ga verder met je leven in mijn Fiat.

(…) Elk gebed, elke daad en elke beweging,  die de mens
in mijn Wil uitvoert, bevat in zichzelf een oneindige en onuitwisbare
Kracht en Gewicht. (…)

Een handeling verricht in mijn Wil is een handeling
– die nooit eindigt en
– wiens macht zo groot is dat hij Hemel en aarde omvat. “(…)

“Een handeling van de mens in mijn Wil bevat onze Godheid. ”
 BvdH  26  – 25 mei 1929                        

18 oktober 2021 – Mijn Moeder was het zaad van het “Uw wil geschiede”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Een kleine mens verbrak de relatie die tussen de Goddelijke Wil  en de mensen bestond .  Deze breuk dwarsboomde het Plan van God voor de mens.

Een andere kleine mens, de Maagd Maria, Koningin van allen,  begunstigd met vele gaven en voorrechten, – maar nog steeds een mens
werd de Zending gegeven om zich te verenigen met de Wil van haar Schepper om de breuk van het eerste schepsel te herstellen. (…)

Mijn Moeder was het Zaad van het “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”.  Vanuit dit Zaad van mijn Wil dat in mijn goddelijke Moeder was,
vormde mijn Mensheid, die nooit gescheiden was van mijn Godheid,
het grote project van ‘de menselijke wil in de Goddelijke Wil.’”(…)

Mijn Moeder was het zaad van het “Uw wil geschiede”
BvdH – 16 -13 aug. 1923

18 okt 2021 – Het is noodzakelijk om de eerste priesters te vormen

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik verheug mij over de belangstelling van de priesters voor
deze Geschriften, die het Rijk van mijn Wil  zullen vormen. (…)
Ik ben blij dat mijn andere priesters de grote schat leren kennen
van het bekendmaken van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil.

Ik gebruik dit voorval om de eerste priesters te vormen
voor de komst van het Koninkrijk van mijn Fiat. (…)

Het is zeer noodzakelijk om de eerste priesters te vormen.
Zij zullen nuttig zijn voor Mij , zoals mijn apostelen dat waren
voor de vorming van mijn Kerk.

En zij die zullen trachten deze geschriften te publiceren
– om ze bekend te maken,  zullen de nieuwe evangelisten zijn
van het Koninkrijk van mijn opperste Wil. (…)

“Het is noodzakelijk om de eerste priesters te vormen”
BvdH – 23 – 18 jan. 1928 

17 oktober 2021- Ev – “Een groter Offer dan mijn sterfelijk Leven”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Toen Ik mijn zending hier op aarde volbracht had , ging Ik naar de hemel.
En Ik bleef tegelijkertijd, als gevangene in elke Sacramentele Hostie.

Maar, weet je waarom?
Omdat mijn Liefde, mijn Gevangenschap, Mij zei :

“Het doel waarvoor U uit de hemel naar de aarde bent gekomen
is niet volbracht. Waar is het koninkrijk van onze Wil?
Het bestaat niet en het is niet gekend.

Blijf dus gevangen in elke sacramentele Hostie,
Er zal dus niet slechts één Jezus zijn, zoals in onze Mensheid,
maar een Jezus voor elke bestaande sacramentele Hostie”(…)

Dit zal Mij in staat stellen met zekerheid het Koninkrijk van Mijn Wil te vormen.

Zonder deze zekerheid, zou Ik niet gebleven zijn.
Het is immers nog eer groter offer dan dat van mijn sterfelijk Leven.”(…)

Een groter Offer dan mijn sterfelijk Leven” – BvdH 35 – 24 jan. 1938

17 okt 2021 – Mijn Mama gaf Mij de oneindigheid

“Mijn  zoon, mijn dochter,

Indien de Soevereine Koningin niet in het bezit was
geweest van de Goddelijke Wil,
zou Ik niet tevreden geweest zijn met haar kussen,
haar liefde, haar omhelzingen en haar melk.

Mijn Mensheid zou tevreden geweest zijn.

Maar mijn Godheid, het Woord van de Vader,  die
het Oneindige en het Onmetelijke bevatte,
wilde oneindige Kussen, immense Omhelzingen,
melk gevuld met Goddelijke Vreugden en Zoetheden.

Ik was tevreden omdat mijn Mama de Goddelijke Wil bezat.
En hierdoor kon zij Mij met haar kussen, omhelzingen,
met haar liefde en in al  haar daden de Oneindigheid geven.”

“Mijn Mama gaf Mij de oneindigheid”  BvdH – 28 – 18 okt. 1930 

16 okt 2021 – Hoe moeilijk is het om te beminnen en niet bemind  te worden!

Mijn zoon, mijn dochter,

“hoe wens  Ik dat iedereen weet
dat Ik hen met al mijn Liefde,  steun, omarm, bemin.
Ik laat hen ademen.
Ik bemin hen en Ik laat hun hart kloppen
Ik bemin hen  en Ik laat hen spreken.
Ik bemin hen  en Ik laat hen stappen.
Ik bemin hen  en Ik geef hen beweging, gedachten, voedsel, water…

Alles wat zij zijn en alles wat zij ontvangen
– is het gevolg van mijn overvloeiende Liefde.

Is het dan geen verschrikkelijke ondankbaarheid
om  niet te beminnen?

Dit maakt van onze Liefde een martelaar,
– want Wij hebben bemind en Wij zijn niet bemind. ” (…)

“Wij hebben bemind en Wij zijn niet bemind” – BvdH – 35 – 6 Dec. 1937 

16 okt 2021 – Jezus en zijn Mama zijn onafscheidelijk

“Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn mama en Ik waren met elkaar versmolten. En de versmelting
was zo en zo groot, dat Ik bij Haar bleef  en Zij bij Mij kwam.

De kussen die mijn Mama Mij gaf,  bevatten de kus
van de hele mensheid. Zij gaf Mij de kus van alle mensen terug.

Ik voelde mijn lieve Mama overal.  Ik voelde haar in mijn Adem.
En als deze moeizaam was, maakte ze die lichter.
Ik voelde haar in mijn Hart. En als het vol bitterheid, verzachtte zij het.
Ik voelde Haar in mijn Stap, en als Ik moe was, gaf zij mij kracht en rust .

En wie kan je vertellen hoe Ik haar voelde tijdens mijn Passie?
Ik voelde Haar overal,
– bij elke zweepslag, bij elke doorn,
– bij elke wonde, bij elke druppel van mijn Bloed.
Zo vervulde zij  haar taak als mijn echte Moeder.

“Jezus en zijn Mama zijn onafscheidelijk”  BvdH – 11 – 9 mei 1913  

15 okt 2021 – De Godheid nam een sterfelijk lichaam aan.

Mijn zoon, mijn dochter,

Vóór de zonde van de mens was de Godheid niet verborgen voor hem.
Hij draaide  rond Mij en zo was hij mijn Spiegelbeeld en was hij een lichtje.

Dit  was zeer natuurlijk omdat Ik de grote Zon was en zijn lichtje
gevoed werd door mijn Licht.

Maar van zodra hij zondigde, hield hij op rond Mij te draaien.
En, bijgevolg,  werd zijn lichtje verduisterd,  werd hij blind en verloor hij
het vermogen om in zijn sterfelijk lichaam mijn Godheid te zien,
– voor zover dit voor een mens mogelijk is.

Toen Ik daarna kwam om de mens te verlossen,  nam Ik een sterfelijk
lichaam aan om door hem gezien te worden.
Maar mijn Godheid, die in mijn Mensheid woonde, kon slechts een paar
stralen van mijn Godheid op hem kon laten doorschijnen.”(…).

“De Godheid nam een sterfelijk lichaam aan”- BvdH – 16 – 28 sept. 1929  

15 oktober 2021 – De eerste kus tussen Moeder en Zoon

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) In deze omhelzing wilde Ik mijn Liefde
voor mijn Mama tonen.

Alles wat door onze opperste Majesteit gedaan werd
Is eigenlijk enkel één uitstorting van Liefde

Wij hebben al onze Liefdesuitingen in de Schepping
in de Maagdelijke Koningin samengebracht.

De Goddelijke Wil was in mijn Mama. En zo kon zij
– samen met mijn Kus deze grote Liefdesuitstorting ontvangen.
– en alles aan Mij teruggeven. (…)

Aan degene die mijn Goddelijke Wil bezit kan Ik alles geven.
En zij (hij) kan  Mij alles teruggeven.”

“De eerste kus tussen Moeder en Zoon” – BvdH – 27 – 28 sept. 1929  

14 okt 2021 – Er was zo’n sterke vereniging van mijn Mama en Mijzelf, haar Zoon

Mijn zoon, mijn dochter,

“Al haar Grootheid, haar Macht en haar Heiligheid,
– de enorme oceanen van Goedheid die uit haar Hart vloeiden,
– elke Hartslag , elke ademhaling, gedachte, woord,
vloog rechtstreeks naar haar Schepper.

Er was een voortdurende uitwisseling  tussen haar God en haar.
Deze uitwisselingen vergrootten haar Grootheid,
verhieven haar en stelden haar in staat alles te overheersen.
Toch merkte niemand iets ongewoons aan haar.

Alleen Ik, haar God, haar Zoon, wist alles.

Er was zo’n sterke vereniging  tussen mijn Mama en Mij
– dat haar Hart en het Mijne samen klopten.
Ze leefde met mijn eeuwige Hartslag,
– en Ik leefde met haar moederlijke Hartslag.
Juist dit, onderscheidde haar als  mijn Moeder.”(…)

“Vereniging van mijn Mama en Mij ”  BvdH – 14 – 16 maart 1922                       

14 okt 2021 – EV – Adam zondigde omdat hij vergat dat Ik hem beminde.

“Mijn dochter, mijn zoon,

hou  nooit op met Mij te beminnen
– in de eerste plaats voor jezelf, maar ook
– voor al onze dierbare broers en zussen.

Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?
Het was
– omdat hij vergat dat Ik hem beminde, en
– omdat Hij vergat Mij te beminnen.
Dit was de voornaamste oorzaak van zijn val.

Indien hij eraan gedacht
– dat Ik hem zozeer beminde en
– dat hij de plicht had om Mij te beminnen,
dan zou hij Mij nooit ongehoorzaam geweest zijn. (…)

In al je lijden en ontberingen,
vergeet nooit dat Ik je zeer veel bemin,
 zodat je nooit vergeet van Mij te beminnen.

“Vergeet nooit dat Ik je zeer veel bemin”  BvdH – 16 – 6 Sept. 1923 

13 oktober 2021 – Jezus en Mama Maria zijn altijd samen aanwezig

 

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik ben altijd bij Jezus.  Soms verberg ik me in Hem.
En Hij lijkt alles te doen alsof ik niet bij Hem ben.

Maar ik ben in Hem.  Soms zit Hij verborgen in zijn mama
en laat Hij mij bepaalde dingen doen.
Maar Hij is altijd bij mij.

Op andere momenten tonen Wij ons samen.
En de zielen zien de Moeder en de Zoon die zoveel van hen houden,
– afhankelijk van de omstandigheden en van wat zij nodig hebben.

Vaak is het de Liefde die we niet langer kunnen  inhouden
die ons laat overgaan tot  excessen tegenover hen.

Maar wees ervan overtuigd
dat als mijn Zoon aanwezig is, ik er ook ben, en
dat als ik kom, mijn Zoon bij mij is.

“Jezus en Mama Maria zijn altijd samen ” BvdH – 34 – 28 mei 1937

12 oktober 2021- “Onze Koningin Maria heeft ons haar wil gegeven”

Een stem kwam van de Goddelijke Troon en zei:

“Zij (de koningin-moeder) is de uitverkorene onder alle uitverkorenen.
Ze is de mooiste. Zij is het enige schepsel
– dat ons zijn wil gaf en
– die hem levenloos op onze knieën legde, in onze handen.

En wij gaven haar als dank , het Geschenk van onze Wil.
We hadden haar geen groter Geschenk kunnen geven

Het bezit  van deze opperste Wil gaf haar de macht
– om het Woord op aarde te brengen en
– om de Verlossing van de mensheid in gang te zetten.

Een menselijke wil had  Ons nooit kunnen aantrekken.
Maar een Goddelijke Wil in dit niet te evenaren schepsel
heeft ons verrukt en veroverd.” (…)

“Wij verwachten dat ook jij  Ons jouw wil geeft” (…)

 “Onze Koningin Maria heeft Ons haar wil gegeven”  BvdH 17 – 10 okt. 1925       

12 oktober 2021- De hemelse Koningin luisterde naar alle lessen over de Goddelijke Wil.

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik draag Jezus omdat ik in mij het Koninkrijk van zijn Goddelijke Wil bezit.
Hij openbaart mij aan wie Hij wil, en ik ren om Hem te brengen
– zonder Hem te verlaten.

Ik draag niet alleen Jezus .
Ik kijk en luister naar wat Jezus doet en  zegt tegen de zielen.
Denk je dat ik niet aanwezig was om naar alle Lessen te luisteren
– die mijn lieve Zoon je gaf over zijn Goddelijke Wil?

Ik was daar, ik hoorde elk woord dat Hij tegen jou sprak.
En bij elk woord dankte ik mijn Zoon.
Ik  voelde  mij dubbel vereerd om Hem te horen spreken
over het Koninkrijk dat ik al bezat, en dat  mijn groot fortuin was
en de reden van het grote Geschenk van mijn Zoon.

En door Hem te zien spreken,
–  zag ik het fortuin van mijn kinderen geënt op het mijne. “(…)

De hemelse Koningin luisterde naar alle lessen over de Goddelijke Wil.”- BvdH -34 – 28 mai 1937 

11 oktober 2021 – “Kom in mijn Wil en doe wat Ik doe.”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Kom in mijn Wil om te doen wat Ik doe.
Daar kan je handelen voor het welzijn van alle mensen” (…)

“de meest sublieme en heldhaftige daad die een ziel kan verrichten
is te leven en te handelen in mijn Wil.

Als een ziel besluit in mijn Wil te leven,
dan versmelten onze twee Willen tot Eén.

Als de ziel bevlekt is, reinig Ik haar.
Als de doornen van de menselijke natuur haar omringen, vernietig Ik ze.
Als de nagels van de zonde haar doorboren, verpulver Ik ze.
Niets kwaads kan mijn Wil binnendringen.

Al mijn Kwaliteiten komen binnen in de ziel en veranderen
– haar zwakheid in Kracht, haar onwetendheid in Wijsheid
– haar ellende in Rijkdom, enz.”(…)

“Kom in mijn Wil en doe wat Ik doe.” – BvdH 12 – 25 juli 1917

11 okt 2021 – De hemelse Koningin beschermt Jezus in de geconsacreerde Hostie

De Hemelse Koningin zegt:

“Ik moet zijn Leven in veiligheid brengen,
het grote Geschenk dat God mij toevertrouwde.”

Als Hij neerdaalt in de harten in de sacramentele Hostie,
kom ik samen met Hem om Hem te beschermen.(…)

Ik ben de Drager van Jezus. Hij wil nergens zonder mij zijn.

En wanneer de Priester  op het punt staat om de
Woorden van de Consecratie over de hostie uit te spreken,
maak ik mijn moederhanden tot vleugels.

Zo daalt Hij langs mijn handen af om in de hostie geconsacreerd
te worden. En wanneer onwaardige handen Hem aanraken,
laat ik Hem de mijne voelen,
die Hem beschermen en Hem overladen met mijn Liefde.”(…)

“De hemelse Koningin beschermt Jezus – Hostie”  BvdH – 34
28 Mei, 1937 

10 okt 2021 – EV – Kennis verwerven van hemelse Dingen.

Mijn zoon, mijn dochter,

“Hoe meer een ziel zich ontdoet van natuurlijke dingen,
hoe meer bovennatuurlijke en goddelijke Dingen verwerft zij.

Hoe meer zij zichzelf ontdoet van haar eigenliefde,
hoe meer  liefde zij krijgt voor  God.

Hoe minder zij  streeft
– naar kennis van menselijke wetenschappen en
– naar aardse genoegens
hoe meer Kennis zij verwerft van hemelse Dingen en Deugden.”

“Kennis verwerven van hemelse Dingen ”  BvdH – 5 – 3 aug. 1903 

10 okt 2021 – Maria, de hemelse Koningin, is de draagster van Jezus

 

De opperste Majesteit zei tot de Hemelse Koningin

‘Onze dochter,
Wij geven u het grote Geschenk van het Leven van de Zoon van God,
zodat  je Hem bezit en  je Hem kan geven aan wie je wil.

Bemin Hem, verdedig Hem, laat Hem nooit alleen, aan wie je Hem ook geeft,
– om Hem te beminnen als ze Hem niet beminnen,
– om te herstellen  als ze Hem beledigen,

Jij zal ervoor zorgen dat het Hem niet ontbreekt
– aan de Eer, aan de Heiligheid, aan de Zuiverheid die bij Hem past,

Wees aandachtig.
Dit is het grootste Geschenk dat Wij u kunnen geven.

En Wij geven u de macht om Hem te bilocaliseren telkens je dit wil,
Opdat  iedereen die Hem bemint,
dit grote Geschenk kan ontvangen en Hem bezitten. ‘

“Maria is de draagster van Jezus”  BvdH – 34 -28 mei 1937

9 okt 2021 – het Leven en Glorie van “Koningin van het Licht”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Wil die de hemelse Koningin en Mijzelf bezielde, was Eén.
Wij leefden beide in de Goddelijke Wil.

Maar er was een verschil tussen haar en Mij:

Zij is de woning die overvloeid werd door het Licht.
Zij was in de ban van dat Licht .
En de Zon van mijn Wil werd haar altijd gegeven.
Zij  voedde haar altijd met haar Licht.
Zij groeide op in de eindeloze stralen van de eeuwige Zon van mijn Fiat.

Mijn Mensheid echter,  bezat in Zichzelf
–  
de sfeer van de Goddelijke Zon,
– zijn Bron die nooit opdroogt.

De soevereine koningin putte uit Mij het Licht
dat haar het Leven en Glorie gaf van “Koningin van het Licht“.

“Koningin van het Licht”  BvdH – 23 – 11 maart 1928

9 okt 2021 – Onze Koningin Moeder vraagt om zonder ophouden te bidden

De  Moeder – Koningin zegt tot Luisa:

“Mijn dochter, vraag mijn Zoon  om de plagen niet te zenden:

Alle boosdoeners zijn klaar om te handelen.
Maar zij zien zichzelf gebonden door een Oppermacht
– die hen ervan weerhoudt actie te ondernemen.

Als de Goddelijke Gerechtigheid hen toestaat om te handelen,
– niet op het moment dat zij dat willen,
zal dit tot goed gevolg hebben dat zij de Goddelijke Autoriteit
over hen erkennen.  En zij zullen zeggen: “Wij hebben het gedaan,
omdat de kracht ons van bovenaf   is
.”

Wat een oorlog is er aan de gang in de morele wereld!
Het is afschuwelijk om te zien. (…)

Bid, mijn dochter, bid!”

“Bidt zonder ophouden”  BvdH – 4 – 11  oktober 1901 

8 okt 2021 – De “Goddelijke Wil” betekent “Scheppende Kracht “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de eenvoudige woorden ‘Goddelijke Wil’ betekenen
de” Scheppende Kracht.” Zij betekenen de Macht
– om te scheppen , om te transformeren en
om in de zielen nieuwe stromen te laten vloeien
– van Licht,   Liefde en   Heiligheid.

De priester kan Mij in de Hostie consacreren,  door de Macht
die Mijn Wil verleende aan de Woorden
 van de Consecratie.

Alles komt voort uit het “Fiat”  en wordt erin gevonden. 

Bij de gedachte alleen al aan het doen van mijn Wil,
voelt de ziel zich rustig worden, gesterkt en veranderd.

Door mijn Wil te willen doen, zet zij zichzelf immers op weg
om alle Goeds te vinden. “(…)

De “Goddelijke Wil” betekent “Scheppende Kracht “.
BvdH – 12 – 22 dec. 1920 

8 okt 2021 – De oorzaak van de plagen – de Liefde van God voor de mensen

Mijn Zoon, mijn dochter,

“De voornaamste reden van ons groot Verdriet is
het verlies van zielen:
Zij zijn van Ons.  Zij behoren toe aan Ons.
De reden waarom Ik hen plagen zend is mijn grote Liefde
voor hen, om hun zielen in veiligheid te brengen.”

Ook al lijd Ik, de Liefde doet Mij zwaardere plagen zenden. (…)
Andere middelen lijken hem stoutmoediger te maken.
Schik je dus naar mijn Gerechtigheid.

Mijn Mama  heeft Mij meer bemint  dan alle mensen .
Niemand kan Haar evenaren. En toch, om de zielen te redden,
schikte zij zich naar de Gerechtigheid.

En zij aanvaardde om Mij zoveel te zien lijden.
Als mijn Moeder dit deed, kan jij dan niet hetzelfde doen?” (…)

“Mijn Mama aanvaardde om Mij zoveel te zien lijden.”
BvdH – 2 – 24 okt  1899

7 oktober 2021 – God danken voor de Schepping

Lieve zoon, lieve dochter,

“Elk geschapen ding is een uitdrukking van Gods Liefde
voor de mensen. Het is hun plicht om aan God hun liefde
en dankbaarheid voor deze grote geschenken te tonen.
Dit is zelfs hun eerste plicht tegenover de Schepper.

Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,
die onze glorie, de verdediging van onze belangen, ter harte nam,
naar alle geschapen dingen ging, van de kleinste tot de grootste.

Zij plaatste er in de naam van alle mensen, een stempel op
van Liefde, Glorie en Dank aan de Schepper.
In navolging van mijn Moeder, vervulde ook mijn Mensheid
deze heilige plicht.

Dit bewoog mijn Vader om welwillend te zijn
tegenover de schuldige mensheid.” (…)

God danken voor de Schepping” – BvdH 17 – 9 aug. 1925

7 oktober 2021- Dag toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans

Mijn zoon, mijn dochter,

“deze dag is toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans,
Koningin van de overwinningen en van de triomfen. (…)

De Soevereine Dame overwon haar Schepper.
Zij boeide Hem met Haar kettingen van Liefde,
en trok Hem van de Hemel naar de aarde
om het Koninkrijk van de Verlossing te vormen.

 Zo ook zullen de zachte en krachtige kralen van haar Rozenkrans
 haar opnieuw laten zegevieren  en triomferen over de Godheid,
en het Koninkrijk van de Goddelijke Fiat
 laten neerdalen in het midden van de schepselen. “(…)

“Dag toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans ”  BvdH -25 -7 okt 1928

6 oktober 2021- Jezus leert het “Onze Vader”

Mijn dochter, mijn zoon,

je moet weten dat mijn Komst op aarde en alles wat Ik deed
– in de Verlossing, mijn Dood en mijn Verrijzenis,
slechts een voorbereiding was op het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil.

Toen ik het Onze Vader vormde, vormde Ik de kiem van
het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil onder de schepselen.(…)

Als ik spreek, schep Ik uit het niets, de  meest wonderbare Werken.
Het Koninkrijk van mijn Wil is door Mij geschapen
terwijl ik het Onze Vader vormde en luidop bad.

Ik heb het aan mijn Apostelen geleerd  opdat de Kerk,
door het steeds te bidden,
– deze kiem zou irrigeren en bevruchten. en
– hun leven zou modelleren naar de ordening van mijn Goddelijke Fiat”(…)

Jezus leert het ‘Onze Vader’” – BvdH – 26 -25 aug. 1929

6 okt 2021 – De Offerzielen zijn een steun voor Jezus

“Mijn dochter, mijn zoon,

het is waar dat ik de wereld wil straffen.
Ik heb de zweepslagen in mijn handen om haar te slaan

Maar het is ook waar dat
als zowel jij als je biechtvader zich enkel bezighouden
– met bidden tot Mij en
– met lijden,
dit altijd een steun is.

En zo geven jullie Mij de steun die ik nodig heb,
– zodat de wereld gespaard blijft,
althans voor een deel.

Indien Ik geen steun vind,
is mijn Hand vrij om Mij te ontladen op de wereld.”

“De Offerzielen zijn een steun voor Jezus”  BvdH – 4 – 29 sept 1900

5 okt 2021 – Ev (Lk 10, 38-42) – Mijn woord bevat een nieuwe schepping.

Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat mijn Woord een schepping is.

Deze negen excessen van mijn Liefde in mijn Menswording,
die Ik je met zoveel Tederheid, Liefde en Eenvoud,
bekend gemaakt heb,
waren een inleiding op de vele lessen
die Ik je ging geven over mijn Goddelijke Wil
om zijn Koninkrijk te vormen.

Deze Woorden die Ik tot jou sprak,
kwamen vanuit het Leven van de Bron van mijn Liefde.
Zij bevatten Leven, een onweerstaanbare Kracht. (…)

“Luister! Hoe mooi! Het Woord bevat de adem.
En wanneer het gesproken wordt, draagt het Woord de adem
die, zoals lucht, van mond tot mond gaat
en de Kracht van mijn creatief Woord doorgeeft.

Mijn Woord bevat een nieuwe schepping.
En deze daalt af in de harten.”

Mijn woord bevat een nieuwe schepping die neerdaalt in de harten.”
BvdH 25 – 16 dec 1926

5 okt 2021 – Verwarm mijn Zoon met je genegenheid

 

Onze Koningin Mama  zei tot Luisa:

“Mijn dochter, verwarm mijn Zoon  met je genegenheid.
Mijn Zoon  is geboren
– in extreme armoede,
– in volledige verlatenheid door de mensen, en
– in de grootste ontberingen.”

De tedere kleine Baby zei me :
“Beloof je Mij dat je altijd offerziel zal zijn uit liefde voor Mij,
 net zoals Ik dat ben uit Liefde voor jou?” (…)

“Vanaf het ogenblik van mijn Geboorte, heb Ik steeds
mijn Hart geofferd :
– om de Vader te verheerlijken,
– voor de bekering van de zondaars, en
– voor de mensen die Mij omringden,
en die mijn meest trouwe metgezellen waren in mijn Pijnen. (…)

“Verwarm mijn Zoon met je genegenheid ”  BvdH -3 -25 dec 1899

4 oktober 2021 – “een hart dat liefheeft in de naam van allen”

Jesus : “Hoe kunnen rampen gebeuren, met verwoestingen en dood van mensen, als er een hart is dat liefheeft in de naam van allen?
Er kunnen hoogstens een paar trillingen gevoeld worden, zonder grote schade.”

Luisa:  Bij het horen van ‘een hart dat liefheeft voor allen’, voelde ik me geraakt. En ik weet zelf niet hoe ik ertoe kwam om te zeggen:
“Wat zegt U? – een hart dat liefheeft in de naam van allen?
Niet alleen een hart dat liefheeft in de naam van allen,  maar dat herstelt , lijdt, dankt, prijst, aanbidt, de heilige Wet eerbiedigt in de naam van allen.

Ik geloof niet dat het ware liefde is jegens de Geliefde,
– als je Hem niet de liefde en de voldoening geeft
die de anderen verondersteld worden Hem te geven,
– zodanig dat Hij in die persoon, al het goede en de voldoening moet vinden
die Hij in allen moest vinden.”

“Een hart dat liefheeft in de naam van allen” – BvdH 7 – 26 april 1906

4 okt 2021 – Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld

Jezus:
Vandaag wil Ik een beetje genieten door Mijzelf in jou te weerspiegelen”

Luisa: Ik bleef maar herhalen in mijn binnenste:
Oh God, zal ik U blij maken, of zal ik U verbitteren?

Intussen kwam onze lieve Koningin Mama mij te hulp.
Met een zuiver wit gewaad in haar handen, en zeer liefdevol, zei zij mij:

“Dochter, wees niet bang . Ikzelf zal alles in orde brengen voor jou.
Ik zal je te kleden met mijn onschuld.
Dan zal mijn Zoon, als Hij zich in jou weerspiegelt, de grootste vreugde vinden
die in een mens kan gevonden worden.”

Zij kleedde me met dit kleed en zij gaf mij aan mijn lieve Jezus. Zij zei Hem:
“Lieve Zoon, neem haar aan uit eerbied voor mij, en wees blij met haar.”

Elke vrees verdween uit mij, en Jezus was blij met mij, en ik met Hem. (…)

“Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld”
BvdH 3 – 21 Nov. 1899 –

3 okt 2021 – Ze komen hun verbintenissen niet na

“Mijn dochter, mijn zoon,

wat mijn Passie het meest hernieuwt ,is het gebrek aan vastberadenheid.

Ah, ze zijn laf genoeg
om niet alleen om hun verbintenissen onder elkaar niet na te komen
naar ook niet tegenover Mij .

En het is alleen tegenover Mij dat zij zo laf en ondankbaar zijn,
ook al weten zij dat Ik daar zoveel onder lijd.

Eén moment beloven ze.
En het volgende moment, komen ze hun belofte niet na.” (…)

“ze komen hun verbintenissen niet na ”  BvdH -8 -22 août 1907

3 okt 2021 – Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel

“Mijn zoon, mijn dochter,

De Engelen, de Heiligen, zien  dat de
Hemelse Vader, de Soevereine Koningin en hun Koning
,
in deze mens werken.
En zij willen Ons helpen in dit Werk.

Zij omringen deze gelukkige mens, en
– zij werken om haar te verdedigen,
– zij verwijderen de vijanden,
– zij bevrijden haar van de gevaren en
– zij vormen muren van standvastigheid,
zodat niemand haar kan vernietigen.

Je ziet dus hoe iemand die in mijn Goddelijk Willen  leeft,
werk geeft aan iedereen.
En iedereen houdt zich met haar bezig.”

“Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel ”
BvdH -33   – 14 mei 1935

2 oktober 2021 – Feest van de Engelbewaarders – de kleine mens in mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

de mens die in mijn Goddelijke Wil leeft, voelt in zich
– de voortdurende en constante Actie van mijn Goddelijke Fiat.

Deze voortdurende Daad, door Zijn Kracht voortgebracht in de mens,
– heeft Macht en Heerschappij over alle dingen
zodat door zijn zoete betovering alles wordt veroverd.

Alles draait om hem : de Engelen, de heiligen,
de heilige Drie-Eenheid, de elementen en de gehele schepping.

Allen willen toeschouwers zijn van dit tafereel, zo lief, zo mooi,
een fascinerende scène van de voortdurende handeling van de mens
in het Goddelijke Fiat.

En wat het meest verrukt is de kleinheid ervan te zien,
– dapper en moedig ,zonder enige vrees” (…)

“de kleine mens in mijn Wil, vol dapperheid en moed… “-BvdH 26 – 4 mei 1929

2 okt 2021 – De H. Maagd Maria is vol van Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

de vreugden en de genaden die Ik in mijn Mama  uitstortte
waren zo groot en zo talrijk,
dat het voldoende is om je te vertellen dat
– wat Ik van nature ben,
– mijn Mama geworden is door Genade.

Meer zelfs, omdat zij zonder zonde was,
– en mijn Genade daarom vrij in haar kon stromen,
is er niets van mijn Wezen dat Ik aan haar niet gegeven heb.”

Op dat moment leek ik onze Koningin-Mama te zien alsof zij
een andere God was, met alleen dit verschil:
– dat dit  in God zijn eigen Natuur is,
– terwijl het in de Allerheiligste Maria verworven Genade is. “(…)

“De H. Maagd Maria is vol van Genade ”  BvdH -2 -26 sept 1899

1 okt 2021- Mijn Liefde wil geven zonder ophouden

Mijn zoon, mijn dochter,

“Mijn Liefde en Goedheid zijn zo groot dat, dat telkens een mens
handelt volgens mijn Wil , Ik hem veel geef.

En opdat Ik hem steeds veel zou kunnen geven,
wil Ik dat hij mijn Wil doet.
Mijn verlangen is :  geven zonder ophouden.

Mensen die mijn Wil vervullen, verhogen mijn Glorie.

Deze Glorie daalt neer uit de Hemel en keert rechtstreeks terug
naar de voet van mijn Troon ,  vermenigvuldigd met de Goddelijke Wil
die in de mens aanwezig is. (…)

Wanneer de mens zich oefent om Mijn Wil te doen, geef Ik hem
de Mijne. 
Mijn Wil geeft aan zijn werk mijn Heiligheid,  mijn Macht,
mijn Wijsheid,  de schoonheid van mijn Werken,  een onberekenbare waarde.

“Mijn Liefde wil geven zonder ophouden ”  BvdH -16-16 Aug. 1923

1 oktober 2021 – Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama.
En dit, omdat Haar Hart nooit verstoord werd, zelfs niet een beetje.

In de immense zee van de Passie leed zij immense pijnen,.
Haar hart werd doorboord door het zwaard van Verdriet.

Maar zelfs in de geringste ademhaling was zij niet verstoord.

Mijn Koninkrijk is een Koninkrijk van vrede.
Dus Ik kon mijn Koninkrijk in haar Hart leggen,

En Ik kon er vrij heersen zonder enige belemmering.”

“Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama ”  BvdH -24 Juli, 1899

 

BVH – Juli 2021

31 juli 2021 – Hier is er geen uitgang

“Mijn zoon, mijn dochter,

Ik heb zelf in mijn Mensheid de test voor allen willen doorstaan.
Voor de mensen heb Ik slechts één test voorzien,
dat zij nooit hun wil mogen doen maar alleen en altijd mijn Wil,

Zo kan Ik hen alle Goeds geven dat nodig is
– om te leven in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat.
Daarmee sloot Ik alle uitgangen voor hen.

Ik heb hen gezalfd met een onoverwinnelijke kracht, zodanig
dat niets anders dan mijn Wil in mijn Koninkrijk kan binnenkomen.(…)

Als Ik zeg: “ Hier  is er geen uitgang“,
– blijven alle deuren gesloten en  wordt haar zwakheid gesterkt.

Het enige wat haar overblijft is de beslissing:
– om binnen te gaan en om nooit meer naar buiten te gaan
– of helemaal niet binnen te gaan.  “(…)

“Hier is er geen uitgang” – BvdH – 24

31 juli 2021 – “Richt jouw aandacht enkel op het heden.”

“Mijn dochter, mijn  zoon,

blijf niet stilstaan bij het verleden want het verleden is al in Mij.
Erbij stilstaan zal je ook afleiden, je tijd doen verspillen.
Het zal  je tempo vertragen
in de kleine afstand die je nog af te leggen hebt.

Wanneer je jouw  aandacht enkel op het heden richt,
– zal je meer moed hebben,
– zal jezelf meer verenigd houden met Mij,
– zal je beter laten vooruitgaan op je pad en
– zal je niet in geen gevaar brengen om misleid te worden.”

“Richt jouw aandacht enkel op het heden” – BvdH – 9

30 juli 2021 – Leven in onze Goddelijke Wil is het grootste Wonder

Mijn dochter, mijn zoon,

Wij hebben de mens geschapen naar onze Gelijkenis,
zodat ook hij zijn menselijke eenheid heeft.

Wanneer een  schepsel handelt en leeft in mijn Wil,
dan stopt de menselijke wil.  Het leven ervan 
 eindigt.
Zijn wil heeft immers geen reden meer om te bestaan.

Dan begint immers het leven van de eenheid van mijn Wil. (…)
Leven in onze Goddelijke Wil is het grootste Wonder.

Indien onze Godheid een groter Wonder zou willen doen,
dan kan dit niet.
Door onze Goddelijke Wil te geven, geven we immers alles. (…)

“Leven in onze Goddelijke Wil is het grootste Wonder” – BvdH – 25

30 juli 2021 – De geest van voortdurend gebed

“Mijn zoon, mijn dochter,

Ik raad je aan
om de geest van voortdurend gebed te verwerven.

Deze voortdurende aandacht van de ziel
om altijd met Mij te spreken,
–  met het hart,
– of met de geest,
– of met de mond, en
– zelfs met de eenvoudige intentie ,
maakt haar zo mooi in mijn ogen.

De noten van haar hart
– harmoniëren met de noten van mijn Hart. “(…)

“De geest van voortdurend gebed” – BvdH – 4

29 juli 2021 – Door gewoonte wordt een deugd natuurlijk.

“Mijn dochter, mijn zoon,

ben je niet blij
– dat geen ‘ik hou van U’ van je verloren gaan,
– maar dat ze allemaal op Mij zijn ingeprent?
En weet je hoeveel goed dit doet?

Je moet weten dat wanneer een ziel besluit goed te doen,
een deugd te beoefenen,
dit in haar hart het zaadje van die deugd legt. (…)

De herhaling van jouw Ik hou van U, geeft je het water
– om de boom van de Liefde in jou te laten groeien.

De herhaling van daden van geduld,
– brengt in jou de boom van Geduld voort.
De herhaling van je daden in mijn Wil vormt het water
– om de Goddelijke en Eeuwige boom van mijn Wil
in jou te laten groeien. “(…)

“Door gewoonte wordt een deugd natuurlijk. ” – BvdH – 18

28 juli 2021 – Dan voel Ik Mijzelf op aarde.

“Mijn dochter,  mijn zoon,

als een ziel in mijn Wil leeft, is alles in haar macht.
Want mijn Wil is de bewaarder en bewaker van alles
– wat mijn Moeder en alle heiligen gedaan hebben.

De Koningin van de Hemel voelt dan dat deze mens
haar liefde en gebeden herhaalt .
En d
e heiligen voelen dat  hun deugden herhaald worden.

(…)Als je eens wist hoe blij Ik ben je te horen zeggen:
Ik wil met Jezus herhalen, in naam van allen en voor ieder,
wat Hij deed  in  Gedachten,  Woorden en al het andere.

Alles wat Hij gedaan heeft, wil ik ook doen,
– om de Liefde en al het Goede dat Jezus deed te herhalen.”

Dan voel Ik Mijzelf op aarde.
Ik voel mijn Daden herhaald door jou.”

“Dan voel Ik Mijzelf op aarde” – BvdH – 17

27 juli 2021 – Het Bloed van Jezus verdedigt de mensen

Ik (Luisa) hoorde Jezus bidden:
“Vader, Ik offer U mijn Bloed.
Moge dit Bloed  het verstand  van de mensen bedekken, (…)
zodat hun verstand geheiligd wordt.

Laat dit Bloed hun ogen bedekken zodat zij (…)
niet bezoedeld worden door aardse modder.

Laat dit Bloed hun monden vullen en hun lippen onbekwaam
maken  om godslasteringen te uiten,  vloeken (…)

Vader, laat dit Bloed hun handen bedekken,
– zodat slechte daden ondraaglijk voor hen worden!

Laat dit Bloed vloeien in onze eeuwige Wil 
– om alle mensen te bedekken en  hen te  beschermen
voor de rechten van onze Gerechtigheid.”

“Het Bloed van Jezus verdedigt de mensen” – BvdH – 17

26 juli 2021 – Feest van Joachim en Anna- De Ontvangenis van de heilige Maagd Maria

“Mijn dochter, mijn zoon,

toen deze Heilige Maagd verwekt werd,  hervatte ons  feest met de mensheid. Vanaf het eerste moment van haar conceptie erfde zij onze Goddelijke Wil, die onmiddellijk zijn intense goddelijke Werkzaamheid  begon in haar mooie ziel .

En in elke hartslag, gedachte, adem van haar, bewerkte Hij met zijn scheppende Kracht betoverende wonderen van Heiligheid, van Schoonheid, van Genade.

Wijzelf, waren de  acteurs en toeschouwers  samen met ons Goddelijk Willen. Wij bleven verrukt.  En in onze overmatige Liefde zegden Wij:

Hoe mooi is het schepsel samen met onze Wil!
Zij laat Ons toe onze mooiste Werken te vormen
En zij geeft Leven aan ons Leven in haar!’ (…) “

“De Ontvangenis van de heilige Maagd Maria” – BvdH – 35

25 juli 2021 – Een daad in mijn Wil vermenigvuldigt tot in het oneindige

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe groots zijn de daden die in mijn Wil volbracht zijn !

Je zou de zon kunnen vragen:
“Hoeveel zaadjes heb je vandaag voortgebracht ?
Hoeveel heb je er vermenigvuldigd?”

Het is duidelijk dat noch de zon, noch een mens,
– wat zijn kennis ook mag zijn,
deze vraag kan beantwoorden.

Niettemin, een Daad verricht in mijn Wil doet veel meer dan de zon.
Hij vermenigvuldigt  de Goddelijke Zaden tot in het oneindige.(…)

Hij creëert zaden en vermenigvuldigt hen tot in het oneindige.
Hij geeft Mij de mogelijkheid tot nieuwe scheppingen ,
om mijn Macht te laten werken.
Hij is de drager van Goddelijke Leven.”

“Een daad in mijn Wil vermenigvuldigt tot in het oneindige” – BvdH – 13

24 juli 2021- Ik zal met wat Ik zal oogsten de hele wereld vullen

mijn dochter, mijn zoon,

(…)  als de landbouwer, ondanks alle moeilijkheden van de aarde,
kan hopen op een overvloedige oogst,
dan zal Ik, hemelse Landbouwer,  veel meer kunnen hopen.
Ik heb immers zoveel zaden van hemelse Waarheden in de diepten
van uw ziel gezaaid, om met wat Ik zal oogsten de hele wereld te vullen
.

Wil jij geloven dat ondanks de twijfels en moeilijkheden van sommigen,
die zijn als een bodem zonder vocht, verhard en verdroogd,
Ik geen overvloedige oogst zal hebben?  Je vergist je!
De tijden, de mensen en de omstandigheden veranderen.
En wat vandaag zwart lijkt, kan morgen wit lijken. (…)

Arme schepselen!  Ze zijn om medelijden mee te hebben! 
Maar Ik heb al gezaaid!
Het belangrijkste  was om mijn Waarheid bekend te maken.(…)

“Ik zal met de hele wereld vullen met wat Ik zal oogsten ” – BvdH – 31

24 juli 2021 – Het donkerste punt van de huidige samenleving

“Mijn dochter,  mijn zoon,

(…) Dit is het donkerste punt van de huidige maatschappij
Hun vereniging betekent dat ze allemaal dezelfde kleur hebben.
De vijanden zijn niet meer bang en weigerig
om de mensen van de Kerk te benaderen,
omdat de ware bron van deugd en godsdienst niet in hen is.

Integendeel, sommigen van hen vieren het Goddelijk Offer
zonder in mijn bestaan te geloven.
Voor anderen, als ze al geloven, is het een geloof zonder werken.
En hun leven is een aaneenschakeling van enorme heiligschennissen.
Wat voor goeds kunnen zij doen als zij het niet in zich hebben?

En Ik blijf altijd de beledigde God,
– 
zowel door degenen die het slechte plannen, die vroomheid voorwenden
om hun partij te versterken en daardoor meer kwaad te berokkenen,
– als door de mensen van de Kerk, die, met een valse vroomheid,
de volkeren niet kunnen tot Mij brengen om Mij te volgen. (…)”

“Het donkerste punt van de huidige samenleving” – BvdH – 15

23 juli 2021 – “werken aan de eigen redding en die van het volk”

Luisa schrijft:

“Zodra de drie Wijzen  in de aanwezigheid van het Kind waren,
– liet Hij de stralen van zijn Godheid naar buiten schijnen.
En Hij openbaarde Zichzelf aan hen op drie manieren:
– met Liefde, met Schoonheid en met Kracht.

Zo bleven zij in een extase  en geheel verzonken
in de aanwezigheid van het kleine Kind Jezus.

Zodra het Kind zijn Godheid terugtrok achter zijn Mensheid
– kwamen de heilige Wijzen terug tot zichzelf ,
– verbaasd door het zien van zo een overgrote Liefde.
Want in dat Licht,
had de Heer hen het Mysterie van de menswording laten begrijpen.

Maria drong er bij hen sterk op aan  om te werken
 aan hun eigen redding en  aan de redding van hun volk.
Zij hoefden niet bang te zijn om hun leven hiervoor  in te zetten.” (…)

“Werken aan de eigen redding en de redding van het volk” – BvdH – 4

22 juli 2021 – Offerzielen : mijn Mama – Maria Magdalena -Johannes

Mijn zoon, mijn dochter,

Tijdens van mijn Passie, had Ik mijn lieve mama
die al mijn Lijden en al mijn goede dingen deelde.
Zij verzamelde in zich alles wat de mensen Mij
moesten aanbieden.  Ik vond in haar
– voldoening voor allen,  dankbaarheid, dankzegging,
– lof, eerherstel en volledige overeenstemming.

Dan kwamen  Maria-Magdalena en Johannes.
En zo was het door alle eeuwen heen van de Kerk.

Ik bereid deze zielen voor,   zodat zij mij zeer nauw
aan het hart liggen en  Ik aan hen alles kan geven.

Ik veredel hun ziel, hun lichaam, hun gelaatstrekken en
zelfs hun stem,  zodat één enkel woord dat van hen komt
– zoveel kracht heeft,  zo zacht, lief en doordringend is
dat het Mij raakt en zacht maakt. ”

“Offerzielen – mijn Mama – Maria Magdalena -Johannes” – BvdH – 6

21 juli 2021 – Bescherm en bemin Jezus en stel Hem in alles tevreden

“Mijn dochter, mijn zoon,

zo vaak
– heb jij de Goddelijke Gerechtigheid ontwapend en
– was jij blij de slagen van de Gerechtigheid op te vangen.

Nu je Haar op het hoogtepunt van haar woede ziet,
laat je dan niet ontmoedigen: wees dapper!

Ga met je ziel vol heilige Kracht,
–  de Gerechtigheid zelf  binnen,
en ontwapen Haar.

Wees niet bang voor zwaarden, het vuur,
of iets anders dat je ontmoet.
Jij wil je doel bereiken.  Dus als jij  jezelf gekwetst, verslagen,
misprezen of afgewezen ziet, keer dan niet om.
Laat dit een stimulans zijn voor jou om toch verder te gaan.

Ik (Mama Maria) ben gekomen om je te helpen (…)”

“Bescherm en bemin Jezus en stel Hem in alles tevreden” – BvdH – 4

20 juli 2021 – Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil

Mijn dochter, mijn zoon,

Wij hebben dus een schepsel gekozen. En op grond van de Verdiensten
van de toekomstige Verlosser, was zij gevrijwaard van de erfzonde.
Haar wil en de Onze waren één (…)

Dit hemelse kleintje begreep ons groot verdriet en het grote onrecht dat de mens zichzelf had aangedaan door zich af te scheiden van onze Wil!

Hoeveel tranen heeft zij vergoten wegens ons verdriet en de grote ellende
van de mens!  En zij  wilde in niets leven geven aan haar wil .
Daarom is zij klein gebleven. (…)

Onze Wil  maakte haar helemaal Mooi, Heilig en Goddelijk.
Hij verrijkte haar zozeer dat Hij  haar tot de grootste van allen maakte.

Zij was een Wonder van onze Wil,
een Wonder van Genade, Schoonheid,  Heiligheid.
Haar mooiste titel is : “Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil”.

“Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil” – BvdH – 16

19 jul 2021 – bid, lijd, handel in mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

 strek je armen samen met Mij uit, in mijn Wil,
– om te herstellen voor de velen die hun werken
in de menselijke wil uitvoeren,  die voor hen
het net van alle kwaad vormt en
hen in de eeuwige afgrond kan werpen.

– en om te voorkomen dat mijn Gerechtigheid
zich over hen uitstort om haar gerechte  woede te uiten.

In feite, wanneer het schepsel zich uitstrekt in mijn Wil
om te handelen en te lijden,
– voelt mijn Gerechtigheid zich geraakt door het schepsel
met de Kracht van mijn Wil.

En Zij stopt haar terechte strengheid. (…)”

“bid, lijd, handel in mijn Wil” – BvdH – 17

18 juli 2021 – Mijn Wil zal op aarde heersen zoals in de Hemel.

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik zal mijn eigen Gebed,
verenigd met dat van de hele Kerk beantwoorden.

En Ik zal ervoor zorgen
– dat de mens opnieuw terugkeert naar zijn oorsprong,
naar het doel waarvoor Ik hem schiep:
 – dat mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.
Dit is het Leven in mijn Wil.

Mijn Wil toont nu nog meer Liefde dan in de Verlossing zelf.
Hij wil ervoor zorgen dat
zijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.

Hij komt om de mens zijn oorspronkelijke toestand terug
te geven, zijn adel, het doel waarvoor hij geschapen werd. (…)

“Mijn Wil zal op aarde heersen zoals in de Hemel.” – BvdH – 15

17 juli 2021 – De gehele kerk bidt het “Onze Vader”

Mijn zoon, mijn dochter,

(…)Ik zei :  “Onze Vaderdie in de Hemel zijt

Ik zei niet “Mijn Vader” maar Ik noemde Hem
‘Vader van de hele mensenfamilie’   om Hem
aandacht te vragen voor wat Ik eraan toe ging voegen:

Geheiligd zij uw Naam, zodat
– uw Rijk moge komen
– en uw Wil moge geschieden op aarde zoals in de Hemel”
.

Dit was het doel van de Schepping.
En Ik vroeg de Vader dat het bereikt zou worden. (…)
Ik leerde mijn Gebed aan de apostelen.
En zij gaven het door aan de gehele Kerk.
Zij herhaalden mijn Gebed steeds opnieuw. (…)

En zo konden zij het verdienen
– om geliefd te worden als kinderen en
– om het grote Geschenk te ontvangen, namelijk
dat Mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.” (…)

“De gehele kerk bidt het “Onze Vader” BvdH – 15

16 juli 2021- Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen

Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn Mama zei tot Mij : ‘Mijn Zoon,  bij uw Conceptie
heb ik U mijn schoot en geheel mijn wezen  aangeboden
om U veilig en beschut te houden,

Nu bied ik U  mijn Moeder- Hart aan,
om dit grote Geschenk in  te bewaren.

Ik omring Uw Sacramenteel Leven met  mijn affecties,
mijn hartslagen, mijn liefde, mijn gedachten, alles van mijzelf,
om U te beschermen, U te huldigen, te beminnen.

Ik neem zelf de verplichting op mij
om U te vergoeden voor dit grote Geschenk dat U geeft..
Vertrouw op uw Mama.
Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen. (…)

Ik kon vertrouwen op mijn Mama,
die Mij al de bewijzen van haar trouw had geleverd.
En dan heb Ik het Allerheiligste Sacrament ingesteld. (…)

“Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen” – BvdH – 21

15 juli 2021 – De heiligheid in mijn Wil – Een nieuw Tijdperk

Mijn zoon, mijn dochter,

Om de Verlossing te laten gebeuren en de zielen hierop
voor te bereiden, beloofde Ik de toekomstige Messias.
Door de hoop dat Hij zou komen, konden zij
–  zich niet alleen  voorbereiden,
– maar ook hun eigen redding vinden in de toekomstige Verlosser.

Ikzelf  wou de zielen voorbereiden om in mijn Wil te leven,
– om hen te laten delen in de zegeningen die Hij bevat en
– om de mens te laten terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat,
zoals hij door Mij geschapen werd.

Daarom bad Ikzelf als eerste hierom.  Ik wilde mijn stem
laten weerklinken van het ene uiteinde van de aarde tot het andere
en zelfs tot hoog in de Hemel, met de woorden:
Onze Vaderdie in de Hemel zijt” (…)

“De heiligheid in mijn Wil – een nieuw Tijdperk” – BvdH – 15

14 juli 2021 – Het Zaad van eeuwige Vruchtbaarheid van de Vader

Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn hemelse Vader, de Zuivere, bracht Mij voort in Zijn Schoot
met het zuivere Zaad van zijn eeuwige Vruchtbaarheid, (…)

Op dezelfde wijze ontving mijn hemelse Mama Mij in haar maagdelijke schoot,
met dit maagdelijk Zaad van de eeuwige Vruchtbaarheid van de Vader,
– zonder medewerking van een man.

De heilige Drie-eenheid moest iets van het Zijne schenken aan deze goddelijke Maagd  zodat Zij Mij, de Zoon van God, kon ontvangen.
Mijn heilige Moeder kon Mij nooit ontvangen zonder zaad.

Welnu, omdat Zij behoorde tot het menselijk ras,
gaf dit Zaad van eeuwige Vruchtbaarheid haar het vermogen
– Mij als Mens te ontvangen.
En omdat dit Zaad Goddelijk was,  ontving Zij Mij tezelfdertijd als God.(…)

“Het Zaad van eeuwige Vruchtbaarheid van de Vader” – BvdH – 15

13 juli 2021 – Echte macht verenigt alles en iedereen in liefde.

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik(Jezus)  antwoordde Pilatus :   “(…) Rijkdom is slavernij .
En macht is een zwaard dat velen verwondt of doodt.

Echte macht is
– deugdzaamheid, afstand doen van alles,
– zelfvergetelheid,  onderwerping aan anderen.
Echte macht verenigt alles en iedereen in liefde.

Mijn Koninkrijk zal geen einde kennen
en het uwe komt tot een einde
.”

Daar deze woorden uitgesproken werden in mijn Wil,
– bereiken zij de oren van alle gezagsdragers,
opdat zij het grote gevaar zouden kennen waarin zij verkeren.

Zij zijn een waarschuwing voor hen die streven naar eer en macht.”

Echte macht verenigt alles en iedereen in liefde.” – BvdH – 15

12 juli 2021 – “Heilige en opperste Wil, dank U in de naam van allen.”

Mijn zoon, mijn dochter,

Hoewel mijn Wil overal is,
kan de ziel die in de schaduw van haar eigen wil blijft,
– de intensiteit van het Licht van mijn Wil niet ervaren
– noch zijn warmte, noch al het Goede.

De ziel die in mijn Wil binnentreedt
– doet de schaduw van zijn eigen wil verdwijnen.
Dus, het Licht van mijn Wil
– schijnt op haar,  omhult haar en transformeert haar  in zichzelf.

De ziel die ondergedompeld is in mijn eeuwige Wil, zegt tot Mij:
“Heilige en opperste Wil , dank U wel

– voor uw Licht en voor alle Goeds dat U ons brengt
– door hemel en aarde te vullen met uw Licht.
In de naam van allen, dank ik U voor al uw zegeningen.”

Dan voel Ik zoveel eer, glorie en vreugde
dat dit met niets kan vergeleken worden. (…)

“Heilige en opperste Wil, dank U in de naam van allen” – BvdH – 15

11 juli 2021 – Dit hemels Voedsel zal de Kerk triomfantelijk doen herrijzen.

Mijn zoon, mijn dochter,

De Leer over mijn Wil is de zuiverste, de mooiste,
– niet onderhevig aan enige schaduw van het materiële of van eigenbelang,
– zowel in de bovennatuurlijke als in de natuurlijke orde.

Daarom zal Zij, zoals de zon
–  het meest doordringen, het meest vruchtbaar zijn, en
– het meest verwelkomd zijn en gewaardeerd worden.

Omdat zij Licht is, zal zij zich vanzelf verstaanbaar maken en haar weg banen.
Zij zal niet blootgesteld zijn aan twijfels of vermoedens van dwaling.

Als een Woord niet begrepen wordt, dan komt dit door ‘te veel’ Licht
– dat het menselijk intellect verblindt,
en hen niet toelaat om de  volheid van de Waarheid te begrijpen.

Zij zullen echter geen enkel Woord vinden dat  geen Waarheid is.(…)

Dit hemels Voedsel zal de Kerk triomfantelijk doen herrijzen – BvdH – 16

10 juli 2021 – De Goddelijke Wil is de hel voor de duivel

“Mijn dochter,  mijn zoon,

weet je niet dat datgene wat de helse slang het minst van Mij kent, mijn Wil is?
In feite heeft hij mijn Wil niet willen doen.
En door Hem niet te doen,  heeft hij Hem niet gekend  en niet liefgehad.

Meer nog, wat hij het meest verafschuwt is dat de mens mijn Wil doet.
Hij geeft er niet om dat de ziel:
– bidt, naar de biecht gaat, de communie ontvangt,
– boete doet of  wonderen verricht.
Maar wat hem het meest schaadt, is dat de ziel mijn Wil doet.

Omdat hij in opstand kwam tegen mijn Wil, werd de hel in hem geschapen,
– zijn ongelukkige toestand, de woede die hem verteert.

Dus, mijn Wil is de hel voor hem.  (…)   En hoe meer mijn Wil gekend wordt, hoe meer hij gekweld wordt en woedender wordt.(…) “

De Goddelijke Wil is de hel voor de duivel – BvdH – 16

9 juli 2021 – de menselijk wil, ontdaan van alles wat menselijk is.

“Mijn dochter,  mijn zoon,

opdat mijn Wil op aarde kan neerdalen,
– is het noodzakelijk dat jouw wil opstijgt naar de Hemel.

En opdat deze kan opstijgen naar de Hemel en
kan leven in het Hemelse Vaderland,  is het nodig om hem te ontdoen
– van alles wat menselijk is, wat niet heilig, zuiver en oprecht is.

Niets komt de Hemel binnen
om een gemeenschappelijk leven met Ons te leiden,
– als het niet volledig goddelijk is en volledig in Onszelf is omgevormd.

Mijn Goddelijke Wil kan niet op aarde neerdalen
en Hij kan Zijn Leven niet leiden zoals in Zijn eigen centrum,
– als Hij de menselijke wil niet van alles ontdaan vindt,
om hem te kunnen vullen met alle Goeds dat mijn Wil bevat. ” (…)

De menselijk wil,  ontdaan van alles wat menselijk is – BvdH – 16

8 juli 2021 – Het Leven in mijn Wil is het grootste geschenk.

Mijn zoon, mijn dochter,

Het Leven in mijn Wil is het grootste geschenk
dat Ik aan de mensen wil geven.

Mijn Goedheid wil steeds meer Liefde voor de mensen tonen.
Omdat Ik hen alles gegeven heb ,
en Ik niets anders heb om Mijzelf geliefd te maken,
wil Ik hen het geschenk van mijn Wil geven.

Als zij Hem bezitten,  zullen zij Hem waarderen en liefhebben.
Wees niet verbaasd als je ziet dat zij het niet begrijpen.

Om het te begrijpen, moeten zij bereid zijn
om het grootste offer te brengen:
geen leven meer  geven aan hun eigen wil,
zelfs niet in  heilige dingen, (…)

Het Leven in mijn Wil is het grootste geschenk.- BvdH – 17

7 juli 2021 – Leven met de Wil van God

Mijn zoon, mijn dochter,

Leven in mijn Wil
– is zich mijn Wil eigen maken, als iets van zichzelf,
– is over mijn Wil beschikken.

Mijn Wil doen is Hem zien
– als de Wil van God,
– niet als iets van zichzelf.
De ziel kan niet over mijn Wil beschikken zoals zij het wil.

Leven in mijn Wil is leven met één enkele Wil – De Wil  van God.

En omdat
– het een heilige, zuivere, vredelievende Wil is.
– het één enkele Wil is die regeert,
zijn er geen weerstanden.
Alles is vrede.

Leven met de Wil van God – BvdH – 17

6 juli 2021 – de Opperste Wil van de Hemel naar de aarde brengen

Mijn zoon, mijn dochter,

mijn Mama is het voorbeeld van de ware Heiligheid van het Leven in mijn Wil.
Haar innerlijk was geheel opgenomen in de Eeuwige Zon van de Opperste Wil.

Zij was – de Koningin van de heiligheid van de heiligen,
– de Moeder en draagster van mijn Leven aan allen, en daarom van alle Goeds .

Mijn  Mama deed geen opvallende dingen maar zij was uiterlijk steeds majestueus en mooi. Zij had enkel aandacht voor de Eeuwige Wil.
En met haar grote en sterke liefde bracht zij de Eeuwige Wil in vervoering.
En zij trok Hem van de Hemel naar de aarde.(…)

Dit is jouw taak, mijn dochter :  Mij te bekoren, Mij zo te binden
– met je innerlijk, geordend in de opperste Wil,
om Hem van de Hemel naar de aarde te brengen,
– zodat Hij op aarde gekend kan worden en leven zoals in de Hemel. (…)

de Opperste Wil van de Hemel naar de aarde brengen – BvdH – 16

5 juli 2021 – Twee Kruisen : Lijden en Liefde

Mijn dochter,  mijn zoon,

Enkel  toen Ik aan het Kruis genageld werd en
omhoog geheven werd, als op mijn Troon,
werd Ik als God herkend.

Enkel het Kruis heeft  aan de wereld en aan de gehele hel
getoond Wie Ik in werkelijkheid was.
Allen werden geschokt en herkenden hun Schepper.

Het is het Kruis
– dat God toont aan de ziel, en
– dat toont of de ziel werkelijk van God is.

Je  kan zeggen dat het Kruis
– alle intieme delen van de ziel blootlegt en
– aan God en aan de mensen toont wie zij is.” (…)

Twee Kruisen : Lijden en Liefde – BvdH – 4

4 juli 2021 – Ik zaai steeds nieuw Zaad van Waarheden in jouw ziel

Mijn zoon, mijn dochter,

(…) “Degene die mijn Wil doet,
vormt geen aarde die mijn zaad kan verstikken.
Integendeel, dikwijls vind Ik zelfs geen nederigheid in haar,
maar enkel haar “niets”-zijn.

Dit brengt zo weinig aarde voort,
dat ik slechts één dun laagje over mijn Zaad kan leggen.

En de Zon van mijn Wil doet het snel ontkiemen.
Ik krijg een overvloedige oogst. En hierna zaai Ik snel nieuw zaad.

Trouwens,  jij kan hier zeker van zijn.
Je ziet immers dat Ik steeds terugkom
– om steeds nieuw Zaad van Waarheden in je ziel te zaaien. “(…)

Ik zaai steeds nieuw Zaad van Waarheden in jouw ziel- BvdH – 14

3 juli 2021 – De Hemelse Zaaier zaait Zijn Woord

Mijn zoon, mijn dochter,

(…) Ik doe voor de ziel  net hetzelfde als een landbouwer.
Ik bereid de kleine greppels voor,  Ik vorm de voren,
Ik vergroot de capaciteit van haar intelligentie
om mijn goddelijk Woord te kunnen zaaien.
En zo vorm Ik het voedsel voor Mij en voor haar.

Dan bedek Ik de kleine geultjes en de voren met aarde :
– de nederigheid, de nietigheid, het ‘niets-zijn’ van de ziel,
– een kleine zwakheid of ellende van haar.

Dit is de aarde die ik van haar nodig heb.  Ik heb die immers niet.
Zo bedek Ik alles.
En Ik wacht met vreugde op mijn oogst. 

De Hemelse Zaaier zaait Zijn Woord- BvdH – 16

2 juli 2021 – Onze Levens waren samengesmolten.

Mijn zoon,  mijn dochter,

Mijn lieve Mama deed ook niets buitengewoons in haar uiterlijke leven.
Meer nog, blijkbaar deed zij minder dan anderen.
Zij verlaagde zich tot de gewoonste handelingen van het leven:
Ze spon, naaide, veegde, stak het vuur aan…

Wie zou ooit gedacht hebben dat zij de Moeder van God was?
Haar uiterlijke daden wezen daar niet op.

Al haar Grootheid, Kracht en Heiligheid,
en de immense zeeën van alle Goeds die zij tevoorschijn bracht,
bevonden zich in haar innerlijk .

Er was een zo sterke verbinding  tussen mijn Mama en Mezelf
– dat haar hartslag in de Mijne was, en de Mijne in de hare.(…)

Onze Levens waren samengesmolten.- BvdH – 16

1 juli 2021 – Na de Biecht kreeg mijn ziel een nieuw leven

Mijn zoon, mijn dochter,

De zonde verwondt en doodt de ziel.
Het Sacrament van de Biecht
– geeft leven,
– geneest de wonden
– geeft de deugden opnieuw kracht
en dit, meer of minder,
naar gelang de gesteltenis van de ziel
.
Zo werkt dit Sacrament.”

Luisa :   ‘Het leek mij
dat mijn ziel nieuw leven gekregen had.
Nadat Jezus mij de absolutie gegeven had,
voelde ik niet meer dezelfde last als  ervoor.
Moge de Heer altijd geloofd en gedankt worden!’

Na de biecht ontving mijn ziel een nieuw leven – BvdH – 3

 

BVH – September 2021

28 sept 2021 – Ik vestig mijn woning in haar

“Mijn dochter,  mijn zoon,

als de ziel zich volledig aan Mij geeft,  vestig Ik mijn Woning in haar.

Vaak verkies Ik om alles te sluiten en in de schaduw te blijven.
Op andere momenten, slaap ik graag en plaats ik de ziel als een schildwacht
– zodat zij niet toestaat dat iemand binnenkomt en Mij stoort.En, indien nodig, moet zij indringers aanpakken en  hen in mijn plaats beantwoorden.

Soms hou ik ervan om alles te openen en binnen te laten:
– de wind, de kilte van de schepselen
– de pijlen van de zonde en vele andere dingen.

De ziel moet met alles tevreden zijn en Mij laten doen wat Ik wil.
Zij moet zich mijn Dingen eigen maken.

Wanneer de ziel mijn Wil in zich opneemt,
neemt zij de essentie van mijn Wezen.” (…)

“Ik vestig mijn Woning in haar ” – BvdH -11  – 2 maart 1916

 

 

“Ik vestig mijn woning in haar ”
BvdH -11   – 2 maart 1916

28 sept 2021 – De liefde zal haar verdedigen en beschermen.

“Mijn dochter, mijn zoon,

als  iemand die Mij waarlijk liefheeft. dan is Liefde
 voor haar meer dan een majestueuze, imposante zon.

Als de mensen haar van verre bekijken, daalt het licht van de Liefde
mild neer in hun ogen.en . Daarom kunnen zij samenzweren,
valstrikken leggen, kwaadspreken over haar.

Maar als ze haar proberen te benaderen, zich op haar fixeren,
zal het licht van de Liefde in hun ogen flitsen. En zij zullen uiteindelijk
weggaan en niet meer aan haar denken.

En de liefhebbende ziel zal haar weg vervolgen
zonder er zelfs maar aan te denken of ze naar haar kijken of niet.

Omdat zij weet dat de Liefde haar in alles zal verdedigen en beschermen.”

“De liefde zal haar verdedigen en beschermen ” – BvdH -11 -31 aug. 1912

27 sept 2021- Mijn hemelse Moeder is de kleinste”

Mijn dochter, mijn zoon,

Van alle generaties, is mijn hemelse Moeder de kleinste
omdat haar wil nooit in haar heeft gewerkt:
Enkel mijn eeuwige Wil was in haar werkzaam.

Dit heeft haar niet alleen klein, mooi en fris gehouden
– zoals toen zij uit Ons voortkwam,
Het maakte haar ook de grootste van allemaal.

Oh, wat was zij mooi!
Ze was klein door zichzelf, maar groot en verheven
boven allen vanwege Ons.
Omwille van haar kleinheid werd zij verheven
tot de hoogte van Moeder van Hem die haar vormde.

Om op aarde te komen en de mens te verlossen,
koos Ik mijn Mama, omdat ze klein was. “(…)

Mijn hemelse Moeder is de kleinste” – LDC 28
10 novembre 1923

27 sept 2021- Onze Gerechtigheid is ontwapend door de Liefde- Koningin

“Mijn zoon, mijn dochter,

In het schepsel  waar mijn Wil  heerst,
geeft Hij een grote  Macht.  Hij zegt :
“Doe wat je wil, beveel, neem, geef,  Ik zal je nooit iets weigeren,
jouw kracht is onweerstaanbaar, jouw macht verzwakt Mij, “(…)

Dit heilige schepsel voelde vanaf haar Conceptie
– de Hartkloppingen van mijn Fiat in de hare .
In elke hartslag beminde zij Mij. En de Godheid beminde haar
met een verdubbelde Liefde in haar hartslag. (…)

Zij voelde het Leven van de Goddelijke Wil in geheel haar wezen.
In  wat zij deed, en in alles, beminde zij Ons, in naam van iedereen.
(…) Haar Liefde deed Ons  alle zonden en alle schepselen zelf
met onze Liefde te bedekken. 
Daarom bleef onze Gerechtigheid
ontwapend door deze onoverwinnelijke Liefde-Koningin. “(…)

“Onze Gerechtigheid is ontwapend door de Liefde- Koningin ”
BvdH -34   – 23 Augustus, 1936

26 sept 2021- “Alleen de kleinen gaan binnen om te leven in de Goddelijke Wil”

“Mijn zoon, mijn dochter,

Wees dapper! Het is waar dat je te klein bent.
Maar je moet weten dat alleen de kleintjes
– binnengaan en leven in het Licht van mijn goddelijke Fiat.

Voor elke daad die deze kleintjes verrichten in mijn Goddelijke Wil,
– verstikken ze hun eigen wil.
Zo schenken zij een zoete dood aan de menselijke wil,

In Mijn Wil
– is er immers geen plaats of hem te laten handelen

De menselijke wil heeft rede noch recht.
Hij verliest zijn waarde
– voor een rede en een recht van een Goddelijke Wil.” (…)

“Alleen de kleinen gaan binnen om te leven in de Goddelijke Wil! ”
BvdH -34- 10 novembre 1929   

26 sept 2021 – “Het ware Leven van God  in de mens”

“Mijn zoon, mijn dochter,

De ongeschapen Wil
had de ereplaats in de geschapen wil(…)

Met de Conceptie van deze grote Koningin, begon
– het ware Leven van God in de mens,
– het leven van de mens in God,
en de uitwisseling van Liefde, van Standvastigheid, van Schoonheid,
van Licht, tussen de een en de ander.

De wonderen waren verrassend en hielden nooit op.
Hemel en aarde waren verbaasd.
De Engelen bleven verrukt voor de werking
van de Goddelijke Wil in de mens.”(…)

Mijn hemelse Mama vormde de deur van de Hemel
– om het Eeuwig Woord te laten neerdalen (…)
Zij vormde ook de deur en de weg
– om de zielen te laten binnengaan in het Hemelse Vaderland.(…)

“Het ware Leven van God  in de mens  ”
BvdH 34 – 23 augustus 1936

25 sept 2021 – De Godheid kent geen ongerechtigheid

“Mijn zoon, mijn dochter,

De Vader heeft de mensen met zoveel liefde aan Mij toevertrouwd.
In de Godheid bestaan ongerechtigheid en haat niet.

De mens was echter ernstig verontreinigd
– door deze en andere dergelijke fouten.
Dus ik moest beladen worden met
ongerechtigheid, haat, bespotting, enz., om deze fouten goed te maken.

Dat is waarom Ik, in de laatste uren van mijn aardse leven,
geleden heb onder het lijden dat de mensen Mij aandeden.

Het onrecht, de haat, de bespotting, de wraak, de vernederingen, enz.
die de mensen Mij lieten ondergaan, waren niet hetzelfde soort Lijden
als datgene dat Ik door de Godheid heb ondergaan.

Het onrecht, de haat, de bespotting, de wraak, de vernedering, enz.
die de mensen mij lieten ondergaan, waren enorm.

Mijn arme Mensheid werd overladen met verwijten en misprijzen
van iedereen, zozeer zelfs
– dat Ik er niet meer uitzag als een mens  en
– dat mijn beulen zelf geschokt waren.” (…)

“De Godheid is niet in staat tot ongerechtigheid” – BvdH -12 – 4 juni 1919 

25 sept 2021 – “De H. Maagd Maria hield van Ons en van iedereen.”

“Mijn zoon, mijn dochter,

Haar kracht was zo groot dat ze over iedereen heerste,
zelfs over haar Schepper. Ze was onoverwinnelijk.

Met de kracht van de Goddelijke Fiat
– veroverde ze iedereen en alles.
Beter gezegd, iedereen liet zich veroveren
door deze Goddelijke Keizerin.

Omdat ze een krachtige en onoverwinnelijke kracht bezat,
– kon niemand haar weerstaan.
De demonen zelf voelden zich verzwakt.
En zij wisten niet waar ze zich moesten verbergen voor deze onoverkomelijke kracht.

Het gehele Opperwezen vloeide in deze geschapen wil
– die onderworpen was door de Goddelijke Wil,
En de oneindige Liefde goot zichzelf in de eindige liefde
En alles en iedereen voelde zich bemind door dit heilige schepsel.”(…)

De Maagd Maria hield van Ons en van iedereen.”
BvdH 34 – 23 Augustus 1936

24 sept 2021 – Hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost!

 

Mijn dochter, mijn zoon,

toen Ik de ziel schiep
bedekte Ik haar met een mantel  van Licht en Schoonheid.

Maar zonde nam deze mantel weg
– en verving hem  door een mantel van duisternis en lelijkheid.
Dit maakte haar walgelijk en afstotelijk.

Om deze vuile mantel van de ziel te verwijderen,
– liet Ik toe dat de Joden me in de beek – Kedron gooiden,
waarin Ik zowel binnenin als van buiten werd  gehuld.

Dit stinkende water drong zelfs binnen
in mijn oren, mijn neusgaten en mijn mond.
En de Joden werden misselijk van Mij aan te raken.

Ah, hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost!
– tot het punt Ik misselijk werd van Mijzelf!”

“Hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost! ”
BvdH -11 –  22 januari 1913  

23 sept 2021 – Ware liefde wordt niet ontevreden.

“Mijn dochter, mijn zoon,

 ware liefde wordt niet ontevreden.
In de plaats daarvan, trekt zij nut bij een gevoel van ontevredenheid
– door het te veranderen in een mooi gevoel van tevredenheid.
Ik ben de Tevredenheid zelf.
Ik kan geen ontevredenheid verdragen
in een ziel die Mij liefheeft. (…)
Ware Liefde handelt uit Liefde of handelt helemaal  niet
Zij vraagt uit liefde en geeft uit liefde.
Zij eindigt alles in liefde.
Zij sterft door Liefde en herrijst door Liefde. “
“Ware liefde wordt niet ontevreden” LDC 11 – 22 mei 1912 

23 sept 2021- Effekten van een Woord en een Blik van Jezus

“Mijn zoon, mijn dochter,

Elk Woord van Mij  is een grotere eenheid, een grotere band.
En als de ziel voelt dat Ik naar haar kijk,
dan  begint de Genade te werken..

Als de Blik of het Woord lief en goedgunstig  was,  zegt de ziel :
“Hoe mooi, doordringend, zacht, melodieus was het!
Hoe zou je Hem niet kunnen liefhebben?

Als het een majestueuze Blik of Woord was, stralend van Licht,
zegt ze:
Wat een Majesteit, wat een Grootheid, wat een doordringend Licht!
Hoe klein voel ik mij!
Hoe ellendig ben ik!
Hoeveel duisternis is er in mij bij dat zo stralend Licht !”

“Effekten van een Woord en een Blik van Jezus ” BvdH 14

22 september 1921 – Leven in mijn Wil is heersen;

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

ze willen het niet begrijpen!
Leven in mijn Wil is  heersen.
Mijn wil te vervullen is onderworpen zijn aan mijn bevelen.
In de eerste toestand gaat het om bezitten,
In de tweede gaat het over  mijn orders  ontvangen en uitvoeren.
Hij die in mijn Wil leeft, maakt Hem tot de zijne en beschikt erover
Hij die mijn wil doet, ziet Hem als de Wil van God en niet als de zijne.
 Hij kan er niet over beschikken zoals hij wil.

Leven in mijn Wil is leven met slechts één Wil: de Wil Van God.

Deze Wil is heilig, helemaal zuiver en vredig.

aangezien maar één Wil regeert,
is er geen conflict en is alles in vrede. “
“Leven in mijn Wil is regeren” – BvdH 17 – 18 september 1924

22 sept 2021 – “Mijn lieve Mama is de heiligste van alle schepselen” –

Mijn dochter, mijn zoon,

kijk naar
– mijn lieve mama, de heiligste van alle schepselen,
– en het grote Goed dat zij in zich had om naar de mensen te brengen.
Niemand kan haar evenaren.  Zij volbracht
– het grote wonder het goddelijke Woord in zich te verwekken, en
– het Wonder van  God te kunnen geven aan elke mens.
En bij dit grote Wonder, nog nooit gezien noch gehoord,
– om het eeuwige Woord aan de mensen te kunnen geven,
zijn alle andere wonderen bij elkaar
–  als kleine vlammetjes voor de zon.
Hij die het meeste kan doen, kan het minste doen.
Op dezelfde manier, zullen  bij het Wonder
– van het herstel van het koninkrijk van mijn Wil bij de mensen
 alle andere wonderen kleine vlammetjes zijn
– voor de grote Zon van mijn Wil. “(…)

“Mijn lieve Mama is de heiligste van alle schepselen”
– BvdH 20 – 22 okt 1926                 

21 sept 2021 – “Het is natuurlijk dat zijn licht wordt gevoed door mijn Licht”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Zo zien we wat een groot kwaad zonde is:
Ze heeft ervoor gezorgd dat de mens
– ophield rond zijn Schepper te draaien,
– het doel van zijn schepping  dwarsboomde en
– licht in duisternis veranderde en schoonheid in lelijkheid.
Zonde is zo’n groot kwaad dat, ondanks mijn verlossing,
Ik de mens het vermogen niet kon teruggeven
– om de Godheid in zijn sterfelijk vlees te zien.
Dit zal alleen mogelijk zijn wanneer, hij  verpulverd
door de dood,  aankomt op de dag van het  oordeel. (…)
Door de erfzonde, stopte de mens rond zijn Schepper
te draaien. En bijgevolg, verloor hij de orde waarin hij leefde,
de heerschappij over zichzelf, zijn Licht. (…)
Weet je wie degene is die nooit ophoudt om Mij heen te draaien?
De mens die mijn Wil doet en erin leeft.
“Het is natuurlijk dat zijn licht wordt gevoed door mijn Licht”
BvdH  – 16 – Mijn dochter, mijn zoon,
 

21 sept 2021 – Ik wil je laten zien wie je bent

Mijn dochter, mijn zoon,

“De reden is dat Ik je wil laten inzien wie je bent.
Kijk, Ik doe dit voor je heil. Wees niet bedroefd. Ik wil je hart
voorbereiden voor de genaden die Ik voor jou gepland heb.
Tot nu toe heb Ik je steeds zeer voorzichtig bijgestaan.

Nu wil Ik het minder omzichtig doen.
Ik wil dat je je nietigheid met je handen  kan aanraken.
Ik zal je innig met Mij verenigen in diepe nederigheid,
– om hoge muren op jou te kunnen bouwen.

Dus in plaats van te wanhopen,
zou je
 vreugdevol moeten zijn  en Me bedanken
Want hoe sneller Ik je de stormachtige zee laat oversteken,
– des te vlugger zal je de veilige haven bereiken.

Hoe moeilijker de beproevingen waaraan Ik je onderwerp,
– des te overvloediger de genaden die Ik je zal schenken.
Wees moedig . Ik kom je weldra troosten in je verdriet.”

 

20 september 2021 – Ik zegen mijn Wil in jou,

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik zegen je met heel mijn Hart.
– Ik zegen mijn Wil in jou,
– Ik zegen jouw gedachten,  ademhalingen en hartslagen,
 zodat je
– altijd aan mijn Wil denkt
– voortdurend in mijn Wil ademt,
– enkel mijn Wil  je hartslag is. (…)
Telkens Ik je zegen,
laat Ik  het leven van mijn Goddelijke Wil in jou groeien.
Wanneer onze smeekbeden en zuchten verenigd zijn
vragen wij  één en hetzelfde :
‘dat de Goddelijke Wil gekend wordt
en dat zijn Koninkrijk spoedig mag komen.’ “(…)

“Ik zegen je met heel mijn hart” – LDC 25 –  10 oktober 1928 –

19 sept 2021 – Vergeet nooit dat Ik je bemin

“Mijn zoon, mijn dochter,

Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?
Omdat hij vergat dat Ik hem liefhad en hij vergat Mij te beminnen.
Dit was het eerste oorzaak van zijn val.
Als hij eraan gedacht had dat Ik hem zo zeer beminde en dat hij verplicht was Mij lief te hebben, zou hij nooit  besloten hebben Mij niet te gehoorzamen.

Dus eerst hield de liefde op en toen kwam de zonde.
En van zodra hij ophield zijn God lief te hebben, hield de echte liefde voor zichzelf op. Zijn ledematen en krachten kwamen tegen hem in opstand.
Hij verloor het beheer, de orde en hij werd bang.

En dit niet alleen maar de ware liefde voor andere schepselen hield op.
(…)Vergeet daarom nooit, in alle pijn en gemis
dat Ik je zeer veel bemin om zo nooit te vergeten om Mij te beminnen.(…)

“Vergeet nooit dat Ik je bemin ” BvdH 16

20 sept 2021 – Jezus wil dat Zijn Wil geschiedt, zodat Hij kan geven

“Mijn dochter,  mijn zoon,

mijn liefde, mijn verheven Goedheid  is zo groot
dat telkens als het schepsel mijn Wil doet en
handelt omdat Ik het verlang,  Ik haar van mijn eigen Wil geef.

En om haar steeds van Mijn Wil te kunnen geven,
verlang Ik dat zij mijn Wil doet. (..)

Door het werk van het schepsel dat  mijn Wil doet,
ontvang Ik mijn eigen Glorie.
Deze Glorie daalt neer vanuit de Hemel  en stijgt opnieuw  op
naar de voet van mijn Troon,  vermenigvuldigd
door de Goddelijke Wil die leeft in  het schepsel.

Als de mens  er  aan werkt om mijn Wil te doen, geef  Ik
haar de Mijne . En Ik geef aan dat werk  mijn Heiligheid,
mijn Macht en Wijsheid,  de Schoonheid van mijn werken,
een niet te berekenen en oneindige Waarde.” (…)

“Jezus wil steeds geven ” BvdH 16

19 sept 2021 – De schoonheid van de kleinheid

 

Mijn zoon, mijn dochter,

” slechtheid kan niet binnendringen in de echte kleintjes.
Weet je wanneer het kwaad begint te groeien en binnen te dringen?

Wanneer iemand zijn eigen wil begint binnen te doen.
Als deze binnenkomt,  begint het schepsel zichzelf te vullen
– en van zichzelf te leven.
Het Al gaat weg uit de kleinheid van het schepsel.
Het is voor haar alsof  zij  groter wordt,
– maar, dit is een grootheid om over uit te huilen.

Omdat God niet meer volledig in haar leeft,
– verwijdert zij zich van haar oorsprong.
Zij beledigt haar Herkomst en zij verliest het licht,
de schoonheid, de heiligheid en de frisheid van haar Schepper.

Ze lijkt te groeien voor zichzelf en misschien voor de mensen.
Maar voor Mij – oh, hoe vermindert zij!

Ze kan wellicht groot worden, maar zij zal nooit mijn geliefd kleintje zijn
– dat Ik  met Mijzelf vul,o pdat zij blijft zoals Ik haar geschapen heb. “(…)

“De schoonheid van de kleinheid” BvdH 16

18 sept 2021 – “Zij moeten naar mijn Waarheden verlangen.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hier op aarde zijn alle dingen gesluierd,  zowel in de natuurlijke
als in de bovennatuurlijke orde. (…)  De menselijke natuur is lichaam en geest .
De sluier van het lichaam verhindert de ziel om mijn Waarheden te zien.

Allen die tot Mij kwamen om naar Mij te luisteren met geloof in hun hart
– in  nederigheid en met de wens om de waarheden die Ik hen vertelde te kennen en in praktijk te brengen,  begrepen Mij.

Zij moeten  naar mijn Waarheden verlangen, ze willen kennen
– bidden en hun intelligentie vernederen  om hun geest te openen,
zodat het goede van het Leven van mijn Waarheden tot hen doordringt.

Door dit te doen, zullen zij de sluier scheuren en de Waarheden vinden helderder dan de zon.  Anders zullen zij blind blijven en zal Ik de woorden van het Evangelie herhalen:

“Je hebt ogen en je ziet niet, oren en je hoort niet, een tong en je bent stom.”

“Zij moeten naar mijn Waarheden verlangen.”  BvdH 28

18 sept 2021 – Het Wonder dat de mens terugkeert naar zijn oorsprong

Mijn zoon, mijn dochter,

“Mijn Woorden over de heiligheid en de kracht van mijn Fiat
– zullen de zielen doen herrijzen, doen terugkeren naar hun Oorsprong.

Zij zullen hen genezen van de melaatsheid, veroorzaakt door de menselijke wil.
Zij zullen hen het zicht geven om al het Goede van het Rijk van mijn Wil te kunnen zien,  omdat ze tot nu toe als blinden waren.

Zij zullen spraak geven aan vele doofstommen die,
terwijl zij in staat waren vele andere dingen te zeggen,
omtrent mijn Wil als vele doofstommen waren, zonder spraak.

En dan is er het grote Wonder van aan elke mens een Goddelijke Wil
te kunnen geven die alle Goeds bevat.

Wat zal mijn Wil de kinderen van Zijn Koninkrijk niet schenken,
wanneer zij Hem zullen bezitten! ” (…)

“Het Wonder dat de mens terugkeert naar zijn Oorsprong ” BvdH 20

17 september 2021 – Deelnemen aan de Smarten van onze Koningin – Mama

Mijn zoon, mijn dochter,

“Iedereen kan delen in de verdiensten en in de genaden
die voortkomen uit de Smarten van mijn Mama.

1.Iemand die, reeds vooraf,
– zichzelf in de handen van de Voorzienigheid legt,
– en zich aanbiedt om  te lijden wat de Heer over haar zal laten komen,
krijgt deel aan de eerste smart bij de profetie van Simeon. 

2. Wanneer Iemand die daadwerkelijk lijdt , en erin berust,
zich vaster aan Mij hecht en Mij niet beledigt,
dan is het alsof Ik gered word uit de handen van Herodes,
en Ik veilig en gezond bewaard word in het Egypte van dit hart.
En deze persoon heeft deel aan de tweede smart.

3.Wanneer iemand  zich neerslachtig en koud voelt,
zonder  Mijn aanwezigheid, en toch standvastig en trouw blijft
… en Mij nog meer zoekt en bemint,  dan neemt die persoon deel
aan de verdiensten en genaden die mijn Moeder verworven heeft
toen Ik verloren was. ” (…)

“delen in de Smarten van onze Koningin – Mama ” – BvdH 6

16 september 2021 – “Bemin Jezus”

 

De H. Maagd Maria  voegde  er aan toe :

“Mijn dochter,  mijn zoon,
probeer alles goed te maken door middel van de Liefde.

Moge je koesteren :
– enkel één ding : beminnen,
– enkel  één gedachte , één woord ,  één leven : Liefde  

Als je Jezus tevreden wilt stellen en blij maken,
– bemin Hem, en
– geef Hem altijd de gelegenheid om over liefde te spreken.

Dit is het enige wat Hem verlichting schenkt  en opvrolijkt:  Liefde.

Vraag Hem om met jou over Liefde te spreken,
en Hij zal in feeststemming zijn.”

“Bemin Jezus ” BvdH 10

15 september 2021 – Maria, Koningin van Smarten

Mijn zoon, mijn dochter,

“Het waren niet de smarten,
die mijn moeder tot Koningin maakten
en die haar deden schitteren met zoveel glorie.

Maar het was mijn almachtig Fiat,  dat in haar
elke daad en smart vormde en Zelf het leven was
van elk van haar smarten.

Mijn Fiat was de eerste daad, die het zwaard vormde,
 en haar de intensiteit van pijn gaf die Het wilde.

Mijn Fiat kon alle smarten die het wou
in dat doorboorde Hart plaatsen,
doorboring na doorboring toebrengen, pijn na pijn,
zonder een schaduw van de minste weerstand. (…)

Mijn Fiat gaf haar de volledige Glorie
en stelde haar aan tot ware en wettige Koningin.”
(…)

” Maria, Koningin van Smarten” – BvdH 14

14 september 2021 – Het Glorievol Kruis – Leven vanuit de Wil van de Vader

“Mijn dochter, mijn zoon,

niet alleen mijn handen en voeten werden aan het kruis genageld.
Ook  alle kleine deeltjes van mijn Mensheid,  mijn Ziel en mijn Godheid
werden alle vastgenageld in de Wil van de Vader.

In feite was de kruisiging de Wil van de Vader.
Daarom werd Ik vastgenageld en volledig omgevormd in Zijn Wil.

Dit was nodig. De zonde is immers niets anders dan het zich onttrekken
– aan de Wil van God,
– aan alles wat goed en heilig is, dat God ons gegeven heeft ,
en geloven zelf iets te zijn en de Schepper te beledigen.

Om te herstellen  voor  deze vermetelheid en  de  zelf-afgoderij van de mens, wilde Ik mijn wil opzij zetten en leven vanuit de Wil van de Vader,
– met de inzet van grote offers.”

“leven vanuit de Wil van de Vader” – BvdH 7

13 september 2021 – De Waarheden van Jezus zijn vol Leven

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Woorden zijn vol Waarheid en Licht. En zij dragen in zich
de kracht en de deugd  om de ziel te transformeren
– in de Waarheid zelf, in het Licht zelf, en
– in het Goede zelf dat zij bevatten,

zodanig dat de ziel niet alleen de Waarheid kent,
maar zij ook de kracht voelt om te  handelen
– volgens de Waarheid die zij kent.

Verder zijn mijn Waarheden vol pracht  en aantrekkingskracht,
zodanig dat de ziel, zich erdoor in vervoering laat brengen.(…)

In Mij is alles orde, harmonie en schoonheid.

De Waarheden die uw Jezus jou meedeelt zijn vol
– van Leven en
– van al het goede dat mijn Waarheden bevatten.” (…)

“De Waarheden van Jezus zijn vol van Leven” – BvdH 14

12 september 2021 – “zijn opstand tegen mijn Wil heeft de hel in hem geschapen”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Weet je dan niet dat de helse slang van Mij  het minst van al Mijn Wil kent ?
Hij heeft mijn Wil niet willen volbrengen.
Hierdoor heeft hij Hem niet gekend en niet bemind.  (…)

Meer nog, hij verafschuwt het meest de mens die mijn Wil doet.
Hij geeft er niet om dat de ziel  bidt,  naar de biecht gaat,
de communie ontvangt  boete doet of  wonderen verricht.

Wat hem het meest kwelt, is dat de ziel mijn Wil doet.

Omdat hij in opstand kwam tegen mijn Wil, werd de hel in hem geschapen,
– zijn ongelukkige toestand, de woede die hem verteert.
Mijn Wil is hel voor hem.” (…)

” zijn opstand tegen mijn Wil heeft de hel in hem geschapen” – BvdH 16