BVH – Mei 2021

31 mei 2021 – de Koningin van de Liefde

Mijn zoon, mijn dochter,

Wie kan haar weerstaan en haar niet geven wat zij wil?

Bovendien is het  onze Wil zelf
– die verlangt wat zij wil en
– die Ons met eeuwige banden overal verenigt,
zodat Wij haar niets kunnen weigeren.

(…) Haar schoonheid is niet te evenaren.
Zij betovert, fascineert en verovert.

Haar liefde is zo groot
– dat zij zich aan allen schenkt,
– dat zij allen bemint en
– dat zij  zeeën van Liefde achterlaat.

We kunnen haar de Koningin van de Liefde noemen,
de Overwinnares van de Liefde.

Zij beminde zozeer dat zij door deze Liefde haar God overwon.

De Koningin van de Liefde- BvdH36

31 mei 2021 – 5de Glorievol Geheim – de Kroning van Maria in de Hemel

Mijn zoon, mijn dochter,

de gehele Hemel zong en vierde Feest voor  haar,
die nooit haar eigen wil deed. 

De Goddelijke Wil was zo vrijgevig voor mij.
Hij verrijkte mij met
– nog mooiere Hemelen, nog schitterendere Zonnen,
– zeeën van Schoonheid, Liefde en Heiligheid.
Deze lieten mij toe
– Licht, Liefde en Heiligheid aan allen te schenken
– en allen in Mij in te sluiten.

Het is de Goddelijke Wil die in mij werkte,
die zulke grote wonderen  verricht heeft. (…)

Ik was het enige schepsel dat in de Hemel aankwam,
in wie de Goddelijke Wil op aarde geschied was, zoals in de Hemel.
De Goddelijke Wil had zijn Koninkrijk in mijn ziel gevestigd. (…)

De Kroning van Maria in de Hemel -M.Maria -D31

30 mei 2021 – 4de glorievol Geheim – De Opname van Maria in de Hemel – BvdH18

Mijn dochter,  mijn zoon,

de echte naam van dit Feest zou moeten zijn:
Feest van de Goddelijke Wil.

Op het Feest van de Opname in de Hemel  van mijn  Moeder,
wordt in de eerste plaats mijn Wil gevierd.

Het is immers mijn Wil die mijn Moeder zo hoog deed opstijgen
dat zij zich onderscheidde boven  allen.  Al het andere zou  niets
geweest zijn, als Zij niet het Wonder van mijn Wil had bezeten.

Het was mijn Wil die haar Goddelijke Vruchtbaarheid
schonk en haar de Moeder van het Woord maakte.
Het was mijn Wil
 die haar
alle schepselen  deed omhelzen en de Moeder van allen worden en
iedereen deed liefhebben met een Goddelijke Moederliefde.
Het was mijn Wil die haar Koningin van alle schepselen  maakte.(…)

Toen mijn Moeder in de Hemel aankwam, ontving mijn Wil de eerste
Eer, de Glorie en de overvloedige Vrucht van Zijn werk in de Schepping

De Opname van de Maagd Maria in de Hemel – BvdH18

30 mei 2021 – Feest van de H. Drie-eenheid – De Goddelijke Liefde van mijn Moeder

Mijn  dochter, mijn zoon,

van zodra ik uit de schoot van mijn Moeder  kwam,
had Ik  Liefde en Goddelijke Genegenheid nodig.

Ik verliet mijn hemelse Vader in de Hemel.
We hielden van elkaar met een Goddelijke Liefde.
Alles was Goddelijk tussen de Goddelijke Personen:
Affecties, Heiligheid, Macht, enz.

Ik wilde niet dat dat zou veranderen toen Ik op aarde kwam.
Mijn Goddelijke Wil bereidde de Goddelijke Moeder voor,
zodat Ik kon hebben :
– de Goddelijke Vader in de hemel en
– de Goddelijke Moeder op aarde. (…)

“Mijn paradijs was in de Liefde van mijn Moeder” – BvdH30

29 mei 2021 – “Laat Ons in jou leven”

Mijn dochter, mijn zoon,

indien  iedereen kon begrijpen dat alleen mijn Goddelijke Wil

grote dingen kan doen,  oh, hoe gelukkig zouden ze allemaal zijn.

Iedereen zou  blij zijn met de kleine plaats, en het ambt
waar God hem geplaatst heeft.
Daarom, stel jezelf tevreden met één klein werkje te verrichten,
verenigd met mijn Wil,   liever dan een groot werk zonder Hem.

Mijn Wil is immers immens en jij bent aanwezig in alles wat Hij doet.
Je zal jezelf vinden in zijn Liefde, in zijn Kracht, in zijn Werken. (…)

“Laat Ons in jou leven”- BvdH33

29 mei 2021 – 3de Glorievol Geheim – de Nederdaling van de H.Geest

Mijn dochter, mijn zoon,

Wat een verandering gebeurde op deze Pinksterdag!

Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen
– nieuwe Kennis,
– onoverwinnelijke Sterkte,
– brandende Liefde.

Een nieuw leven begon in hen en maakte hen onbevreesd en moedig.

Zij trokken rond in de ganse wereld om de Verlossing bekend te maken
en hun leven te geven voor hun Meester. (…)

Ik ben nog altijd de Lerares in de Kerk. 
Alles is haar door mij geschonken
.
En Ik zet mij volledig in voor mijn kinderen.(…)

de Nederdaling van de H.Geest”  M.Maria D30

28 mei 2021- 2de Glorievolle Geheim – de Hemelvaart van Jezus

Dochter,  zoon van mijn Wil,

toen uw Jezus  uit de Hemel op aarde neerdaalde, zei Hij:
“Ik ga heen en Ik blijf
“.
Toen Hij opsteeg naar de Hemel, zei Hij:
“Ik blijf en Ik ga heen”.

Bij het neerdalen als Sacrament in de mensen,  herhaalt mijn Woord:
“Ik ga heen en blijf in het Tabernakel“.

Op dezelfde manier, kan de mens die in mijn Wil leeft,
mijn Woord herhalen in al zijn handelingen.
Zodra hij met een daad begint, wordt zijn Jezus in die daad gevormd.

Mijn Leven kan zich vermenigvuldigen in het oneindige,
zo vaak als Ik het wil.
Daarom, in alle waarheid, kan hij zeggen:  “Ik ga heen  en ik blijf”.

“de Hemelvaart van Jezus”- BvdH- 35

28 mei 2021 – “Moge Mijn Wil bekend zijn en heersen”

Mijn zoon, mijn dochter,

Bidden is als geld betalen om het goed te verkrijgen dat je wenst.
Het gebed vormt het respect, de waardering, de liefde die nodig is
om het goed te bezitten.
Het gebed vormt de leegte in de ziel waar het gewenste goed zal komen.
Anders, als Ik het goed zou willen geven, zou er geen plaats voor zijn.

Jullie kunnen Mij dus geen grotere Glorie geven dan door Mij te vragen
“dat mijn Wil bekend wordt en dat Hij heerst.”
Dit is Mijn Gebed, het vurig Verlangen van mijn Hart.

Mijn Liefde is zo groot is dat Ik mijn Wil kenbaar wil maken.
Zij stroomt over op jou en Ik laat je zeggen:
“Laat uw Fiat komen, laat uw Wil bekend worden. ”

Zodanig dat Ik het ben die in jou bidt, en niet jij. (…)

“Moge mijn Wil bekend zijn en heersen.” BvdH33

27 mei 2021 – Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil

Mijn zoon, mijn dochter,

Aandacht is het oog van de ziel dat
– het Geschenk dat Ik wil geven kent
– het voorbereidt om Het te ontvangen.

Ik wil mijn schatten niet aan blinden geven.
Ik wil dat je hen  ziet en kent.

Maar weet je waarom?
Door het zien van mijn Geschenk waardeer je het.
En door Het te kennen, bemin je Het.

Ik laat je mijn Licht voelen, mijn Kracht, mijn Liefde.
Ik voel in je kleine gedachte  Liefde herhaald,
die de Goddelijke Wil weet te geven.

Het eerste wat mijn Goddelijke Wil doet voor degene
die in Hem  wil leven, is het zicht geven
om naar Ons te kijken en Ons te kennen.”

Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil – BvdH33

27 mei 2021 – 1ste Glorievol Geheim – De Verrijzenis van Jezus

Mijn zoon, mijn dochter,

door  te verrijzen,  heb Ik niet alleen
de verrijzenis van de lichamen mogelijk gemaakt,
maar ook deze van het leven in mijn Wil.

Indien ik niet opnieuw  tot leven gekomen was,
dan had de mens niet kunnen terugkeren in mijn FIAT

Want hij bezat  de kracht niet,
– de schakel  van de verrijzenis in de Mijne.

Als Ik toen, terwijl Ik het kon,  niet verrezen was,
dan zou mijn Liefde  onvolledig geweest zijn. (…)

De Verrijzenis van Jezus – BvdH 24

26 mei 2021 – 5de Droevige Geheim – De Kruisiging van Jezus

“Heilige Vader,
hier ben Ik, beladen met alle zonden van de wereld.
Er is geen schuld die niet op Mij is uitgestort.

Laat daarom uw Goddelijke Gerechtigheid niet meer
neervallen op de mensen maar op Mij, uw Zoon.

O Vadersta Mij toe alle zielen aan dit Kruis te binden en door
mijn Bloed en mijn Wonden, vergiffenis te verkrijgen voor allen.

O Vader, zie tot welke toestand Ik herleid ben!
Omwille van  dit Kruis, en al dit Lijden,  
breng in allen
een ware bekering, vrede, vergeving en heiligheid.

Stop uw woede tegen de arme mensheid, tegen mijn kinderen.
Zij zijn blind en zij weten niet wat zij doen.”(…)

De Kruisiging van Jezus – Passie – Uur 19

26 mei 2021 – De Bedroefde Mama – de Goddelijke Wil.

 

Luisa schrijft: 

Ik overwoog het Uur van de Passie waarin de bedroefde Moeder
haar dode Zoon in haar armen ontving en Hem in het graf legde.

Ik zei tot haar:
“Lieve Mama,
ik leg alle zielen in uw armen naast Jezus,
zodat
–  u hen allemaal erkent als uw kinderen,
–  u hen één voor één inschrijft in uw Hart
–  u hen  in de Wonden van Jezus plaatst.

Zij zijn de kinderen van uw immense smarten.
En dit is voldoende voor u
om hen te erkennen en te beminnen.

Ik wil alle generaties in de Opperste Wil plaatsen
zodanig dat niemand ontbreekt.
En, ik troost u en deel in uw pijnen, in naam van allen.

Ev- de H. Maagd Maria – mijn Wil –BvdH 16

25 mei 2021 – 4de Droevige Geheim – De Aanbidding van de H.Maagd Maria

Luisa : “Heer, wat deed Uw Mama op het ogenblik
van deze zo droevige ontmoeting?”

Jezus :  “Mijn dochter, zij deed een zeer eenvoudige
en diepe daad van Aanbidding.

Hoe eenvoudiger een daad is, hoe  gemakkelijker bereikt hij God.
In deze eenvoudige daad, deed zij wat Ikzelf binnenin deed.
Dat was zeer aangenaam voor MIj,
veel meer dan wanneer zij iets groters zou gedaan hebben.

Ware Aanbidding bestaat hierin:
De ziel lost zich op in de Goddelijke Sfeer.
Zij verenigt zich met God in alles wat Hij doet.(…)

De Aanbidding van de heilige Maagd Maria – BvdH 6

25 mei 2021 – 4de Droevige Geheim – Jezus neemt het Kruis en draagt het naar Calvarië.

(…) Jezus zegt tot het kruis:


“Heilig Kruis, jij bent het doel van mijn bestaan hier beneden.
In jou concentreer Ik geheel Mijzelf.
in jou plaats Ik al mijn kinderen.

Jij zal hun leven zijn,  hun licht,  hun verdediging,
hun bescherming en hun kracht.
Jij zal hen in alles helpen.
Jij zal hen glorievol  bij Mij brengen in de Hemel.

O Kruis, zetel van Wijsheid,
– jij alleen zal de ware Heiligheid onderrichten,
– jij alleen zal helden, atleten, martelaren en heiligen vormen.

Mooi kruis, jij bent mijn Troon.(…)

Jezus omhelst  het Kruis  – Passie – Uur 18

25 mei 2021 – “Jouw menselijke wil mag niet langer bestaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Mijn Wil. als de eerste Daad
wil zich aan jou geven. (…)

Het is zo moeilijk om iemand te vinden die
al zijn rechten  wil afstaan
om mijn Wil alleen in  zich te laten heersen.

De meesten willen altijd
een beetje van hun eigen wil behouden.

En omdat mijn Wil niet volledig  in hen regeert,
kan Hij zijn Leven in hen niet vormen” (…)

“Zijn(haar)  menselijke wil mag niet langer bestaan” LDC16

24 mei 2021 – Het Moederschap van de Koningin van de Hemel

 

(…) Ik wens dat iedereen weet dat allen die in mijn Wil willen leven
een Koningin en een machtige Moeder hebben
– die hen alles zal geven wat hen ontbreekt en
– die hen zal opvoeden in haar Moederschoot.

In alles wat zij doen, zal zij bij hen zijn
– om in hun daden de hare na te bootsen.

Zij zullen bekend zijn als kinderen die opgevoed en onderricht zijn
– door het liefhebbende Moederschap van mijn moeder!

Deze  kinderen zullen haar gelukkig maken en haar glorie en eer zijn.
(…)
Het Moederschap van de Koningin van de Hemel – BvdH – 36

24 mei 2021- 3de Droevige Geheim – De Doornenkroning van Jezus

 

“Mijn kind, deze doornen zeggen
– dat Ik Koning van elk hart wil zijn,
– dat alle heerschappij aan Mij toebehoort.

Jij, neem deze doornen en prik jouw hart.
Laat er alles wat niet van Mij is uitvloeien.

Laat een doorn achter in jouw hart
– om je eraan te herinneren dat Ik  jouw Koning ben, en
– om al de rest erbuiten te houden.

Ga naar alle harten. Prik hen
– om alle  trots en rottigheid naar buiten te laten komen
– en Mij tot Koning van allen uit te roepen.” (…)

  De Doornenkroning van Jezus-Passie – Uur 17 

23 mei 2021- Pinksteren – De Nederdaling van de H.Geest

Mijn dochter, mijn zoon,

intussen kwam de dag dat de H. Geest neerdaalde
in het cenakel,  zoals beloofd door mijn Zoon.
Wat een verandering gebeurde op deze Pinksterdag !
Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen
nieuwe kennis, onoverwinnelijke sterkte, vurige  liefde.

Er begon nieuw leven  in hen en zij werden onbevreesd en moedig.
Zij trokken  in de ganse wereld rond om de Verlossing
bekend te maken en hun leven te geven voor hun Meester.

Ik zal de heilige Geest laten neerdalen in jouw ziel, zodat Hij
– al het menselijke in jou zal verteren,
– met zijn verfrissende adem over jou zal heersen
en je in de Goddelijke Wil bevestigen.

De Nederdaling van de H.Geest – M.Maria – D30

23 mei 2021 – Pinksteren – Liefde ! Liefde !

 

“Op elk moment, op elk uur,  wil ik U beminnen  met geheel mijn hart.
In elke ademtocht van mijn leven,  zal ik U beminnen.
In elke hartslag, zal ik herhalen:  “Liefde, Liefde”.
In elke druppel van mijn bloed, zal ik “Liefde, Liefde” roepen.
In elke beweging van mijn lichaam, zal ik alleen Liefde omarmen.

Alleen over Liefde wil ik spreken, alleen naar Liefde wil ik kijken,
alleen naar Liefde wil ik luisteren, alleen aan Liefde wil ik denken.
Alleen van Liefde  wil ik verbranden, alleen Liefde wil ik consumeren,
alleen Liefde wil ik proeven, alleen Liefde wil ik behagen.

Alleen van Liefde wil ik leven En alleen in liefde wil ik sterven. (…)

Op elk moment, in alle uren, wil ik iedereen oproepen tot Liefde.

Pinksteren – “Liefde ! Liefde !” – BvdH – 10 “

22 mei 2021 – 2de droevige Geheim – de Geseling van Jezus

“Jullie allen die Mij liefhebben,

kom om de heldenmoed van de ware liefde te leren!
Kom om in Mijn Bloed de dorst te bedaren
– van jullie hartstochten,
– van jullie zovele ambities,
– naar zovele genoegens en pleziertjes,
– naar zoveel sensualiteit!
In mijn Bloed zullen jullie de remedie vinden voor al jullie kwalen.” (…)

“Mijn Vader, moge elke geselslag eerherstel brengen aan U
– voor elke soort zonde – de ene na de andere. (…)

Mogen deze geselslagen
– de harten van de mensen treffen, en
– tot hen spreken over mijn Liefde,
zodanig  dat zij gedwongen worden om zich aan Mij over te geven.” (…)

de Geseling van Jezus – de Passie- Uur 16

22 mei 2021 – “Zorg ervoor dat je steeds in mijn Wil loopt. “

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik wil dat je gedachten zich bevinden in mijn Wil,
– die boven alle menselijke intelligenties zweeft
om zijn Mantel uit te breiden over alle geschapen geesten.

Ik wil dat zij opstijgen naar de troon van de Eeuwige,
en dat zij alle menselijke gedachten aan God kunnen offeren,
– getekend met de Eer en de Glorie van mijn Wil.

Spreid de mantel van mijn Wil uit
– over alle menselijke ogen, over al hun woorden.
Plaats je eigen ogen en je eigen woorden boven die van hen
– en verzegel hen in mijn Wil.

Zo zullen zij  opstijgen tot bij de Allerhoogste Majesteit
en Hem de Hulde brengen,
alsof allen hun ogen en woorden  in mijn Wil gebruikt hadden .(…)

“zorg ervoor dat je  in mijn Wil loopt. – BvdH – 13 “

22 mei 2021 -” Liefde is alles.”

“Mijn dochter, mijn zoon,
Liefde omvat alles, houdt alles vast, geeft leven aan alles,
triomfeert over alles, verfraait alles, verrijkt alles.

De Liefde is jaloers op alles, zelfs op iemands gedachte en adem …
Zij wil alles voor zich.
Zij geeft aan de ziel geen natuurlijke, maar goddelijke Zuiverheid.
En dit geldt ook voor wat betreft alle andere deugden.

Liefde is geduld, liefde is gehoorzaamheid,
Zij is zoetheid, is standvastigheid, is vrede
Zij is alles.”

BvdH 10 – 23 November 1910 _
Liefde is alles. Zij verandert de natuurlijke deugden in goddelijke.

21 mei 2021 – De waarheid is eenvoudig

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

om deze Waarheden te kennen,
is het nodig om ernaar te verlangen en hen te willen kennen.

Het is niet genoeg om de wil te hebben om de Waarheid te kennen.
Het is ook nodig om
– je eigen zwakheden te overwinnen en
– en jouw leven in het Licht van deze Waarheid te ordenen.

Als deugden en waarheden niet onder het teken van ‘eenvoud’ staan,
zijn zij als zonder Lucht en zonder Licht.”

De Waarheid is eenvoudig- BvdH 13

21 mei 2021 – 1ste Droevige Geheim – De Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven

“Mijn dochter, mijn zoon,
help Mij, geef Mij zielen.”(…)

Weet, dat Ik in deze drie Uren van de bitterste Doodstrijd
in de Hof van Olijven het leven van elk mens in Mijzelf insloot.
Ik heb al hun lijden en zelfs hun dood ondergaan.
En aan elke mens heb Ik mijn eigen Leven gegeven.

Mijn Doodstrijd ondersteunt die van hen. En mijn bitterheden
en mijn Dood veranderen voor hen in een bron van zoetheid en leven.

 Hoeveel kosten de zielen Mij!
Ik zou willen dat zij Mij hiervoor  vergoeden.
Je hebt gezien, mijn dochter, dat terwijl Ik aan het sterven was,
Ik opnieuw begon te ademen.
Dat was de dood van de mensen die Ik in Mijzelf voelde.”
 (…)

De Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven – Passie 7

20 mei 2021 – 5de Geheim van het Licht – de Instelling van de H.Eucharistie

Mijn dochter, mijn zoon,

Toen Ik dit grote Sacrament instelde,
heeft mijn eeuwige Wil, in vereniging met mijn menselijke wil,
Mij alle geconsacreerde Hosties getoond,
–  die zouden bestaan tot aan het einde van de tijden.

Ik keek naar alle en consumeerde hen één voor één.
Ik zag in elke Hostie mijn sacramenteel Leven,  Levend en
met een vurig verlangen om zich aan de mensen te geven. (…)

Vooraleer in de harten van de mensen af te dalen,
heb Ik Mezelf ontvangen
– om mijn Goddelijke Rechten veilig te stellen en
– om mijn Persoon te kunnen aanbieden aan de mensen.

Ik wilde de mensen met diezelfde Daden bekleden
die Ik volbracht toen Ik Mezelf ontving. Ik gaf hen de juiste
ingesteldheid en zij kregen bijna het recht om Mij te ontvangen.(…)

 De Instelling van de Heilige Eucharistie –  BvdH 15

20 mei 2021 – Ik heb altijd de Wil van mijn Vader gedaan.

Mijn zoon, mijn dochter,

(…) In de Verlossing wilde Ik boeten voor de zonden
van de mensen door veel te lijden.
Ik heb nooit mijn eigen wil gedaan, maar altijd de Wil
van mijn Vader, zelfs in de meest onbelangrijke dingen,
zoals ademen, kijken, spreken, enz.

Mijn Mensheid kon niet bewegen, noch leven,
tenzij zij bezield was door de Wil van mijn Vader.

Ik zou liever duizend keer gestorven zijn,  liever dan
ook maar één ademhaling buiten zijn Wil om te ademen. (…)

Op deze manier, heb Ik de menselijke wil
opnieuw aan de Goddelijke Wil verbonden.

En omdat Ik waarlijk God en waarlijk Mens ben, heb Ik aan mijn Vader
al de Glorie en de Rechten teruggegeven die Hem toekwamen,.
(…)

Ik heb altijd de Wil van mijn Vader gedaan – BvdH 20

19 mei 2021 – 4de Geheim van het Licht – De Gedaanteverandering van Jezus

Mijn dochter, mijn zoon, 

Ik moest eerst bekend maken  wat mijn Mensheid uitwendig
deed en leed, om nadien de zielen te kunnen laten kennen
wat mijn Godheid innerlijk deed.
De mens is niet in staat om mijn Werken allemaal te begrijpen.
Daarom openbaar Ik Mij beetje bij beetje.(…)

(…)Ik zal een cohorte van zielen hebben die in mijn Wil leven,
die de daden van de mensen opnieuw zullen verrichten.

Ik zal de Glorie ontvangen van de vele Daden, die alleen door Mij
gedaan zijn, evenals de daden die door de mensen verricht zijn. (…)

Deze zielen zullen niet langer menselijk handelen. 
In mijn Wil, zullen hun daden  voor allen vermenigvuldigd worden
op een volkomen Goddelijke Wijze.(…)

4de Geheim van het Licht – De Gedaanteverandering van Jezus – BvdH12

19 mei 2021 – Mijn wil kan komen om te regeren

Mijn dochter, mijn zoon,

“De menselijke wil heeft de lucht met wolken bedekt
zodat een dikke duisternis over alle schepselen heerst.
Dus zijn ze bijna allemaal als aan het rondtasten. (…)

Degene die in mijn Wil handelt,
stijgt echter boven deze duisternis uit.
Hij zendt stralen van Licht naar de aarde.

Zo schudt hij hen
die op het lage niveau van hun eigen wil leven.
En hij bereidt hen voor
om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen.

Daarom verlang ik er zo naar dat je in mijn Wil leeft,
zodat je een Hemel van Licht voorbereidt…
En dan, in het bezit van het Licht van mijn Wil,
zullen de mensen Hem liefhebben.(…)

Ev- Mijn Wil kan komen om te regeren- BvdH16

 

18 mei 2021 – Jouw leven zal zijn als Mijn Leven

Mijn dochter, mijn zoon,

Heb moed! . ik  verlaat je niet.
Ik ben altijd in jou, hoewel jij Mij niet altijd ziet.

Verenig jezelf altijd met Mij.
Als je bidt, laat dan je gebed in het Mijne stromen
– waardoor mijn Gebed jouw gebed wordt.

Als je werkt, laat je werk dan in het Mijne vloeien
– en maak mijn Werk jouw werk.

Als je lijdt, laat dan je lijden in het Mijne stromen
en maak Mijn Lijden tot jouw lijden.  (…)

Jouw leven zal niet zijn als jouw leven, maar als het Mijne.”

EV – Jouw leven zal zijn als Mijn Leven- BvdH11 –

17 mei 2021 – De Glorie aan de Vader vervolledigen

“Mijn dochter, mijn zoon,

niet alleen de kroning met doornen was driemaal.
Maar bijna al het Lijden dat Ik leed tijdens mijn Passie was drievoudig:

Er waren  drie uren van Doodstrijd in de Hof van Olijven, (…)
Drie keer heeft mijn Hart bloed vergoten
– uit Zichzelf  in de Hof van Olijven,
–  bij de Kruisiging toen ik uitgestrekt werd op het Kruis
– na mijn Dood toen mijn zijde werd opengereten door een lans.
Er waren drie Uren van Lijden aan het Kruis.

Hoeveel ‘drievouden’ waren er!  En dit alles gebeurde niet bij toeval.
Alles werd volgens de goddelijke ordening tot stand gebracht
– om de Glorie van mijn Vader te vervolledigen.
– om het eerherstel te brengen dat de mensen Hem verschuldigd zijn, en
– om genaden voor de mensen  te bekomen.(…)”

De Glorie aan de Vader vervolledigen – BvdH 6

17 mei 2021 – 2de Geheim van het Licht – Het Wonder te Kana

Mijn dochter, mijn zoon,

(….) met het hart van een mama, zei ik tegen hen:
“Mijn kinderen, willen jullie heiligen worden?
-Doe dan  de Wil van mijn Zoon. Wijk niet af van wat Hij jullie zegt.
En jullie zullen  zijn Gelijkenis, zijn Heiligheid en zijn Macht verkrijgen.

Willen jullie dat jullie kwalen ophouden?
– Doe wat mijn Zoon jullie zegt.
Willen jullie iets verkrijgen, zelfs  iets moeilijks?
– Doe  wat Hij jullie zegt en wat Hij verlangt.
Willen jullie  verkrijgen wat nodig is voor het natuurlijke leven?
– Doe  wat mijn Zoon jullie zegt.” (…)

Wat Hij jullie zegt en wat Hij  verlangt bevat zo’n Kracht
– dat het in jullie zielen de gewenste genaden teweegbrengt.

Door dit wonder  heeft mijn Zoon mij een zeer grote eer bewezen:
Hij gaf mij de titel van”Koningin van alle Wonderen”.

Het Wonder te Kana – M.Maria Med6

15 mei 2021 – Aanbidding in de Goddelijke Wil

“Dochter, zoon  van onze eeuwige Wil,

kniel  neer voor onze Opperste Majesteit.
In de naam van alle schepselen, bied Hem
– uw aanbidding, uw eerbetoon en uw lof aan
met de Kracht, Wijsheid en Liefde van onze Wil.

De Kracht, de Wijsheid en de Liefde van
van de drie goddelijke Personen staan in verbinding met
het verstand, het geheugen en de wil
van alle schepselen,

Zo zullen we uw aanbidding, uw eerbetoon en uw lof
 voelen stromen in de intelligenties van alle mensen. (…)

En zij zullen Ons aanbidden, verheerlijken en beminnen.”

“Aanbidding in de Goddelijke Wil ” BvdH 17-

15 mei 2021 – 5de Blijde Geheim – De terugvinding van Jezus in de Tempel

Mijn zoon, mijn dochter,

“Denk  je misschien dat Hij mijn lijden niet kende?  Integendeel!
Mijn tranen, mijn zoeken en mijn bittere en intense smart,
weerklonken in Zijn Hart.

In deze zo pijnlijke uren offerde Hij zijn eigen Mama op
aan de Goddelijke Wil, haar die Hij zozeer beminde.
Hij wou mij tonen dat ook ik, op een dag, het Leven van mijn Zoon zou opofferen aan de Goddelijke Wil.

In deze onuitsprekelijke pijn ben ik jou niet vergeten, mijn lief kind.
Dit kan voor jou als voorbeeld dienen.  Zodat ook jij, de kracht zal hebben
om alles op te offeren aan de Goddelijke Wil.(…)”

5de Blijde Geheim – De terugvinding van Jezus – M.MariaM5

14 mei 2021 – 4de Blijde Geheim – De opdracht van Jezus in de tempel.

Lieve zoon, lieve dochter,

mijn hart werd het meest doorboord toen ik hoorde dat mijn Zoon
– niet alleen de redding zijn, maar ook de ondergang van velen ,
– en dat Hij een teken van tegenspraak
zou zijn.

Wat een lijden!  Wat een pijn!
Als de Goddelijke Wil mij niet ondersteund had,
zou ik ter plaatse gestorven zijn door de hevige pijn.  (…)

Maar Hij had mij het leven geschonken  – om in mij –
– binnenin het koninkrijk van de Goddelijke Wil,
het Koninkrijk van Smarten te vormen.

Daarom werd aan mijn titel van “Moeder van alle mensen”
deze toegevoegd van “Moeder en Koningin van Smarten”.

4de Blijde Geheim – De opdracht van Jezus in de tempel. MMariaMed3-

14 mei 2021 -EV – Leven in mijn Wil

Mijn zoon, mijn dochter,

leven in mijn Wil brengt met zich mee
dat  je eigen wil alle rechten verliest.
Deze rechten behoren toe aan de Goddelijke Wil.

Leven in mijn Wil  is niet enkel
handelen  in overeenstemming met mijn Wil.

Maar het betekent ook dat je jezelf
– geen  gevoel,  geen gedachte, geen verlangen,
– zelfs geen enkele ademtocht
toestaat , waarin mijn Wil niet alle plaats inneemt. (…)

Dit maakt mijn Goedheid bereid om
– voor jou de deuren van mijn Wil te openen,
– je in mijn Wil te laten leven,
– en je in ruil hiervoor mijn Goddelijke Rechten te geven.(…)

Bijgevolg: “wees waakzaam en verlaat mijn Wil nooit.”

EV – Leven in mijn Wil- BvdH17 –

13 mei 2021 – De Hemelvaart van Jezus

Mijn dochter, mijn zoon,

Terwijl Hij ons zegende, steeg Hij omhoog naar de Hemel, samen
met de grote menigte zielen die Hij uit het Limbus meegenomen had.
Allen die daar stonden, een groot aantal, zagen Hem opstijgen.

Maar wanneer Hij in de hoogte aankwam, onttrok een wolk van licht
Hem aan hun blikken.

Mijn dochter,  ik,  je moeder, volgde Hem in de hemel en woonde
het grote Feest van de Hemelvaart bij. Het hemels vaderland was voor
mij niet vreemd.  En zonder mij was het Feest van de Hemelvaart
van mijn Zoon niet volkomen geweest zijn.

Lieve dochter, alles wat je gehoord en bewonderd hebt, was niets anders
dan de macht van de Goddelijke Wil, die in mij en mijn Zoon werkte.(…)

“De Hemelvaart van Jezus ” M.Maria D29-

12 mei 2021 -Bemin Mij !

(…) “Ik wil je leren op welke manier je met Mij moet zijn:

eerst
 moet je in Mij binnengaan, jezelf in Mij omvormen
en nemen wat je in Mij vindt.
Ten tweede, als je jezelf helemaal met Mij gevuld hebt,  ga dan
naar buiten en werk samen met Mij, alsof jij en Ik één geheel vormen,
zodanig dat … wat Ik doe,  jij ook doet.
Ten derde, neem deze daden die we samen hebben gedaan en
ga een ogenblik weg van Mij.  Begeef je onder de mensen en
geef alles … …geef mijn Goddelijk Leven aan elk van hen.

Keer dan snel terug in Mij. En geef Mij, in naam van allen,
alle eer die zij Mij moeten geven,  
terwijl je bidt, hen verontschuldigt, herstelt, bemint.(…) “

Bemin Mij – BvdH 8-

12 mei 2021 – De Geschriften over de Goddelijke Wil

Mijn dochter, mijn zoon,

De demonen vrezen het meest van alles dat deze Geschriften
over mijn Wil gepubliceerd worden.

Zij zijn immers bang om hun koninkrijk op aarde te verliezen.
Dit hebben zij immers gekregen toen de mens zich uit de Goddelijke Wil terugtrok  en zijn menselijke wil de vrije loop liet.  Oh ja!  Het was daadwerkelijk op dat moment dat de Vijand zijn koninkrijk op aarde verwierf.

En als mijn Wil op aarde zou heersen,
zouden ze zichzelf vanzelf in de diepste afgrond storten.(…)

Wat jou betreft, schenk geen aandacht aan hen.
En leer hiervan om mijn Lessen nog meer  te waarderen.

“De Geschriften over de Goddelijke Wil” BvdH 17-

12 mei 2021 – 3de Blijde Geheim -De Geboorte van Jezus.

Mijn dochter, mijn zoon

Je moeder voelde dat zij Hem niet meer in zich kon houden.
Zeeën van Licht en Liefde overstroomden mij.

En zoals ik Hem in zeeën van Licht ontvangen had,
zo kwam Hij ook in een Zee van Licht uit mijn moederlijke schoot.

En in dit Licht, wachtte ik vol blijdschap om mijn kleine Jezus aan mijn hart te drukken. Als Hij mijn schoot verliet, hoorde ik zijn eerste liefdevolle kreetjes.

De engel van de Heer legde Hem in mijn armen en ik drukte Hem vol tederheid aan mijn hart. Ik gaf Hem mijn eerste kus en de kleine Jezus gaf mij de Zijne.

(M. Maria dag 21)

3de Blijde Geheim -De Geboorte van Jezus – M.Maria dag21-dag22

10 mei 2021 – 1ste Blijde Geheim – De Boodschap van de engel Gabriël aan Maria

 

(…)De engel  kwam voor mij staan, boog en begroette mij:

“Wees gegroet Maria, onze Koningin. Het Goddelijk Fiat heeft u
met genade vervuld. 
Het Goddelijk ‘Fiat’ heeft zich al uitgesproken.
Het wenst neer te dalen. 
Het is klaar. Het staat achter mij.
Maar Het wil eerst uw ‘Fiat’, om zijn ‘Fiat’ te kunnen vervullen.” (…)

Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Oh, wat een Wonder!
De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij.

 Mijn Fiat kreeg dezelfde waarde als het Goddelijk Fiat.
Dit Fiat vormde uit het zaad van mijn mensheid, de kleine Mensheid,
die het Goddelijk Woord zou insluiten
.

En zo ging het grote Wonder van de Menswording in vervulling.(…)

“De Boodschap van de engel Gabriël aan Maria” MMaria-D19-

9 mei 2021 -Het “Onze Vader” – “Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel”

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik bad de Vader om Zijn Koninkrijk te laten komen,  dat is
“Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil” op aarde zoals in de Hemel.

Ik plaatste Mezelf aan het hoofd van dit Gebed.  Ik wist
_ dat dit ook Zijn Wil was en
– dat als het van Mij kwam, Hij Mij niets zou weigeren.
Des te meer omdat dit zijn eigen Wil was.

Eerst zegde Ik dit Gebed tot mijn Hemelse Vader.
Daarna leerde Ik het aan mijn apostelen
– opdat ze het bekend zouden maken over de gehele wereld,
zodat allen kunnen zeggen, als uit één mond:
“Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.”

“Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel” BvdH 23-

9 mei 2021 – EV – Leven in de Goddelijke Wil

Mijn zoon, mijn dochter,

“Heb je gezien wat het is om te leven in mijn Wil?
Het is verdwijnen,

Het is binnengaan
voor zover dit voor een schepsel mogelijk is
– in de sfeer van de Eeuwigheid,
– in de Almacht van de Eeuwige,
– in de ongeschapen Geest,
om deel te nemen aan elke goddelijke Handeling.

Hij die enkel verenigd met Mij leeft, verdwijnt echter niet.
Twee wezens zijn samen, zonder te versmelten tot één.(…)

“EV – Leven in de Goddelijke Wil” BvdH 12-

8 mei 2021 – Glorie, eer en liefde voor mijn Schepper.

Mijn zoon, mijn dochter,

weet je in wie Ik mijn Passie echt kan herhalen?
In de persoon die mijn Wil als het middelpunt  van zijn leven heeft.

Mijn Wil is een eenvoudige Daad en geen opeenvolging van daden.
Deze eenvoudige handeling is als gefixeerd in één punt
– dat nooit beweegt: de Eeuwigheid.
De omtrek ervan is zo immens dat niets eruit kan ontsnappen.(…)

Het is de Eerste Daad, de Eeuwige Daad. Alles komt van Hem.

Hij omarmt alles en iedereen in één omhelzing. Schepping, Verlossing en Heiligmaking  zijn één enkele Daad voor mijn Wil. (…)

De ziel die in mijn Wil leeft, bezit deze eenvoudige Daad.
Zij zegt tot haar God: Wat van U is, is van mij en wat van mij is, is van U.
Glorie, Eer en Liefde aan mijn Schepper!”

“Glorie, eer en liefde voor mijn Scheppert” BvdH 18-

8 mei 2021 – Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest

Luisa schrijft:

Op dat moment ging de Hemel open en Ik hoorde allen
in koor zeggen:  “Eer aan de Vader , de Zoon en de Heilige Geest”.

Ik weet niet hoe, maar het was aan mij om te antwoorden:
Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

In het Woord “Vader” was de scheppende Kracht zichtbaar(…)
In het Woord “Zoon” waren alle Werken van het Woord zichtbaar,(…)
Het woord “Heilige Geest” vervulde alle dingen  met een welsprekende, werkzame en levendmakende Liefde.(…)

“Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest” BvdH 17-

7 mei 2021 – Evangelie- Het onophoudelijk lijden van de dood uit Liefde voor de mensen

“Mijn dochter, mijn zoon,

de pijnen die Ik leed in de maagdelijke schoot van mijn Mama
zijn onbegrijpelijk voor de menselijke geest.

Weet je wat het eerste Lijden was
– dat Ik voelde vanaf het eerste moment van mijn Conceptie en
– dat Ik dan mijn gehele leven heb doorstaan?
Het lijden van de dood.

Ik zag mijn kleine Mensheid onderworpen aan lijden en dood
– uit Liefde voor de mensen. (…)

Mijn dochter, mijn zoon,  door jouw leven in mijn Wil
– neem jij deel aan de onophoudelijke “dood” van mijn Mensheid. ”

“de onophoudelijke dood uit Liefde voor de mensen” BvdH 17-

6 mei 2021 – “Enkel uit liefde handelen”

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik heb veel gedaan en veel geleden.
Maar mijn enige motief was de Liefde voor mijn Vader en voor de mensen.

Het is gemakkelijk om te zien
– of een mens handelt en lijdt op een goddelijke Wijze:
enkel Liefde is het motief voor zijn daden en zijn lijden.

Als de mens mijn Manier van handelen aanneemt, dan zal het Liefdesvuur
–  in hem alle ongelijkheden en onevenwichtigheden vernietigen en
–  zijn werk en het Mijne zullen versmelten tot één Werk.

“Enkel uit liefde handelen” BvdH 2-

6 mei 2021 – De Geloofsbelijdenis – Drie vreugden van het Geloof

Mijn zoon, mijn dochter,

“Als je jezelf onderdompelt in het Geloof,
– dan zal Ik, als beloning, drie geestelijke Vreugden in je hart leggen.

Ten eerste  je zal inzicht krijgen in  de Zaken van God.
Door heilige daden te verrichten, zal je vervuld worden met een  zo
grote blijdschap en vreugde, dat jij er geheel van doordrongen zal zijn.

Ten tweede zal je onverschillig worden voor wereldse zaken en
slechts vreugde voelen voor hemelse dingen.

Ten derde, zal je volkomen afstand nemen van alles.
En de zaken die je vroeger boeiden, zullen dan vervelend zijn.(…)

De Geloofsbelijdenis – Drie vreugden van het Geloof. BvdH 12-

5 mei 2021 – De plicht om God te danken voor de Schepping.

Mijn zoon, mijn dochter,

(…)Elk geschapen ding is een uitdrukking  van Gods Liefde
voor de mensen. 
Zij hebben de plicht om aan God hun liefde
en dankbaarheid te tonen voor al deze weldaden.
Dit is zelfs hun voornaamste  plicht tegenover hun Schepper(…)

Als wij dat niet doen, plegen wij diefstal tegenover onze  Schepper.

(…)Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,
– die alles deed voor onze Glorie, en de verdediging van onze Belangen,aandacht schonk aan alle geschapen dingen,
– van de kleinste tot de grootste.

En zij plaatste, in de naam van alle mensen, een zegel
– van Liefde,   Glorie en 
Dankbaarheid aan de Schepper.
Na mijn Mama, vervulde ook mijn Mensheid deze heilige plicht.(…)

De plicht om God te danken voor de Schepping. BvdH 18-

BVH – April 2021

30

28 april 2021 – Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.”

Lieve Jezus, hemelse gevangene,

de zon gaat onder en het wordt donker op aarde.
U blijft alleen achter in het tabernakel.
U Lijkt droevig omwille van de eenzaamheid in de nacht.

Lieve Jezus, …Ik heb  de moed niet om U te verlaten.
Ik zeg U “slaapwel” met mijn lippen, maar niet met mijn hart.
Ik laat mijn hart bij U achter. (…)

In elk tabernakel wil ik een lamp plaatsen. Zij zal U,
samen met de lamp bij het Tabernakel, licht geven en U zeggen:
“Ik bemin U, ik aanbid U, ik zegen U, ik breng eerherstel
en ik dank U,  voor mij en voor allen.”

Lieve Jezus, laat ons goed overeenkomen.
Laat ons beloven elkaar meer en meer  te beminnen. (…)

Laten we onze liefdesbanden verstevigen.
Ik zal enkel gelukkig zijn als U mij uw Liefde schenkt
zodat ik U werkelijk kan beminnen.

“Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.” BvdH 11

27 – Goede nacht aan Jezus

Goede nacht aan Jezus 


Lieve Jezus,

zegen mij, zegen ons allemaal.

Druk mij aan uw Hart en sluit mij op in uw Liefde.

Ik verlaat U maar druk eerst  een kus op uw Hart .

Goedenacht, goedenacht, lieve Jezus!

 

Het Boek van de Hemel – Deel 11-1 – L. Piccarreta 

27 april 2021 – “Maak de 24 Uren van de Passie bekend.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

tijdens mijn aardse leven,
vergezelden duizenden en duizenden engelen mijn Mensheid.

(…) Met welke aandacht en respect,
moeten de zielen de Uren van de Passie overwegen,
als zij weten dat de engelen aan hun lippen hangen
– om te herhalen wat zij zeggen!  (…)

Deze Uren voor mij aangename verfrissingen,
te midden van zoveel bitterheid die de mensen Mij geven,
Er zijn er te weinig, bij alle bitterheid die de mensen Mij geven.

Daarom, maak deze Uren zoveel mogelijk bekend.”

“Maak  deze Uren  zoveel mogelijk bekend.” BVH 28

7 april 2021 – “De vereniging van de Godheid met de Mensheid was duidelijk zichtbaar.”

“De vereniging van de Godheid met de Mensheid was duidelijk zichtbaar.BVH4.

 

BVH maart 2021

18 maart 2021 – Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij

4 maart 2021 – Waarom ben je hierheen gekomen?

Waarom ben je hierheen gekomen?- 24U Passie Uur 8

BVH – jun 2020

26 Juni 2020 – “Zich leegmaken van zichzelf ” – BVH-12

 

24 Juni 2020 – Feest van Johannes de Doper – Kleine Jezus liet hem weten dat Hij de Zoon van God was

Mijn zoon, mijn dochter,

Het Fiat kende mij het statuut van Moeder toe.
Dit verleende  me de Macht om Jezus te vermenigvuldigen
telkens wanneer een schepsel Hem wil ontvangen.
Dit was het grootste mirakel dat ik kon verrichten:
Jezus geven aan elk die naar Hem verlangde….

…Ik heb me gehaast naar het huis van Elisabeth.
Zij begroette mij vol feestelijke vreugde.
Terwijl ik haar al het beste wenste gebeurde iets fantastisch:

Mijn kleine Jezus jubelde van vreugde in mijn Schoot.
Met de stralen van zijn Godheid,
fixeerde Hij de kleine Johannes in de schoot van zijn mama.
HIj heiligde hem. Hij gaf hem het gebruik van het verstand.
En Hij liet hem erkennen dat Hij de Zoon van God was.

Johannes ontving alle nodige genaden om zich voor te bereiden
om de voorloper van mijn Zoon te worden.

uit “de H.Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wi

21 Juni 2020 – Gebeden van Jezus tot de Vader om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.

  • Gebeden van Jezus tot zijn Vader –  deel 1 – Text  – Video

19 Juni 2020 – Feest van het H.Hart van Jezus -Gebed van Jezus aan zijn Vader – Passie -Uur 19

 

  • Gebed van Jezus aan Zijn Vader –  deel 2 – Text  – Video

BVH – jul 2020

26 juli 2020 – Jezus weende de tranen van alle mensen + video

  • Jezus weende de tranen van alle mensen- BVH 12   – Tekst  – Video

20 juli 2020 -Echte Heiligheid – valse Heiligheid – video

  • Echte Heiligheid- valse Heiligheid – BVH 12   – Tekst  – Video

17 juli 2020 – “God schiep de mens vrij.” + video

  • BOH-12: God schiep de mens vrij –Tekst  – Video

BVH – aug 2020

14 Augustus 2020 – Mijn Moeder en Koningin is het nederigste schepsel.

Moeder Koningin BVH15

BVH – sept 2020

17 Sept 2020 – De Koningin van de Hemel is de schrik van de ganse Hel.

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn liefde werd door de val van de mens niet uitgedoofd. ..
Mijn Gerechtigheid heeft hem terecht gestraft en veroordeeld.

Tegelijkertijd kuste Mijn Liefde mijn Gerechtigheid
en beloofde onmiddellijk de toekomstige Verlosser.

Zij sprak met krachtige bevelhebbende stem tot de bedrieglijke slang :
“Jij hebt een vrouw gebruikt om de mens uit de Goddelijke Wil uit te trekken.
ik zal via een andere vrouw, die de Macht van mijn Fiat zal bezitten,
jouw hoogmoed vernietigen.
En zij zal met haar onbevlekte voet jouw kop verpletteren.”…

Het hemelse schepsel dat zijn kop zou verpletteren kwam dan werkelijk.
En hij had geen kracht om haar te benaderen…

Mijn Wil is een macht, die alle kwaad en helse machten krachteloos maakt.
de Hemelse Koningin de schrik van gans de hel

De Koningin van de Hemel is de schrik van de ganse Hel -BVH29

15 Sept 2020 – Maria is de Koningin van alle Smarten.

Mijn dochter,  mijn zoon,

De smarten van mijn Mama waren niets anders
dan de weerspiegelingen van de Mijne.
Maar liefde ondersteunde Haar en schonk Haar opnieuw  leven.

Weerspiegeld in Haar, lieten zij Haar delen in al mijn Smarten. Zij doorboorden Haar. En zij vervulden Haar met zo’n bitterheid en pijn dat Zij zich voelde sterven bij iedere weerspiegeling van mijn smarten.

Daarom was Zij -niet alleen om haar te eren  maar ook terecht
de eerste Koningin van de onmetelijke zee van haar Smarten.”

Maria,  Koningin van Smarten – BVH 15

8 sept 2020 – De Geboorte van de H. Maria

Het hemels baby-meisje,
heeft  onze Goddelijke Wil in haar ziel zuiver  bewaard.
Zij heeft n
ooit haar eigen wil gedaan….

Zij kreeg van  haar Schepper
-al de rechten van de onschuldige Adam en
-de heerschappij over de ganse Schepping.

Allen voelden  zich herboren in Haar. ……
De mensheid herkreeg haar verloren rechten.
En dit is de reden waarom haar Geboorte
de mooiste en meest glorievolle geboorte was…

Deze zo tedere hemelse Mama bemint
de schepselen zozeer omdat:
-allen herboren zijn in haar Hart, en
-Zij het leven van haar kinderen in haar Hart voelt. 

De Geboorte van de H.Maagd Maria -BVH26

31 lessen van maagd maria okt 2020