13 nov.2021 – “Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

Luisa schrijft:
Ik denk erover na hoe ik U kan verdedigen.

En Jezus lijkt tegen mij te zeggen:

“Mijn kind, Ik heb niets verkeerds gedaan en Ik heb alles gedaan!
Liefde omvat alle offers.
Liefde is van een onmetelijke Waarde.
Wij zijn nog maar aan het begin.

Jij, blijf in mijn Hart: observeer alles, bemin Mij, zwijg en leer.
Laat jouw bloed, bevroren van medelijden circuleren in mijn aderen
om mijn Bloed dat in brand staat af te koelen.

Laat jouw bibberen doorheen mijn ledematen circuleren,
Zo zal jij, versmolten met Mij jezelf kunnen versterken en verwarmen,
om een deel van mijn Pijnen te voelen.

Door Mij zo te zien lijden zal je kracht krijgen .
Dit zal de mooiste verdediging zijn die jij Mij kunt geven.
Wees trouw en oplettend!”

Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

11 november 2021- “Zielen, kom en verlicht mijn Lasten” – De Passie – Uur 7

Luisa schrijft:

Jezus zegt voor de 3de maal:
(…) “Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan.”

“Heilige Vader, help Mij. Ik heb steun nodig.
Het is waar Ik door de fouten die op mijn Rug geladen zijn,
voor uw oneindige Majesteit lelijk ben, afstotelijk, de laatste
onder de mensen. Uw gerechtigheid is verontwaardigd op Mij.

Maar Vader, kijk naar Mij, Vader.
Ik ben nog steeds uw Zoon en Ik ben één met U.
Alsjeblief, heb medelijden met Mij.
O Vader, laat Mij niet zonder steun! “(…)

Zielen, zielen, kom, verlicht Mij.
Neem jullie plaats in mijn Mensheid in. Ik wil jullie. Ik verlang naar jullie!
Alsjeblieft, wees niet doof voor mijn oproepen! “(…)

“Zielen, kom en verlicht mijn Lasten” – De Passie – Uur 7

BVHemel november 2021

20nov2021JezusdadennadienwoordenBvdH32.pdf

20 nov 2021 – “Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wederopstanding van mijn Mensheid
– heeft aan alle mensen het recht gegeven
om te herrijzen in glorie en in eeuwige gelukzaligheid
– niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam.

De zonde had dit recht van hen afgenomen.
Door zijn Verrijzenis heeft Mijn mensheid
hen dit recht teruggegeven.

Door zijn wederopstanding heeft Mijn Mensheid
– de band van eenheid hersteld
en ook rechten op wederopstanding.

Alle Glorie, Eer en Gelukzaligheid hoort toe aan mijn Mensheid.
Als Ik niet verrezen was, had niemand kunnen verrijzen.”

Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “
 BvdH 21 – 18 avril 1927                      

20 nov 2021 – “O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij”

Jezus zegt:

“Aanbiddelijk kruis, eindelijk omhels Ik je.
Mijn Hart verlangde naar jou, (…)
Mijn stappen waren steeds naar jou gericht.

Heilig Kruis, jij was het doel van mijn bestaan hier beneden.
In jou concentreer Ik mijn gehele wezen, in jou plaats Ik al mijn kinderen.
Jij zult hun leven zijn, hun licht, hun verdediging, hun beschermer en hun kracht.
Jij zult hen in alles helpen. Jij zult hen naar Mij brengen, glorierijk in de Hemel.

O Kruis, zetel van Wijsheid, – alleen jij zal de ware Heiligheid onderwijzen,
Jij alleen zult helden, atleten, martelaren en heiligen opleiden.
Mooi kruis, jij bent mijn troon.

Terwijl Ik deze aarde moet verlaten, zal jij altijd van Mijn zijn.
Ik geef je als bruidsschat alle zielen.
Bewaar ze voor Mij, red ze voor Mij. Ik vertrouw ze aan jou toe!”

“O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij” – Passie – Uur 18

19 nov 2021 – Evangelie – Onze eerste plicht is dankbaarheid tegenover onze Schepper

Mijn dochter, mijn zoon,

“Elk geschapen ding is een uitdrukking van Gods Liefde voor de mensen.
Het is hun plicht God hiervoor te danken en wederliefde te betuigen.
Het is zelfs hun eerste plicht tegenover hun Schepper.
Als we dit niet doen, plegen we een ernstig bedrog tegenover Hem.

Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,
– die alles deed voor onze Glorie en de verdediging van onze Belangen,
naar alle geschapen dingen ging, van de kleinste tot de grootste,
om in de naam van alle mensen,
– een zegel van liefde, glorie en dank aan de Schepper te plaatsen.

In navolging van mijn Moeder, vervulde ook mijn Mensheid deze heilige plicht.
Dit bracht mijn Vader ertoe de schuldige mensheid goedgezind te zijn.

Dit zijn de gebeden van mijn Moeder en Mij.
Wil ook jij deze gebeden niet herhalen?” (…)

“Onze eerste plicht is dankbaarheid tegenover onze Schepper”
– BvdH 18 – 9 augustus 1925  

19 nov 2021 – “laat jij Mij tenminste niet alleen”

“Mijn kind,

laat mijn Liefde zich uiten zoals Zij het wenst.
Herstel met Mij, voor hen die Mij onteren, terwijl zij goed doen.

Deze Joden kleden Mij opnieuw aan
om Mij nog meer in diskrediet te brengen bij de mensen,
om hen ervan te overtuigen dat Ik een boosdoener ben.

Blijkbaar, is de daad van Mij aan te kleden goed
maar in hun hart is het slecht.(…)

Als het goede slecht gedaan wordt, leidt het tot hardheid.
Ik wil voor de tweede keer met doornen gekroond worden,
met een erger lijden dan de eerste keer,
– om deze hardheid te doorbreken,
en om de mensen naar Mij toe te trekken.”(…)

“Laat jij Mij tenminste niet alleen” “- De Passie – Uur 18

18 nov 2021 -EV – Rome zal aan Jeruzalem het Koninkrijk van de Goddelijke Wil geven

Mijn  dochter, mijn zoon,

“Ook al heeft Jeruzalem Mij met ondankbaarheid
niet willen erkennen en het Goede van de Verlossing verworpen,
toch kan niet worden ontkend dat de oorsprong, het begin,
het eerste volk dat het Goede ontving, uit die stad kwam.(…)

Rome zal de grote eer hebben Jeruzalem te vergoeden
voor het grote Goed dat het van haar ontvangen heeft ,
namelijk de Verlossing.
Rome zal haar het Koninkrijk van mijn Wil bekendmaken.”(…)

“Rome zal aan Jeruzalem het Koninkrijk van de Goddelijke Wil geven.”- BvdH 24

 

18 nov 2021 – “Moge jouw leven een offerande zijn om zielen te redden”

Luisa schrijft:
U zegt tot mij:
“Mijn kind, kom dicht bij mijn Hart.
Neem deel aan mijn Pijnen en mijn Eerherstel.

Het moment is plechtig:
– ofwel is het mijn Dood
– of is het de dood van alle mensen.
Op dit moment komen er twee stromen in mijn Hart binnen.

In één, zijn er de zielen die mijn Dood willen
omdat zij in Mij het Leven willen vinden.
Als Ik in hun plaats de dood aanvaard, dan
–  zijn zij bevrijd van de eeuwige veroordeling en
– gaan de poorten van de Hemel voor hen open. (…)

Mijn kind, ondersteun Mij. Ik kan het niet meer aan.
Neem deel aan mijn Pijnen.
Laat jouw leven een voortdurende offerande zijn
– om zielen te redden,
– om mijn martelingen te verzachten!

“Moge jouw leven een offerande zijn om zielen te redden”
– De Passie – Uur 17.

18 nov 2021 – “Jezus weent omwille van de ondergang van deze zielen”

Mijn dochter, mijn zoon,

Elke daad van de menselijke wil scheidt de ziel
– van haar Schepper,
– van Zijn heiligheid, van Zijn kracht, van Zijn macht,
– Zijn liefde en Onveranderlijkheid.

Zonder mijn Goddelijke Wil, wordt de mens als
een belegerde stad waarvan de vijanden
alle inwoners in ellende doen omkomen van de honger

Maar met dit verschil: de beul hier is de wil van de ziel zelf.
Het zijn niet de vijanden die haar kwellen.
Zij is haar eigen vijand geworden. (…)

Mijn Wil zal ook nu niet erkend worden.
Terwijl Hij midden onder hen en in hen is, vormen zij
in hun zielen kleine steden die verwoest worden.
En zij dwingen Mij om ook aan hen de bedreiging te herhalen
dat er geen steen op steen zal worden achtergelaten.

“Jezus weent om de ondergang van deze zielen” – BvdH 31 – 5 maart 1933
“de bedreiging : “geen steen op steen zal worden achtergelaten”
Ev (Lc 19, 41-44)

17 nov 2021 – De mens die ons bemint, neemt onze Gaven aan.

Mijn dochter mijn zoon,

“Toen de Schepper de mens schiep,  schonk Hij hem zijn eigen Kwaliteiten.
Hij schonk hem
– zijn Liefde, zijn Heiligheid, zijn Goedheid, Intelligentie en  Schoonheid.
Kortom,  Hij heeft hem  al zijn Goddelijke Eigenschappen geschonken,

Hij heeft hem een vrije wil gegeven om te werken met onze bruidsschat
en om haar altijd te vergroten, naargelang hij meer of minder groeit.(…)

Als de mens Ons bemint, dan neemt hij de geschenken aan,
– die Wij hem gegeven hebben om Ons  te beminnen. (…)
En wanneer de mens ons zijn kleine liefde geeft, is onze vreugde uitbundig.”

“De mens die ons bemint, neemt onze Gaven aan.”- BvdH 28

 

17 nov 2021 – “De ziel die in mijn Wil leeft “

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) “de materie van de hostie ondergaat de transsubstantiatie
– in Goddelijke Leven.
Er kunnen veel woorden uitgesproken worden over de hostie.
Maar als het  niet die enkele Woorden zijn,
– door Mij uitgesproken bij de Instelling van de H. Eucharistie,
–  bezield door de Creatieve Kracht van het Fiat,
dan blijft mijn Leven in de Hemel , en
dan blijft  de hostie  de waardeloze materie waaruit zij gemaakt is.

Hetzelfde geldt voor de ziel. Zij kan doen, zeggen, lijden wat zij wil.
Maar als zij niet leeft in mijn Goddelijke Fiat,
– dan zijn het altijd eindige en waardeloze dingen.

Voor de ziel die leeft in mijn Goddelijke Fiat,  zijn haar woorden,
haar werken, haar lijden als sluiers die haar Schepper verbergen. (…)

“De ziel die  in mijn Wil leeft, verbergt  haar Schepper “
BvdH 23 -2 okt 1927

17 nov 2021 – “Mijn kind, echo mijn eerherstel”

Luisa schrijft:

Jezus is in het huis van Pilatus.
Pilatus laat Jezus aan de mensen zien.
O geduldige Jezus, doorheen de doornen ,
kan  U mij met moeite aankijken.

U zegt mij: “Mijn kind, kom in mijn armen,
leun met je hoofd op mijn Borst.
Je zult intenser en wreder lijden waarnemen.

Wat je buiten mijn Mensheid ziet,
– is slechts de echo van mijn innerlijke Smarten.
Wees aandachtig voor mijn Hartslagen.
Dan zal je begrijpen dat Ik eerherstel breng. (…)

Door deze doornen, wil Ik hun hoogmoed breken.
Via de gaten die ze in mijn Hoofd maken,
– wil Ik me een weg banen in hun intelligentie, om
alles te reorganiseren volgens het Licht van de Waarheid.” (…)

“Mijn kind, echo mijn eerherstel ” – de Passie – Uur 17

16 nov. 2021 -“Stel Mij aan tot Koning van allen”

Luisa schrijft:

U lijkt mij te zeggen:
“Mijn kind, deze Doornen betekenen dat
– Ik Koning wil zijn van elk hart,
Alle heerschappij hoort Mij toe.

Neem deze doornen en prik je hart.
Doe er alles weg wat niet van Mij is.
Laat één doorn achter in je hart
om je eraan te herinneren dat Ik uw Koning ben,
en om al het andere buiten te houden.

Ga naar alle harten en breng door hen te prikken
alle schijn, trots en rotheid naar buiten.
En stel Mij aan tot Koning van allen.”

Stel Mij aan tot Koning van allen”
de Passie – Uur 17

16 nov 2021- “Ik kwam naar de aarde om de mens te redden”

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Geboorte was de meest plechtige Daad van de gehele Schepping.
Hemel en aarde bogen zich in diepe aanbidding.
– bij het zien van mijn kleine Mensheid
waarin mijn Godheid als ommuurd was.
Er was een ogenblik van stilte, van diepe aanbidding en gebed.

Mijn moeder was in extase.
En zij aanbad dit grote Wonder dat uit haar geboren werd.
De heilige Jozef en de engelen waren ook in aanbidding.

Enkel de ondankbare mens was onwillig (…)
Het was nochtans  voor hem dat Ik naar de aarde kwam,
– om hem te redden en
– om hem terug te brengen naar zijn hemels vaderland.
Ik was aandachtig om te zien of hij de grote Gave
van mijn Goddelijk en Menselijke Leven zou komen ontvangen. (…)

Ik kwam naar de aarde om de mens te redden” – BvdH – 17
24 décembre 1924

16 nov 2021 – Evangelie – “Nu wil Ik mijn Wil in de mens redden”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Op het ogenblik van de Verlossing kwam Ik om de mens te redden.
Nu kom Ik om Mijn Wil in de mens te redden.

Dit betekent het bekendmaken van
– het doel van de Schepping, van de Verlossing,
– het goede dat mijn Wil schenkt,
– het Leven dat Hij in elk van hen wil vormen,
– de rechten die Hij heeft.

Het veilig stellen van een Goddelijke Wil bij de mensen is het meest grandioze van allemaal.  Mijn Wil, erkend en heersend tussen de mensen,
overtreft al het Goede van de Schepping en de Verlossing.

Het zal de bekroning zijn van mijn Werk en de Triomf van onze Werken. (…)

“Nu wil Ik Mijn Wil in de mens redden”- BvdH 19

 

15 nov 2021 – Evangelie – Jezus legde in Luisa alle Daden betreffende het Rijk van het Hoogste Fiat

Jezus zegt tot Luisa: 

(…)Als Ik spreek, wil Ik je dicht bij Mij hebben
– om je het geschenk van het Woord van mijn Wil te geven. (…)
Als Ik wonderen verricht, om je het Geschenk
– van het grote Wonder van mijn Wil te geven.

En bijgevolg,
als Ik blinden het zicht geef,
– verwijder Ik de blindheid van je menselijke wil
– om je de gave van het zicht van mijn Wil te geven.
Als Ik het gehoor aan de doven geef,
– geef Ik jou de gave om mijn Wil te horen.
Als Ik de doofstomme tot spreken breng,
– bevrijd Ik je van het onvermogen om over mijn Wil te spreken.
Als Ik het been van een kreupele strek, strek Ik jou in mijn Wil.
Als Ik de storm kalmeer door de wind te bevelen,
– dan beveel Ik de wind van je menselijke wil
te stoppen met het beroeren van de vredige zee van mijn Wil.

Kortom, er is niets dat Ik doe of lijd
– zonder jou het geschenk ervan te geven ” (…)

“Jezus legde in Luisa alle Daden ivm het Rijk van het Hoogste Fiat.”
BvdH 23 – 27 jan 1928

 

15 nov 2021- Elk Woord over het Koninkrijk van mijn Fiat is een Wonder”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Elke waarheid over mijn eeuwig Fiat
bevat meer kracht en wonderbare deugd dan wanneer
– een dode werd opgewekt, een melaatse genezen
– een blinde zijn zicht terugkreeg of een doofstomme kon spreken.

Mijn Woorden over de Heiligheid en Kracht van mijn Fiat
zal de zielen doen terugkeren naar hun Oorsprong.
Zij zullen hen genezen van de melaatsheid van de menselijke wil.

Zij zullen hen het zicht geven
– om het Goede van het Koninkrijk van mijn Wil te zien.
Want tot nu toe zijn ze blind geweest.

Zij zullen het Woord geven aan vele mensen die over vele dingen
kunnen spreken, maar stom zijn over mijn Wil” (…)

Elk Woord over het Koninkrijk van mijn Fiat is een Wonder”
BvdH 20 – 22 oktober 1926

15 nov. 2021 – “In Mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”

Luisa schrijft:

En via het Licht van uw ogen, zegt u mij vol liefde:
” mijn kind, wees stil.
Het was noodzakelijk dat Ik van mijn klederen beroofd werd
om te herstellen voor de zovelen die zich ontdoen
– van alle bescheidenheid, openhartigheid en onschuld,
– van het Goede en van mijn Genade,
Zij bekleden zich  met lelijkheid, en leven als beesten. “(…)

“Wees aandachtig voor wat Ik doe. Bid en herstel met Mij! “(…)

Uw kreunen zegt: “jullie allemaal, die Mij beminnen,
kom en leer het heldendom van de Liefde.
Kom en verdrink in mijn Bloed :
– de dorst van jullie passies, de dorst van zovele ambities,
– de dorst naar schijn, naar plezier en sensualiteit.
In mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”

“In mijn Bloed vinden jullie de Remedie voor al jullie kwalen.”
De Passie – Uur 16

14 nov 2021- “Heilige Vader, Ik dank U”

Luisa schrijft :

De dageraad breekt aan.  Ik hoor uw lieve Stem zeggen:
“Heilige Vader, Ik dank U,
– voor alles wat Ik geleden heb en
– voor alles wat Ik nog moet doorstaan.

Deze dageraad is het begin van de dag.  Moge zo ook
de dageraad van uw Genade  zich openbaren in alle harten.

Moge Ik, de Goddelijke Zon,
– oprijzen in alle harten en  heersen in allen.

Vader, U ziet al deze zielen.  Ik sta in voor hen, voor al :
– hun gedachten, hun woorden,
– hun werken en hun nalatigheden,
tegen de prijs van mijn Bloed en mijn Dood!” (…)

Heilige Vader, Ik dank U ” – De Passie – Uur 13
Woorden van Jezus is in de gevangenis

14 nov 2021 – Ev – “Mijn Wil doorkruiste de eeuwen om hen te verzamelen”

“ Mijn lieve dochter,  mijn lieve zoon,

Je moet weten dat ware liefde in een schepsel
– Mij alles doet vergeten en
– Mij ertoe aanzet om mijn Wil op aarde te laten heersen.

Ware liefde heeft zo’n kracht
dat Zij mijn Wil oproept om het leven van de mens te worden.
Je moet weten dat toen Ik de hemelen op hun plaats zette
en de zon schiep, Ik in mijn alwetendheid jouw  liefde zag(…)

Oh, wat was Ik blij.
Mijn Wil ging uit naar jou en naar hen die Mij willen liefhebben
– om het leven te zijn van dat kleine liefde-oord.

Mijn Wil doorkruiste de eeuwen om hen te verzamelen in één Punt
en in één Daad. 
En Ik vond dit kleine liefde-oord waar Ik zijn Leven
kon plaatsen om Het verder te zetten  in al zijn Majesteit
en zijn goddelijke Decorum.”(…)

BvdH  33 – 5 nov 1934
Mc 13,24-32- “Hij zal de uitverkorenen verzamelen
uit de vier hoeken van de wereld”

14 nov 2021 – “Heilige Vader, Ik dank U”

Luisa schrijft :

“Het is dageraad.  Ik hoor uw lieve Stem zeggen:
Heilige Vader,  Ik dank U
– voor alles wat Ik geleden heb en
– voor alles wat Ik nog moet doorstaan.

Deze dageraad is het begin van de dag,
Moge zo ook de dageraad van uw Genade
– zich openbaren in alle harten.

Moge Ik, de Goddelijke Zon,
– oprijzen in alle harten en  heersen in allen.

Vader, U ziet al deze zielen. Ik sta in voor hen, voor al :
– hun gedachten, hun woorden,
– hun werken en hun nalatigheden,
tegen de prijs van mijn Bloed en mijn Dood!” (…)

“Heilige Vader, Ik dank U ” De Passie  – Uur 13 
Woorden van Jezus  in de gevangenis

14 nov. 2021 – Evangelie – “zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Mijn dood gaf een Stempel op alles wat Ik gedaan had.En Hij gaf leven aan
– mijn Werken, mijn Lijden, mijn Woorden,
– en aan de Sacramenten die Ik ingesteld had,
om hun Eeuwigheid te verzekeren tot aan de voltooiing van de Tijden.

Mijn Dood activeerde alles wat Ik gedaan had
en gaf aan alles een eeuwig Leven.

Mijn Mensheid was bewoond
door het eeuwige Woord en door de Goddelijke Wil
– die geen begin had,  die geen einde kent en
– die niet onderhevig is aan de dood.
Bijgevolg kon niets van wat Ik gedaan heb, verloren gaan,
niet het kleinste  Woord.

Alles moest verder in werking blijven tot het einde van de Tijden
– en in de Hemel alle uitverkorenen eeuwig gelukkig maken.” (…)

“Zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan” – BvdH 17 – 29 juni 1925

13 november 2021- Blijf in mijn Hart en bemin Mij.”

Luisa schrijft:
Ik denk erover na hoe ik U kan verdedigen.

En Jezus lijkt tegen mij te zeggen:
“Mijn kind, Ik heb niets verkeerds gedaan en Ik heb alles gedaan!
Liefde omvat alle offers.
Liefde is van een onmetelijke Waarde.
Wij zijn nog maar aan het begin.

Jij, blijf in mijn Hart: observeer alles, bemin Mij, zwijg en leer.
Laat jouw bloed, bevroren van medelijden circuleren in mijn aderen
om mijn Bloed dat in brand staat af te koelen.

Laat jouw bibberen doorheen mijn ledematen circuleren,
Zo zal jij, versmolten met Mij jezelf kunnen versterken en verwarmen,
om een deel van mijn Pijnen te voelen.

Door Mij zo te zien lijden zal je kracht krijgen .
Dit zal de mooiste verdediging zijn die jij Mij kunt geven.
Wees trouw en oplettend!”

Blijf in mijn Hart en bemin Mij.” – de Passie – Uur 11

13 nov 2021 – Ev – “Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”

Mijn zoon, mijn dochter,

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.
Wie dat wil, kan tot mij terugkeren via de sacramenten.
De een zal ik troost en de ander kracht geven.
ik zal de Vader bidden om hun vergeving.

Ik verrijk de enen. Ik huw met anderen.Ik waak over iedereen.
Ik verdedig diegenen die verdedigd willen worden.
Ik verheerlijk iedereen die verheerlijkt wil worden.
Ik begeleid hen die gezelschap willen.
Ik ween over de onvoorzichtige en de roekeloze.” (…)

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”- BvdH 1

 

13 november 2021 – “De menselijke wil is een schaduw voor het geloof” –

Mijn dochter, mijn zoon,

De menselijke wil is momenteel een schaduw voor het geloof.
De passies zijn wolken die haar heldere visie vertroebelen.

Zo is het ook met de zon wanneer zich in een lagere atmosfeer
dikke wolken vormen. (…)
Maar als een onstuimige wind de wolken verspreidt, wie durft dan zeggen
dat de zon niet bestaat, wanneer zij haar stralend licht met hun eigen
handen kunnen aanraken.

Dit is de toestand waarin het geloof zich nu bevindt.
Mijn Wil heerst niet, en hierdoor zijn de mensen als blinden
die op anderen moeten vertrouwen om te geloven dat God bestaat.

Maar wanneer mijn Goddelijke Fiat regeert, zal zijn Licht hen met hun eigen
handen het bestaan van hun Schepper doen aanraken . (…)
Schaduwen en twijfels zullen verdwenen zijn.

“De menselijke wil is een schaduw voor het geloof” – BvdH 24 – 29 juni 1928

12 nov.2021- “Beloof Mij dat je Me nooit alleen laat ! “.

Luisa schrijft:

(…) niemand is U trouw gebleven, en uw hart is bedrukt en weent.

Jezus lijkt me te zeggen: “Ah, mijn kind!
laten we samen wenen om het lot van zoveel toegewijde zielen die,
– door kleine beproevingen of incidenten in het leven,
– zich niet meer om Mij bekommeren en Mij alleen laten.

Laat ons wenen voor zoveel andere zielen, beschaamd en bevuild,
die bij gebrek aan moed en vertrouwen, Mij verlaten.
Laat ons ook wenen voor zovele anderen
die  heilige dingen onbelangrijk vinden en  zich niet om Mij bekommeren.

Laat ons wenen om zoveel priesters die preken, de H.Mis opdragen,
Biecht horen voor hun eigen glorie.
Uiterlijk tonen zij dat zij rondom Mij zijn, maar zij laten mij alleen! “ (…)

Beloof Mij dat je Me nooit alleen laat ! “. – de Passie – Uur 7

12 nov 2021 – Evangelie – de macht van een langdurige opoffering

“Mijn dochter, mijn zoon,

Alleen daden bepalen wat het Goede teweegbrengt, niet de tijd.
Daden dwingen onze Gerechtigheid om schepselen van de aardbodem
te verwijderen, zoals gebeurde bij de zondvloed.

Toen verdienden enkel  Noah en zijn familie het om gered te worden,
omdat Noah gehoorzaamde aan onze Wil en zich langdurig opofferde
bij  het bouwen van de ark.

Door zijn daden verdiende hij de voortzetting van de nieuwe generatie
– waarin de beloofde Messias zou komen.

Een langdurig en voortdurend offer heeft zo’n macht en aantrekking over het Opperwezen dat het Hem een  grote Genade doet schenken en de voortzetting van het leven voor de mensheid.”(…)

“de macht van een langdurige opoffering”- BvdH 28 – 12 maart 1930

 

11 nov. 2021 – “De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)”Mijn terugkeer naar Nazareth symboliseert mijn Goddelijke Wil!
Ik heb daar een verborgen geleefd.

Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil was volledig aanwezig in de Heilige Familie. Ik was het Woord, de Goddelijke Wil in eigen Persoon,
gesluierd door mijn Mensheid.

Dezelfde Wil die in Mij heerste
– was aanwezig in alle mensen en omarmde hen,
– was de Beweging en het Leven van elk van hen.

Ik voelde in Mij de Beweging en het Leven van elke mens.
Mijn Fiat was de acteur ervan en Hij leed. Zijn Lijden was niet gekend.
Hij kreeg geen ‘dank U wel ‘, geen ‘ik bemin U’, noch een teken van dankbaarheid,  noch van de  gehele wereld,  noch van Nazareth zelf,

En in Nazareth was niet alleen mijn Wil aanwezig, maar leefde ook mijn heilige Mensheid te midden van de mensen”(…)

De Goddelijke Wil heerste in de Heilige Familie in Nazareth”
BvdH 34 – 31 mei, 1936

11 nov 2021 – Mijn Wil komt onder de mensen heersen.

“(…) Mijn openbare leven symboliseert
de triomf van het Koninkrijk van mijn Fiat onder de mensen

Met verrassende Waarheden zal Ik Hem bekend maken.
Om dit te bereiken, zal Ik wonderen verrichten.
Met de Kracht van mijn Wil, zal Ik de doden opnieuw tot leven wekken.
Ik zal het wonder van de wederopstanding van Lazarus herhalen.

Zij zijn  ontaard  in het kwaad,  een onwelriekend lichaam  geworden ,
zoals Lazarus . Maar  mijn Fiat zal hen terug tot leven roepen. Het zal
de stank van de zonde stoppen en hen doen herleven in het Goede.

Kortom, Ik zal al mijn goddelijke Strategieën gebruiken
– zodat mijn Wil heerst onder de mensen.

“Mijn Wil komt onder de mensen heersen”- BvdH 34 – 31 mei, 1936

 

11 november 2021 – “Zielen, zielen, kom en verlicht mijn Last.”

Luisa schrijft:

Jezus zegt voor de 3de maal:
(…) Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan.”

Heilige Vader, help Mij. Ik heb steun nodig.
Het is waar Ik door de fouten die op mijn Rug geladen zijn,
voor uw oneindige Majesteit lelijk ben, afstotelijk, de laatste
onder de mensen. Uw gerechtigheid is verontwaardigd op Mij.

Maar Vader, kijk naar Mij, Vader.
Ik ben nog steeds uw Zoon en Ik ben één met U.
Alsjeblief, heb medelijden met Mij.
O Vader, laat Mij niet zonder steun! “(…)

“Zielen, zielen, kom, verlicht Mij.
Neem jullie plaats in mijn Mensheid in. Ik wil jullie. Ik verlang naar jullie!
Alsjeblieft, wees niet doof voor mijn oproepen! “(…)

“Zielen, kom en verlicht mijn Last” – Passie – Uur 7

10 november 2021 -Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan “

Luisa schrijft:

Ik hoor uw stervende stem zeggen:

“Vader, als het mogelijk is, laat deze Beker aan Mij voorbijgaan.
Echter, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.”

Dit is de eerste keer dat ik deze Woorden uit uw Mond hoor.
De toon van uw stem verscheurt mijn hart !
Alle rebellies van de mensen tonen zich aan U.
U ziet het “Fiat Voluntas Tua” dat het Levensprincipe van elke
mens moet zijn, bijna door iedereen afgewezen.

Bijgevolg, in plaats van het Leven te vinden, vinden zij de Dood.
En U, U wil aan allen het Leven geven en aan de Vader
een plechtig eerherstel brengen voor hun rebellie

En U herhaalt een tweede maal:
“Vader, als het mogelijk is, laat deze Beker aan Mij voorbijgaan.
Deze Kelk is voor Mij zeer bitter.
maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede” (…)

“Vader laat deze Kelk aan Mij voorbijgaan – Uw Wil geschiede”-
De Passie –  5de  Uur

10 november 2021 – “Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”

Mijn dochter, mijn zoon,

“de ziel die in mijn Wil binnentreedt,
doet de schaduw van haar eigen wil verdwijnen.

Het Licht van mijn Wil
schijnt op haar, omhult haar en transformeert haar in Zichzelf.

De ziel die ondergedompeld is in mijn eeuwige Wil zegt tot Mij:
“Dank u, o heilige en allerhoogste Wil
voor uw Licht en voor alle weldaden die U ons geeft
door hemel en aarde te vullen met uw Licht.
In de naam van allen, bied ik U mijn dankbaarheid aan
voor al uw Weldaden.”

Dan voel Ik zoveel eer, glorie en vreugde,
die met niets kunnen vergeleken worden. “ (…)

“Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”
BvdH 15 – 21 juni 1923

10 oktober 2021 – De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.

Mijn dochter, mijn zoon,

Het Koninkrijk van mijn Fiat zal alle weldaden bevatten,
en ook de meest sensationele wonderen .
Bovendien zal het alle wonderen tezamen overtreffen.

Een wonder betekent dat je een blinde het gezichtsvermogen geeft,
een kreupele rechtop laat staan, een zieke geneest,
een dode tot leven wekt, enz,

Het Koninkrijk van Mijn Wil zal het voedsel bezitten om  de gezondheid
te bewaren.  Alle mensen die er binnengaan lopen geen risico meer
om blind, kreupel of ziek te worden.

De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.
Als de dood nog macht heeft over het lichaam,
zal dit geen dood meer zijn,  maar een overgang.”(…)

Boek van de Hemel – Deel 20 -22 oktober 1926 Luisa Piccarreta

9 november 2021 – Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht

Mijn dochter, mijn zoon,

Als ze alleen maar naar mijn Leven zouden kijken,
zouden ze zien dat Ik slechts één Daad van Gerechtigheid heb verricht:
Om het huis van mijn Vader te verdedigen,
nam Ik touwen en verbande hen die de Tempel schonden.

Al het andere in mijn Leven was Barmhartigheid
– Mijn Conceptie was Barmhartigheid,
– mijn Geboorte was Barmhartigheid
– mijn Woorden waren Barmhartigheid ,
– mijn Daden waren Barmhartigheid ,
– mijn Stappen waren Barmhartigheid,,
– het Bloed dat Ik vergoot was Barmhartigheid,
– mijn Lijden was Barmhartigheid..

Ik heb alles volbracht in de Barmhartigheid van Mijn Liefde.
Toch vrezen velen Mij.
Terwijl zij zichzelf veel meer zouden moeten vrezen dan Mij.”

Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht” – BvdH 14

9 nov 2021 – “Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Verrijzenis
– voltooid, bezegeld, – gaf Mij alle Eer
– riep alles wat Ik deed gedurende mijn gehele Leven op aarde tot Leven
– vormde de kiem van de verrijzenis van de zielen en
zelfs van de lichamen in het Universele Oordeel.

Want, zonder mijn Verrijzenis
– zou de Verlossing onvolledig geweest zijn en
– mijn mooiste Werken zou begraven zijn.

Mijn Wil is meer dan een zon.
Hij overschaduwt alles, voedt alles
Hij transformeert alles in Licht.

Hij vormt de volledige Verrijzenis van de ziel in God”(…)

“Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “
BvdH – 19 – 4 april 1926

9 nov. 2021 – “De Eeuwige Liefde wil over alles heersen”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Wil je weten
– wat mij meer foltert dan de beulen zelf, en
– waarom hun folteringen niets zullen zijn
vergeleken met wat Ik nu doormaak?

Het is de Liefde. De Eeuwige Liefde wil de suprematie in alles.
Zij laat Mij alles te samen lijden en tot in mijn diepste Vezels,
wat de beulen Mij beetje bij beetje fysiek zullen doen lijden..
Mijn ziel, het is de Liefde die in Mij heerst.

De Liefde is een nagel voor Mij,
De Liefde is een zweep voor Mij,
De Liefde is een Kroon van Doornen voor Mij,
De Liefde is alles voor Mij,
De Liefde is mijn eeuwige Passie,
terwijl wat Ik lijd in mijn Mensheid slechts tijdelijk is.

Mijn kind,
– kom binnen in mijn Hart, kom en verlies jezelf in mijn Liefde! (…)

“De Eeuwige Liefde wil over alles heersen” – De Passie – Uur 5

8 nov 2021 – De vergiffenis voor elke fout wacht in Mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

Voor elke zonde van de mensen heb Ik een apart pijn gevoeld.
En Ik heb aan elke fout een vergiffenis voor de schuldige verbonden.
Deze genade wacht op hen in mijn Wil

Als een zondaar verdriet heeft om een begane fout,
dan sluit mijn verdriet zich aan bij het zijne.
En Ik schenk hem onmiddellijk vergiffenis.

Dank je, mijn dochter, mijn zoon,
om in mijn Wil te komen en
om mijn Smarten en mijn Vergiffenis gezelschap te houden. (…)

Blijf  rondgaan in mijn Wil,
maak mijn Pijnen en mijn Vergiffenis tot de jouwe,
en roep voor elke fout  “pijn!  vergiffenis !”(…)

De vergiffenis voor elke fout wacht  in Mijn Wil”- BvdH 18

 

8 nov.2021 – “Hoe Luisa God ziet.”

Luisa schrijft:

De zon lijkt mij een een goede voorstelling van God (…)

De bol stelt God voor en zijn stralen, de oneindige Attributen van God.
De zon is tegelijk vuur, licht en warmte.

De Allerheiligste Drie-eenheid kan voorgesteld worden door de zon:
– het vuur vertegenwoordigt de Vader,
– het Licht, de Zoon en
– de Warmte, de Heilige Geest.
Hoewel de zon vuur, licht en warmte is, is zij Eén.

Net zoals in de zon kan men het vuur niet scheiden van het licht en de hitte.
De macht van de Vader, deze van de Zoon en deze van de Heilige Geest
zijn onafscheidelijk.
Het is niet denkbaar dat de Vader voorrang heeft op de Zoon en de Heilige Geest, of vice versa. Want alle drie hebben Zij dezelfde eeuwige Oorsprong. (…)

“Hoe Luisa God ziet.” – BvdH – 2

8 nov. 2021- Evangelie – “Het Geloof is God-Zelf “

Luisa schrijft:

“Het Geloof is God – zelf.”
God deelt het Geloof aan de mens mee op twee manieren:
– eerst, door het Doopsel en, nadien
– door in de ziel een deeltje van zijn Substantie in te storten.

Zo geeft God hem de Gave 
– om wonderen te verrichten, om de doden op te wekken
– om de zieken te genezen, om de zon te stoppen, enz.

Als de wereld het geloof bezat,
zou de aarde veranderd worden in een aards paradijs! (…)

De ziel die leeft in het Geloof,
is niet aangetrokken door de goederen van deze wereld.

Haar verblijfplaats is in de Wonden van Jezus Christus.
Zij verenigt zich met Jezus Christus en biedt zichzelf aan als offerziel
– om de Goddelijke Gerechtigheid te milderen en
– om de mensen de straf te besparen die ze verdienen. (…)

“Geloof is God – Zelf. – BvdH – 2 – Het Geloof – 28 februari 1899

7 nov 2021 – “Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Dit is juist het offer van ware liefde:  Terwijl je bij jezelf bent,
moet je leven van alles wat de Geliefde toebehoort. (…)

Als de Geliefde ziet dat de ziel Hem alles van zichzelf geeft,
zal Hij dit belonen door haar alles van Zichzelf te geven,
en haar zijn goddelijke Leven laten leiden.

Zo vindt hij die zichzelf volledig vergeet, alles. (…)

Je vergeet wat lelijk is en je vindt wat mooi is.
Je vergeet de natuur en je vindt de Genade.
Je vergeet passies en je vindt Deugden.
Je vergeet armoede en je vindt Rijkdom.
Je vergeet dwaasheid en je vindt Wijsheid.
Je vergeet de wereld en je vindt de Hemel.”

“Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”- BvdH 6

 

7 nov 2021 – Hoewel je niets bent kan je alles zijn.

Mijn zoon, mijn dochter,

Je wordt alles door het lijden.
Lijden maakt de ziel tot
– pontifex, priester, koning, prins, minister, rechter,
– advocaat, hersteller, beschermer, verdediger.

Het echte lijden is het lijden dat God wil voor de ziel.
Als de ziel zich volledig onderwerpt aan Zijn wil,
zal deze aanvaarding, samen met het lijden,
de ziel in staat stellen invloed uit te oefenen
– op de Gerechtigheid van God,
– op zijn Barmhartigheid
– op de mensen en op alle dingen.(…)

“Hoewel je niets bent, kan je alles zijn”- BvdH 6 – 19 nov 1903

7 nov. 2021 – Het kleine ‘Ik bemin U.”

Mijn dochter, mijn zoon,

degene die in mijn Wil leeft wordt door iedereen gewenst,
omdat iedereen zich door haar/hem bemind voelt .

Haar liefde deint zich uit over allen, omarmt alle dingen,
plaatst zichzelf in de harten van allen,
om Ons te laten beminnen door allen.

Het kleinste “Ik bemin U”, “Ik aanbid U”, “Ik zegen U”
van het schepsel dat in onze heilige Wil leeft,
heeft het recht om in alles opgenomen te worden. (…)

Hoe gelukkig zal zij/hij zijn als zij/hij in het hemels vaderland komt
en zij/hij zal haar klein “Ik bemin U” ziet
in al de Gelukzaligen die haar/zijn God liefhebben!

Het kleine ‘Ik bemin U. ” – BvdH 35 – 14 april 1938

6 nov 2021 – Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen

Luisa schrijft:

Ik zag, binnenin mij, mijn lieve Jezus lijden,
– op een hartverscheurende manier,
vanwege de beledigingen van de mensen,
– vooral door hun hypocrisie.

Zij verbergen onder schijnbare voordelen
– vergif, zwaarden, speren, spijkers,
om Jezus op alle mogelijke manieren te verwonden” (…)

Jezus zei tot Luisa:
“Mijn dochter, de schalen van mijn Gerechtigheid zijn overvol
en zijn op het punt om over te lopen over de mensen.

Wil jij , als een dochter van mijn Wil
– je onderwerpen aan de gevolgen van mijn Gerechtigheid
door deel te nemen aan zijn Straffen?” (…)

“Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen”- BvdH 19

 

6 nov 2021 – “Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe”

Jezus zegt tot Luisa:

“Mijn geheim met jou  delen, overtreft alle liefde.
Want in het geheim, is je eigen eigen leven en bezit verbonden.
In het geheim is er vertrouwen, verwachting.

Vind je het zo onbelangrijk
– dat jouw Jezus je vertrouwt,
– dat jij het voorwerp bent van zijn Hoop?

Maar niet zomaar een vertrouwen en hoop, maar wel
– het Vertrouwen om jou het Koninkrijk van mijn Wil toe te vertrouwen,
– in de Hoop dat jij zijn Rechten in veiligheid brengt, en dat jij Het bekend maakt.

Ik heb je het Geheim van mijn Wil toevertrouwd,
Dit is het essentiële deel van het Goddelijke Leven.
En Ik kan je niets groters geven dan dit.”(…)

“”Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe””- BvdH 19

 

6 nov. 2021 – “Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. “

“Lieve dochter, lieve zoon,

Het belangrijkste voor Mij, en wat Ik vurig wens is,
dat de mensen weten dat Ik hen bemin..

Ik wil in het oor van elk hart zeggen: “Mijn kind, Ik bemin je’.
Ik zou blij zijn als Ik hen zou horen antwoorden:
“Jezus, ik bemin je”.

Ik heb het zo nodig om te beminnen en bemind te worden.
Oh, hoe vaak wordt Ik verwaarloosd en versmacht Ik in mijn Liefde.

Wanneer Ik bemin zonder Mij bemind te voelen,
dan vindt mijn Liefde geen plaats om zich te ontplooien en Zij verstikt Mij
Daarom ben Ik zo blij met jouw ‘ik bemin U’.”(…)

“Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. ” – BvdH 31- 16 december 1932

5 nov 2021 – Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik bezit in Mijzelf de immense Zee van het Licht van Mijn Wil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
– als Ik kijk, spreek of beweeg,
er een groot Licht van Mij uitstraalt dat zichzelf aan iedereen meedeelt.

Ik wil  je ketenen met dit Licht, je overwinnen en  in jou zoveel zaadjes
van verrijzenis zaaien als je handelingen in mijn Wil verricht.

Mijn Wil is  Licht. En de ziel die in mijn Wil leeft, kan
– haar gedachten, haar woorden, haar werken en alles wat zij doet
veranderen in Licht .”(…)

“Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie”- BvdH 15

 

5 nov 2021 – Als de mens lijdt, lijdt Jezus meer dan hem.”

Jezus zei tot Luisa:
Mijn dochter,
“Pas je aan mijn Gerechtigheid aan,
– want Ik kan haar niet langer tegenhouden.
Ah, de mens is te ondankbaar!
Van alle kanten dwingt hij Mij om hem te straffen.
Hij rukt zelf de straffen uit mijn handen.

Als je eens wist hoezeer Ik lijd
– als Ik mijn Gerechtigheid laat optreden!
Maar het is de mens zelf die Mij dwingt.
Ik kocht zijn vrijheid met mijn Bloed.
Hiervoor is hij Mij dankbaarheid verschuldigd.

Maar, integendeel, hij wil Mij nog meer kwaad berokkenen.
En hij bedenkt steeds nieuwe manieren
– om mijn Bloed nutteloos te maken.” (…)

Luisa zei totJezus:
“Ik ben altijd tegen het optreden van uw Gerechtigheid geweest.
Want als de mens lijdt, lijdt U meer dan hij.”

BvdH 3 – 13 november 1899

      

5 nov. 2021 – De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld hernieuwt voortdurend mijn Passie.

Mijn Oneindigheid omhult alle schepselen,
– zowel inwendig  als  uitwendig .
Wanneer Ik met hen in  contact kom, ben Ik gedwongen om
– de nagels, doornen, zweepslagen, hoon, spuug en al de rest,
waarmee Ik belast werd tijdens mijn Passie, en zelfs meer,
in ontvangst te nemen.

Bij mijn contact met de zielen die de Uren van mijn Passie overwegen,
voel Ik– dat de nagels verwijderd worden en de doornen vernietigd, en
– dat mijn wonden minder pijnlijk zijn en het spuug verdwijnt.

Ik voel Mij gecompenseerd met goed voor het kwaad dat andere schepselen  Mij aandoen.  En omdat deze zielen mij geen kwaad doen,
maar veeleer goed, steun Ik meer en meer op hen.” (…)

De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”BvdH 11- 6 november  1914

4 nov 2021 – Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden

Jezus  zei tot Luisa: 

“Kijk daar, die zondaar die op het punt staat verloren te gaan.
Laten we terugkeren naar de aarde en proberen om zijn ziel
berouwvol te maken. Misschien bekeert hij zich.
Laten wij de Barmhartigheid van mijn hemelse Vader inroepen.

Wil je niet dat deze zondaar gered wordt?
Wacht nog even(met naar de Hemel te gaan).
Ben je niet bereid wat pijn te lijden voor de redding van een ziel
– die Mij zoveel Bloed gekost heeft ? (…)

“Mijn bruid, wil jij de straf die hij verdient op jou nemen ?
Als jij terug wil gaan naar je lichaam om te lijden,
– kan de Goddelijke Gerechtigheid bedaard worden, en
– kan Ik genade tonen aan deze ziel.”
Er blijft ons niets anders over, dan de straf te ondergaan die hij verdient.

“Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden”- BvdH 1

 

4 nov. 2021 – “Ik geef hen een handvol Liefde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Uren van mijn Passie,
zijn mijn eigen Gebeden, mijn voldoening en al mijn Liefde,
Zij komen uit het diepste van mijn Hart.

Ben je misschien vergeten
– hoe vaak Ik Mijzelf met jou  verenigd heb om ze met jou te doen,
en hoe Ik straffen veranderd heb in Genaden voor de hele aarde?

Mijn Tevredenheid is zodanig en zo groot,
– dat Ik de ziel in een handvol Liefde geef,
van een oneindige waarde .

Bovendien, als iets gedaan wordt uit zuivere Liefde,
– kan mijn Liefde zich uitstorten.
En het is niet onbelangrijk dat het schepsel verlichting geeft
aan haar Schepper en Hem zijn Liefde laat uitstorten.”

“Ik geef hen een handvol Liefde” – BvdH 11 – 6 sept 1913

4 nov. 2021 – “De ziel die zich volledig aan Mij geeft”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Als een ziel Mij tot Heer aanstelt
– van zijn geest, zijn armen, zijn hart en zijn voeten
– kortom, van zijn gehele wezen,
kan de zonde niet langer heersen over haar.

Zelfs als iets onvrijwilligs in haar komt,
– is ze onmiddellijk klaar voor zuivering en
– verwerpt zij onmiddellijk de onvrijwillige actie,
omdat Ik de meester van die ziel ben
– en zij onder mijn controle blijft. (…)

Deze ziel heeft Mij alles gegeven tijdens haar leven,
Het is dan ook terecht goed dat Ik haar alles geef bij haar dood
En Ik laat haar onmiddellijk toe tot de eeuwige Zaligheid.

Wie zich tijdens zijn leven volledig aan Mij geeft,
zal niet worden geraakt door de vlammen van het vagevuur.”

de ziel die zich volledig aan Mij geeft” – BvdH – 5 – 3 juli 1903

3 nov 2021 – “afstand doen van zijn eigen vorm”

 

“De ziel moet
– zich in alles vergeestelijken en
– als een zuivere geest zijn,
alsof er geen materie meer bestaat in haar .

Dan kan onze Wil één zijn.
Als we van twee objecten één willen maken
is het nodig dat het ene afstand doet van haar eigen vorm
– om de vorm van het andere aan te nemen.
Anders zullen ze nooit één geheel worden.

Oh, hoe gelukkig zal je zijn, als je
– door jezelf tot niets te herleiden om onzichtbaar te worden,
je in staat zal zijn om de goddelijke vorm perfect aan te nemen.

Door zo in Mij op te gaan, en Ik in jou
– en samen één Wezen vormen,
zal je uiteindelijk de goddelijke Bron bezitten.(…)

“afstand doen van zijn eigen vorm”- BvdH 3 – 21 mei 1900

 

3 nov 2021 – “Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn geliefde dochter, mijn lief kleine meisje,
neem je rust in Mij.

Hou je lijden niet voor jezelf, maar voeg het bij mijn Kruis,
als een escorte en verlichting van mijn Smarten.

Mijn Lijden zal het jouwe vergezellen en je steunen. (…)

Niet het lijden maakt de ziel ongelukkig .
Lijden maakt haar zegevierend, glorieus, rijk en mooi.

Zij wordt ongelukkig wanneer er iets ontbreekt aan haar liefde “ (…)

“Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”
BvdH – 12 – 12 april 1917 

3 nov 2021- “Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven”

Luisa vroeg aan Jezus:

“Zeg me, lieve Jezus, wat zal U geven aan de zielen die
de Uren van uw Passie mediteren zoals U mij dit geleerd hebt?

Onze lieve Heer antwoordde: “Mijn dochter,
Ik zal deze Uren niet beschouwen als iets dat van jou komt,
– maar alsof ik degene was die ze deed.
Aan hen die deze Uren mediteren, zal Ik mijn Verdiensten geven
– alsof Ik de Passie lijd gedurende de tijd dat zij erover mediteren.

De effekten
– die mijn Passie teweegbracht toen Ik haar onderging, en
– die Zij op elk moment kan teweegbrengen,
zullen hernieuwd worden in de zielen die mediteren over deze Uren,
– naargelang hun innerlijke gesteltenis.

Je kan in dit aardse leven geen grotere beloning ontvangen dan deze.”

“Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven” – BvdH-11 – 10 april 1913

2 nov 2021 – Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen

Luisa schrijft: 

Als Jezus, de Zon van de Gerechtigheid, verschijnt
– zal Hij alle heilige zielen in zich opnemen.

Hij zal hen voor altijd laten bestaan,  en hen laten zwemmen
in de oneindige Zeeën van de Goddelijke Eigenschappen (…)

Jezus liet me begrijpen
– dat de lichamen die verenigd zullen worden met hun ziel, stralend van Licht eeuwig verenigd zullen zijn met God.

Maar de zielen die geen licht hebben omdat zij niet wilden deelnemen
– aan het Heilig Offer en het Sacrament van de Liefde,
zullen in de diepte van de duisternis geworpen worden

En vanwege hun moedwillige ondankbaarheid jegens de Grote Schenker
-zullen zij slaven worden van Lucifer, de prins van de duisternis.
Zij zullen eeuwig gekweld worden door angstaanjagende wroeging. (…)

“Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen”. – BvdH 1

2 nov.2021- Allerzielen – “Het gekreun vanuit het vagevuur”

Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn Wil is voor iedereen beschikbaar.

Maar zij die ervan wegvluchten, ontvangen het Goede ervan niet,
Dit is een rechtvaardige straf voor hen die willen leven
met hun eigen wil, – met al zijn ellende,

Deze zielen  die zich tijdens hun leven niet willen verenigen met mijn Wil,
– die hen zovele goede dingen wil geven.
zullen Hem echter ontmoeten bij hun dood, en veel lijden,
– in de mate dat zij tijdens hun leven van Hem weggevlucht zijn. (..)

Oh, hoeveel gekreun stijgt op uit het vagevuur
en hoeveel kreten van wanhoop ontsnappen uit de hel
– omdat deze zielen op aarde mijn Wil geweigerd hebben! (…)

Het gekreun vanuit het vagevuur” – BvdH 16 – 23 juli 1923

2 nov. 2021 – “Wie in Mijn Wil leeft, kan niet naar het Vagevuur gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

het schepsel dat in mijn Wil leeft, is verenigd
– met de hemel, met de zon,  met de zee,
– met de wind en  met de gehele schepping.
Haar daden zijn versmolten met alle geschapen dingen.

Mijn Wil heeft haar alles ter beschikking gesteld,
– alsof alles het hare was..
De gehele schepping voelt het leven van dit schepsel.

Als zij naar het vagevuur kon gaan, zouden ze allemaal beledigd zijn.
Het hele universum zou in opstand komen. (…)

Het schepsel dat in mijn Wil leeft, kan  niet naar het vagevuur gaan.(…)

Mijn Wil zal de triomf kennen en Hij zal haar die in dit aardse ballingsoord
in de hemel geleefd heeft, naar de hemel brengen. (…)

Wie in Mijn Wil leeft, kan  niet naar het Vagevuur gaan”
BvdH 24 – 29 april 1928

1 nov 2021 – Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Door het gewicht van mijn Lijden met Mij te delen, dat wil zeggen
– door deel te nemen aan het Werk van de Verlossing,
deel je ook in het loon voor het Werk van de Verlossing.

De beloning voor ons Lijden wordt gedeeld tussen jou en Mij.
Ik kan goed doen aan wie Ik wil en ook jij kan goed doen aan wie jij wil.

Dit is de beloning,
– de beloning van hen die mijn Lijden delen,
– beloning toegekend aan zielen die leven in de staat van offerziel
en ook voor de zielen in hun nabijheid.

Want, door dicht bij offerzielen te zijn,
nemen zij gemakkelijker deel aan het goede dat zij bezitten.”(…)

“Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon ervoor”.
BvdH 6 – 22 aug 1905

1 nov 2021- “Hemelse vreugden en zaligheden”

Jezus zei tot Luisa:

(…)”Het is waar dat de kleine nieuw – geborene van mijn Wil deelneemt
– in de Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid van Hem
die haar het Leven gaf.

Al deze vlammen die je ziet in de Zee van mijn Wil, symboliseren
– de geheime Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid die mijn Wil bevat. (…)

Deze Zaligheden blijven opgesloten in de Godheid
– totdat Wij hen kunnen deponeren in de persoon,
die zonder onderbreking in onze Wil zal leven. (…)

De hemelse Vreugden en Zaligheden kunnen gedeeld worden
met een schepsel, voor zover het schepsel deze kan ontvangen.

Elke waarheid over mijn Wil die Ik aan jou bekendmaak,
– is een Gelukzaligheid die van binnenin de Godheid komt.” (…)

Hemelse vreugden en zaligheden” – BvdH 18 – 18 febr.1926

1 nov. 2021- Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde

Jezus zei tot Luisa:

“Daarom heb Ik je zovele genaden gegeven.
Ik wil je natuur en je ziel opfrissen tot die oorspronkelijke staat.

Mijn Waardigheid en Heiligheid eisen dat Ik je
in deze staat van gelukzaligheid breng vooraleer
– Ik je in het centrum van mijn Wil roep en
– Ik je al mijn Daden laat herhalen(…)

Leven in mijn Wil is precies dit :
– volmaakt gelukkig leven op aarde,
– en daarna nog gelukkiger leven in de Hemel. (…)

Wees oplettend en trouw. Kom in mijn eeuwige Wil.
Mijn Daden en deze van mijn Mama wachten daar op jou
– zodat jij er het zegel van jouw eigen daden kan aan toevoegen.

De gehele Hemel wacht op jou. De gelukzaligen willen
al hun daden verheerlijkt zien in mijn Wil,
– door een schepsel met dezelfde oorsprong als zijzelf. “(…)

Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde”
BvdH -14 – 11 Nov 1922